Politiek beslist over Leidse topsportbeleid

Na de zomer moet de Leidse gemeenteraad zich buigen over de toekomst van het Leidse topsportbeleid. Eén raadslid kan er niet over meepraten. Tjeerd Scheffer (PvdA) is namelijk de Topsportcoördinator van de gemeente Leiden en het al dan niet continueren van die functie is één van de beslispunten. Het college zelf kiest nog niet, maar legt de raad drie scenario’s voor: een jaar doorgaan met de bestaande subsidie, helemaal stoppen met het subsidiëren van topsport in Leiden of een tussenvorm waarbij er alleen nog geld beschikbaar is voor topsporters en topsportverenigingen. In twee van de drie opties verliest de Stichting Topsport Leiden dus de subsidie en Scheffer zijn baan.

Audiofragment: Wethouder De Haan geeft een toelichting op de collegebesluiten van deze week. Over topsport in Leiden, ondergrondse containers en de Oostvlietpolder.

Uit de evaluatie van het topsportbeleid blijkt overigens dat op één na alle doelstellingen zijn behaald. Alleen het zelf binnenhalen van 200.000 euro per jaar aan sponsorgelden is niet gelukt.

Het college boog zich gisteren ook over de plekken waar ondergrondse afvalcontainers moeten komen. Daarover elders op deze site meer. Ook is er een toetsingskader opgesteld voor de Oostvlietpolder. De gemeente geeft daarmee richting aan de toekomst van het gebied als schakel tussen de omliggende groengebieden zoals Vlietland en Cronesteyn.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×