Nieuwe acties gemeente tegen jeugdwerkloosheid

Gisteren heeft wethouder Jan-Jaap de Haan bij DZB het Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid 3.0 gelanceerd. In dat Actieplan staat de samenwerking tussen werkgevers en scholen in de regio Holland Rijnland centraal. Bedrijven, scholen en Jeugdzorg hebben de handen ineen geslagen en gaan gezamenlijk de strijd tegen de jeugdwerkloosheid aan. Gisteren werd dit partnerschap met Project JA vastgelegd door een convenant te ondertekenen. Wethouder Jan-Jaap De Haan ondertekende namens de arbeidsmarktregio Holland Rijnland. Doel van Project JA (Jongeren op de Arbeidsmarkt) is om jongeren zonder baan zo snel mogelijk aan het werk of een stage te helpen. Met de actie ‘Geen stage, geen diploma’ wil Project JA bovendien zoveel mogelijk stageplekken bij bedrijven realiseren. De rijksoverheid heeft onlangs €50 miljoen beschikbaar gesteld voor de aanpak van jeugdwerkloosheid. De helft van dit bedrag is bedoeld om samen met MBO-instellingen te zorgen dat jongeren langer doorleren om zo de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De andere helft wordt ingezet voor de aanpak van jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio’s.

 

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×