Archeoloog Van der Mark geeft uitleg over het onderzoek op de Lammermarkt aan de wethouders Van Woensel en De Haan (foto: Hidde de Meij)

Archeologisch onderzoek op Lammermarkt levert vooral kennis op

Echt bijzondere voorwerpen of nog onbekende bebouwingen zijn er (nog) niet gevonden bij het archeologisch onderzoek op de Lammermarkt. De gemeente wil dar een ondergrondse parkeergarage gaan bouwen en dan is het eerst noodzakelijk dat er archeologisch bodemonderzoek ter plaatse wordt gedaan. Onderzoeksbureau Baac is deze dagen in de weer met graafmachines en ook schepjes en troffels om in de bodem op zoek te gaan naar sporen uit het verleden.

Audiofragment: Gerry van Bakel liep mee met de archeologische rondleiding op de Lammermarkt waar archeoloog René van der Mark tekst en uitleg gaf over het onderzoek aan de wethouders Van Woensel en De Haan

Begin zeventiende eeuw werd er op die plek een wijk gebouwd voor immigranten. En aan de rand stonden enkele kloosters. Archeoloog René van der Mark zoekt met zijn team naar resten van funderingen, verkleuringen van de grond en eventuele gebruiksvoorwerpen. “We willen graag een beter beeld krijgen van hoe de mensen in die wijk in die tijd leefden.” In 1909 is de wijk grondig gesloopt, echt grote vondsten worden niet verwacht. Maar een archeoloog als Van der Mark is met de kleinste verkleuring al tevreden. Woensdag 22 mei gaf hij uitleg over het onderzoek aan de wethouders Pieter van Woensel (Ruimtelijke Ordening) en Jan Jaap de Haan (Cultuur).

 

Met twee graafmachines wordt de bodem voorzichtig afgegraven in dunne laagjes. Zodra de archeologen denken dat er iets bijzonders aan de hand is, een verkleuring, resten van fundering, etc. stoppen de machines. Zonodig wordt er verder met de hand gegraven met kleine schepjes en troffels. René van der Mark kijkt vooral uit naar resten van een woonwijk die in 1611 is gebouwd aan de rand van de toenmalige stad om de toenemen stroom immigranten onder te brengen. In 1909 is de wijk gesloopt. Ook hoopt hij nog iets te vinden dat informatie geeft over het nabijgelegen leprozenklooster.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×