In totaal komen er nu zo'n 20 leegstaande panden beschikbaar voor tijdelijk gebruik door culturele instellingen. Die leegstand kostte de gemeente vorig jaar zo'n 350.000 euro. (Foto: Walter van Peijpe).

Culturele initiatieven in leegstaande panden

Culturele instellingen in Leiden kunnen voortaan als een soort ‘anti-kraak’ gebruik gaan maken van leegstaande gemeentelijke panden. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarvoor een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Cultuurfonds en HOD Nederland BV. De instellingen betalen de gebruikerskosten of een huurvergoeding aan de gemeente. Stichting Cultuurfonds Leiden (CFL) checkt de kwaliteit van de kunstenaar of culturele instelling die gebruik wil maken van een leegstaande ruimte. Daarnaast staat CFL garant voor het betalen van de gebruikerskosten, met een maximum van drie maanden.

Audiofragment: Robbert van Heuven over culturele initiatieven in leegstaande gemeentepanden.

GroenLinks had vorig jaar in een motie aan het college gevraagd om het mogelijk te maken om kunstenaars tijdelijk te huisvesten in leegstaande panden. Volgens GroenLinks duo-raadslid Robbert van Heuven is daar behoefte aan: “Voor een levendig cultureel klimaat in Leiden is het belangrijk dat ook kleinere, beginnende en experimentele initiatieven een plek krijgen. Het is goed dat de gemeente dit nu mogelijk maakt”. Ook GroenLinks-raadslid Walter van Peijpe is blij met de overeenkomst: “Minder leegstand en meer cultuur in Leiden, dat zijn twee belangrijke vliegen in één klap”. 

Vorig jaar kwam ook Stadslab Leiden al met een soortgelijk plan. In het Cultuurkwartier, het gebied rond de Lakenhal en Scheltema, zou de gemeente moeten meewerken aan het project ‘Creatieve Huisbazen‘.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×