Zondag wordt in het RMO de mini-musical Kees, Admiraal der Tulpen uitgevoerd.

Leidse mini-musical over Kees, Admiraal der Tulpen

Aanstaande zondag wordt in de Tempelzaal van het RMO de 50 minuten durende mini-musical Kees, Admiraal der Tulpen uitgevoerd. In de Nederlandstalige musical wordt gedanst en gezongen door leerlingen en ouders van de Poesjkinschool voor Taal en Kunst en de Eerste Leidse Schoolvereniging (ELS). De musical is gebaseerd op het gelijknamige boek van de Russische schrijver Konstantin Sergienko dat onlangs is verschenen.

Admiraal Kees maakte vorige week ook zijn opwachting tijdens het Minikoraal op de Garenmarkt. De video werd gemaakt door Artem Sergienko. Zoon van de schrijver van het gelijknaimge boek.

Het verhaal speelt zich af tijdens de tachtigjarige oorlog. Het zijn de maanden van het beleg van Leiden in het jaar 1574. Je beleeft hoe het was om in het Holland van de zestiende eeuw te leven: armoe, onderdrukking door de Spanjaarden, geloofstegenstellingen en vechten voor vrijheid. Gelukkig is er ook het doorzettingsvermogen van enkele dappere Leidenaren.

Veel hoofdrolspelers uit die bekende periode in de Hollandse geschiedenis komen tot leven: Prins Willem van Oranje, de Geuzen die Leiden en Holland bevrijdden, de Leidse burgemeester Pieter van der Werf, de Spaanse legerofficier Don Rutillo, de Jezuïeten en natuurlijk de dappere Leidse jongen Cornelis Schaeck, ‘Kees’ voor zijn vrienden, de Admiraal der Tulpen.

Kees gaat met zijn vrienden, de Broederschap der Tulpen, vanuit het belegerde Leiden op zoek naar Prins Willem van Oranje. Hij doet dat in opdracht van de Leidse burgemmeester Van der Werff. In zijn klomp heeft Kees een gecodeerde brief voor de Prins verborgen.

De Tulpen beleven vele hachelijke, maar ook komische avonturen. Kees slaagt er maar net in om uit handen te blijven van boze lieden die een complot beramen tegen de Prins. In Rotterdam raakt hij verzeild in het Zwarte Bessenfeest op de jaarlijkse markt. Het lukt hem ternauwernood om de brief aan de Prins af te geven, die zelf erg ziek blijkt te zijn als gevolg van het branden van vergiftigde kaarsen.

Daarna sluit Kees zich aan bij de Geuzen. Met hun vloot varen ze over het onder water gezette land vanuit Rotterdam naar Leiden. De Geuzen slagen erin de Spanjaarden te verdrijven Leiden te bevrijden. Aan de hongerende bevolking delen ze haring en wittebrood uit.

De musical is gratis te bezoekenin combinatie met het bezoeken van het museum. De aanvang is 15.00 uur.

De musical is één van de acitviteiten die worden georganiseerd in het kader van het Nederland – Ruslandjaar 2013.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×