Leidse sporters willen topsportcoördinator houden

Leidse topsporters en ook de topsportverenigingen zijn blij met het Leidse topsportbeleid en de topsportcoördinator. De evaluatie die de gemeente momenteel houdt, moet in hun ogen dan ook leiden tot het verlengen van het beleid. Afgelopen donderdag kwamen tal van Leidse sporters naar het stadhuis om dat standpunt kracht bij te zetten. Op 8 oktober vergaderd de gemeeenteraad inhoudelijk over het topsportbeleid.

Audiofragment: LSF-voorzitter Rolf Marselis over het Leidse topsportbeleid.

Volgens een advies van de Leidse Sport Federatie ligt het dan bovendien voor de hand om er niet volgens plan nog twee jaar mee door te gaan, maar vier jaar. Dan valt het qua periode mooi samen met de gemeentelijke sportnota.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×