Mét diploma weer naar school

Diploma gehaald? Ga weer terug naar school! Dat is de bedoeling van ‘School-ex 2.0’. Door de economische crisis stijgt de werkloosheiden is het moeilijk om een baan te vinden. ROC Leiden en ROC ID College namen daarom met alle afgestudeerde mbo’ers persoonlijke contact op. Met succes: een groot deel van de ROC studenten ging weer terug naar school.

Wethouder Jan-Jaap de Haan is blij met de acties van de ROC’s: “De regio Holland Rijnland heeft de laagste jeugdwerkloosheid van Nederland, dat is mede dankzij School-Ex. Wij merken dat er minder jongeren zijn die een uitkering aanvragen. Dat is bijzonder, want de economische crisis is nog niet voorbij. Veel studenten hebben dus gekozen voor doorleren. Dat is een goede keuze. Want als je beter
bent opgeleid, zijn je kansen op de arbeidsmarkt groter.”

Het gebeurt elk jaar weer: kort voor de zomer gaan alle afgestudeerde mbo’ers op zoek naar een baan. Meestal is dat geen probleem, nu wel. Want door de economische crisis is er krapte op de banenmarkt. Daarom heeft onderwijsminister Jet Bussemaker het programma ‘School-ex 2.0’ bedacht. Dit programma richt zich speciaal op eindexamenkandidaten in het mbo, omdat zij een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt zijn. In de persoonlijke gesprekken leerden ze de jongeren kritisch naar hun eigen arbeidsmarktperspectief te kijken. Bij ROC Leiden heet deze actie ‘Mét diploma weer naar school’.

Positie op de arbeidsmarkt
‘School-ex’ is onderdeel van het Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid. Jos Valk is de projectleider van dat actieplan. Zij is blij met de acties van de ROC’s: “Wij willen niet dat de afgestudeerde studenten gewoon aanschuiven bij de groeiende groep jeugdwerklozen. De ROC’s maken de studenten op een goede en actieve manier bewust van hun positie op de arbeidsmarkt. En het werkt! Heel veel studenten kiezen ervoor om door te leren.”

Resultaten
De (voorlopige) cijfers zijn positief. ROC Leiden heeft 1691 studenten persoonlijk benaderd. Meer dan de helft (989) besloot door te leren. 706 studenten kozen voor het mbo, 250 volgen nu een hbo-opleiding en 33 doen iets anders. Daarnaast hadden 284 studenten hun kwalificaties nog niet gehaald, zij leren hoe dan ook door. Van de afgestudeerden hadden 264 direct een baan, 56 studenten weten nog niet wat ze willen en 98 studenten zijn werkzoekend. Het ROC ID College benaderde ongeveer 1.000 studenten, verdeeld over de vestigingen in Leiden, Katwijk en Alphen aan de Rijn. Van hen kozen ongeveer 330 studenten voor doorleren aan het mbo en zo’n 100 voor het hbo. Zo’n 15 afgestudeerden hebben extra gesprekken gevoerd met een begeleider van ROC ID College. De begeleider helpt hen bij de zoektocht naar werk of een opleiding. In januari volgen de definitieve cijfers.
 
Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×