In Dieperhout wilde het college de 20%-norm verlaten. Daar stak de raad eerder een stokje voor. Marion van Dongen van de PvdA: "In Dieperhout moet je de norm al helemaal niet loslaten. Die wijk is al zo homogeen met alleen dure koopwoningen". (Impressie van een van de nieuwbouwlocaties in Dieperhout: Smits Bouwbedrijf).

20% blijft norm bij sociale woningbouw

Hoe graag bouwwethouder Van Woensel (VVD) de motie van de PvdA ook in zijn voordeel uitlegde, de indiener houdt er een andere interpretatie op na. De PvdA diende een breed gesteunde motie in waarin het college wordt opgeroepen nooit af te wijken van de zogenaamde 20%-norm voor sociale woningbouw tenzij de raad daar uitdrukkelijk mee instemt. Van Woensel ziet het juist als een kans om er vaker van af te wijken. De SP was eigenlijk een van de mede-indieners, maar trok zich terug na de uitleg die de wethouder er aan gaf. D66 zat ook wel een beetje op die lijn, maar vond uiteindelijk dat de raad gaat over zijn eigen interpretaties en stemde toch voor.

Audiofragment: Louk Rademaker (SP), Paul Laudy (VVD) en Marion van Dongen over de 20%-norm voor sociale woningbouw.

Uiteindelijk werd de motie aangenomen met alleen de stemmen van de VVD en de SP tegen. De VVD zinde het niet dat de motie uitgaat van een tekort aan sociale huurwoningen, de SP wil perse altijd vasthouden aan de 20%. PvdA-raadslid Marion van Dongen verwijt de SP verkiezingsretoriek: “De SP zit in dit college en heeft al vaker ingestemd met het loslaten van die norm.”

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×