Rijk en provincie bekrachtigen afspraken RijnlandRoute

1

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en gedeputeerde De Bondt van de provincie Zuid-Holland hebben gisteren een overeenkomst getekend waarin is vastgelegd wat de taken en verantwoordelijkheden van beide overheden zijn bij de realisatie van de RijnlandRoute. Ook de jaarlijkse financiële bijdrages van het Rijk, de provincie en de regio zijn in de overeenkomst opgenomen, alsmede de planning van de planologische procedure.

Audiofragment: Gedeputeerde De Bondt over de afspraken over de planning en bekostiging van de Rijnlandroute die met het rijk zijn vastgelegd.

Het Provinciaal InpassingsPlan zal eind 2014 aan Provinciale Staten worden voorgelegd. De Rijksdelen van de RijnlandRoute worden bestemd via een Tracébesluit. De ambitie is het Tracébesluit begin 2015 vast te stellen. Het taakstellend budget voor de aanleg van de RijnlandRoute is € 812 miljoen. In totaal draagt het rijk ruim € 500 miljoen bij aan de aanleg van de RijnlandRoute en nog eens ruim € 200 miljoen voor R-net, het openbaar vervoernetwerk in Zuid-Holland Noord.

“We hebben vandaag met de minister een grote stap voorwaarts gezet. De afspraken over geld en planning voor de komende jaren zijn rond. In 2015 staat de start gepland van de daadwerkelijke aanleg van de RijnlandRoute,” aldus gedeputeerde De Bondt. Na deze ondertekening met het Rijk wil de provincie binnenkort in bestuursovereenkomsten de afspraken vastleggen met de gemeenten Wassenaar en Voorschoten en met de regio Holland Rijnland.

“Met de aanleg van de RijnlandRoute wordt zowel het hoofdwegennet als het onderliggend wegennet verbeterd. We verbreden bestaande wegen in combinatie met een nieuwe wegverbinding tussen de A4 en de A44. De RijnlandRoute is daarmee van groot belang voor de ontwikkeling van de regio. We hebben het niet alleen over een goede ontsluiting van de woningbouwlocatie Valkenburg, maar ook van regionale economische centra als Leiden Bio Science Park,” aldus minister Schultz van Haegen.

Delen

1 reactie

  1. Dit was toch allang bekonkeld tussen deze VVD-bestuurders? Voor de zoveelste keer verschijnt een bericht dat het publiek ervan moet overtuigen dat de Rijnlandroute nu echt definitief is. Twijfelen de VVD-ers zelf soms?

    De minister: “We verbreden bestaande wegen in combinatie met een nieuwe wegverbinding tussen de A4 en de A44.”
    Inderdaad: om politieke redenen is de dringend gewenste verbreding van de Tjalmaweg toegevoegd aan de Rijnlandroute. Dat is gedaan om voor het omstreden tracégedeelte tussen A4 en A44 wat makkelijker de kogel door de kerk te krijgen. In Katwijk merken de meeste mensen nu pas de kwalijke gevolgen: een slechte inpassing bij Valkenburg en Katwijk aan de Rijn (zo slecht dat ze jaloers worden op de open bak bij de Stevenshof!), een belabberde aansluiting van de RLR op de N206 tussen de N441 en de aansluiting bij de Zeeweg (het project Duinvallei) en miljoenen extra kosten voor de Katwijkse belastingbetaler! Zie http://zozitdatdus.blogspot.nl/ voor meer informatie.

    Het laatste woord is hierover nog niet gesproken en ik verwacht komende jaren nog wel enkele berichten dat de Rijnlandroute nu toch echt definitief is geworden en een stap dichterbij gekomen.

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline