SP wil opheldering over te lang werken op “Startwerklocatie”

Twee jaar geleden heeft de gemeenteraad besloten dat mensen in de bijstand direct na hun aanvraag verplicht simpel productiewerk moeten doen. Daarbij is afgesproken dat dit simpele werk op de ‘Startwerklocatie’ maximaal zes weken mag duren. De SP heeft na gesprekken met werklozen ontdekt dat er regelmatig langer dan zes weken gewerkt wordt. SP-raadslid Louk Rademaker vraagt wethouder de Haan hierover met spoed opheldering.

“De SP is sowieso geen voorstander van een startwerklocatie voor iedereen, ongeacht achtergronden zoals opleiding en arbeidsverleden. Daardoor hechten wij er veel belang aan dat niemand daar langer dan nodig werkt. De wethouder heeft wat uit te leggen,” aldus Rademaker. De SP verwacht een antwoord voor de raadsvergadering van 11 juli en wil naast uitleg van de wethouder ook toezeggingen dat vanaf nu strenger gecontroleerd wordt of niemand gedwongen wordt langer dan zes weken op de Startwerklocatie te werken.

Volgens De Haan gaat het slechts om een zeer beperkt aantal gevallen, waarin sprake is van een echte uitzondering: “In het belang van de cliënt en in overleg mét die cliënt. Soms op hun eigen verzoek, maar altijd maatwerk in belang van reïntegratie. Ook zijn er een paar mensen die gecombineerde trajecten volgen (taalcursus) of kinderen hebben. Dat is in overeenstemming met beleid. We hebben dit jaar slechts één klacht hierover gekregen.”

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×