Oppositie Oegstgeest doet WOB-verzoek bij eigen gemeente

De voltallige oppositie in Oegstgeest heeft een WOB-verzoek ingediend bij het eigen gemeentebestuur. De fracties van het CDA, Lokaal en Transparant Oegstgeest willen op die manier inzage krijgen in de integriteitsrapporten die in opdracht van het college van B en W zijn opgesteld. Het college houdt de twee rapporten die begin jullie werden opgeleverd tot nu toe geheim voor de oppositiepartijen.

De rapporten hebben betrekking op integriteitsschendingen binnen de gemeente. Het gaat daarbij om ‘mogelijke belangenverstrengeling bij de inhuur van derden’ en ‘de financiële organisatie en belangen van één van de projecten’. De drie partijen willen weten welke rol het College hierin gespeeld heeft en eisen daarom inzage in de rapporten.

Een eerder verzoek op grond van de Gemeentewet werd door het College afgewezen. Daarom dienen de partijen nu een verzoek in op grond van Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Op 12 september is er een extra gemeenteraadsvergadering over de kwestie. De partijen willen de rapporten hebben om zich voor te kunnen bereiden op die vergadering.

Hans Hinnen van RWV Advocaten vindt de overwegingen van het Oegstgeester College om de rapporten geheim te houden op zijn minst opmerkelijk. In het WOB-verzoek dat hij namens de drie oppositiepartijen heeft ingediend, verbaast hij zich over de motiviatie van het college. Dat schreef namelijk dat als de inhoud van de rapporten bij de gemeenteraad bekend zou worden, de raadsleden geen vertrouwen meer zouden hebben in de advisering van de ambtenaren naar wie onderzoek is gedaan.

Oegstgeest


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×