LUMC ontslaat frauderende onderzoeker

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft een medewerker ontslagen die bij het verzamelen van onderzoeksgegevens gefraudeerd heeft. Een interne onderzoekscommissie toonde aan dat de medewerker bewust laboratoriumonderzoek manipuleerde. De medewerker heeft bekend en het ontslag geaccepteerd. Daarnaast trekt het LUMC twee wetenschappelijke publicaties van deze medewerker terug. De fraude werd ontdekt door directe collega’s van de afdeling Reumatologie.

“Het LUMC betreurt het incident ten zeerste,” zegt Pancras Hogendoorn, lid Raad van Bestuur en decaan van het LUMC. “Duidelijk is wel dat er voor patiënten op geen enkel moment een onveilige situatie is ontstaan, omdat de manipulatie plaatsvond met testmateriaal in het laboratorium.” Na een melding van een medewerker is er in juni een onderzoekscommissie ingesteld. De commissie deed onderzoek naar de reden van de gebrekkige reproduceerbaarheid van bepaalde onderzoeksresultaten in het laboratorium van de afdeling Reumatologie. De uitkomst van het onderzoek toonde aan dat er door één medewerker bewust gefraudeerd is.

“Het LUMC prijst het gedrag van de oplettende collega die de fraude aan het licht heeft gebracht,” aldus Hogendoorn. “Wetenschappelijke integriteit is een absolute noodzaak om het vertrouwen van patiënten, onderzoekers en de maatschappij te verkrijgen en te behouden.” De clinical trial waar het laboratoriumonderzoek deel van uit maakte, is stopgezet. Het gaat om een onderzoek dat was opgezet om te voorspellen bij wie het middel omalizumab de ziekteactiviteit van reumatoïde artritis kan onderdrukken. Alle deelnemers aan dit onderzoek zijn inmiddels op de hoogte gesteld.

Naast de twee terug te trekken publicaties controleert de onderzoekscommissie nu eerdere wetenschappelijke publicaties waarbij de onderzoeker betrokken is geweest. Afhankelijk van de uitkomst van dit vervolgonderzoek zullen, indien nodig, nog andere wetenschappelijke publicaties worden teruggetrokken.

Het LUMC hanteert integriteitcodes gebaseerd op de landelijke gedragscodes. Er is een vertrouwenspersoon voor meldingen van vermoedens van wetenschappelijk wangedrag. Elke melding leidt tot een onderzoek en het instellen van een interne commissie, die formele procedures en hoor- en wederhoor hanteert. Daarnaast heeft het LUMC een researchcode. De code wijst medewerkers (en de buitenwereld) op wetenschappelijke integriteit en transparantie. Goed werkgeverschap is uiteraard ook van belang: niemand is schuldig totdat het tegendeel bewezen is.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×