Gesprek Tweede Kamerlid D66 over veranderingen AWBZ en WMO

De komende veranderingen op het gebied van WMO en AWBZ zorg, zullen een groot beroep doen op de Leidse burger en de gemeentelijke organisatie, die voor de taak staat ondanks  fikse bezuinigingen iedereen de hulp te bieden die nodig is om mee te doen in de maatschappij. Op maandag 1 juli gaat D66 Tweede Kamerlid Vera Bergkamp in gesprek met  ANBO Leiden, het Platform gehandicapt Leiden, de Leidse Vereniging van Mantelzorgers en MEE Leiden, over de decentralisatie van de zorg (AWBZ en Jeugdzorg). Na een inleiding over de actuele stand van zaken door Vera Bergkamp, geven de organisaties ieder hun visie  op wat de veranderingen gaan betekenen voor de Leidse burger, de gebruikers van AWBZ/WMO voorzieningen, hun mantelzorgers, cliëntondersteuners, gemeente en de zorginstellingen. Daarna volgt een discussie met genodigden en de zaal over de kansen en over de dreigingen bij de decentralisaties. De avond vindt plaats in het voor rolstoelen toegankelijke clubgebouw van VTV Leiden aan Gabriël Metzustraat 4. Belangstellenden zijn welkom vanaf 20.00 uur. De inleiding start om 20.30 uur.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×