Oostvlietpolder minder groen en minder groot

De afspraak om laatste Leidse polder groen houden staat de laatste tijd weer volop onder druk. Onlangs werd al bekend dat het werkterrein voor de aanleg van de tunnelmond in de Oostvlietpolder mogelijk vijf hectare groot wordt en jarenlang dag en nacht voor overlast gaat zorgen. Nu komt daar nog een extra bedreiging bij: Snelweg A4 wordt mogelijk verlegd en schuift in de provinciale plannen een stuk de polder in. Gedeputeerde Ingrid De Bondt schrijft dat in een brief aan Provinciale Staten.

Door de as van de A4 op te schuiven richting Oostvlietpolder wordt voorkomen dat de Meerburgerwatering aan de oostzijde van de A4 moet worden verlegd. Volgens De Bondt levert dat een miljoenenbesparing op. Ze baseert zich daarbij op onderzoek dat DHVRoyalHaskoning deed naar de as verleggging van de A4. Dat bureau adviseert om de as van de A4 in westelijke richting te verleggen, zodat de verbindingsbogen van de nieuwe aansluiting op de A4 volledig buiten de Meerburgerwatering kunnen blijven.

“Daarmee wordt een dure verlegging van de veendijk en Meerburgerwatering voorkomen en kunnen miljoenen worden bespaard”, aldus De Bondt in haar brief aan PS. In het bestaande ontwerp wordt de Oostvlietpolder ontzien, maar daar staat een aantasting van het Groene Hart tegenover. De komende maanden wordt het advies van DHVRoyalHaskoning nader onderzocht.

Leiden Zoeterwoude RijnlandRoute


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×