Het huidige parkeerterrein aan de Boommarktzijde van het Rijnlandblok wordt dichtgebouwd ten behoeve van de nieuwe huisvesting van het ROC ID College.

Bestemmingsplan Rijnlandblok vastgesteld

De herontwikkeling van het Rijnlandblok tussen de Breestraat en de Boommarkt is weer een stapje dichterbij gekomen. Gisteren heeft het Leidse College van B en W het bestemmingsplan vastgesteld, waarmee de nieuwbouw van het ROC ID College op die plek mogelijk wordt gemaakt. In het bestemmingsplan wordt op verzoek van de naastgelegen studentenvereniging Minerva opgenomen dat er geen functies mogelijk zijn met een 24-uurs verblijfsfunctie zoals opvang-, verpleeg- of ziekenhuizen. Dat in verband met mogelijke geluidsoverlast die Minerva zou kunnen veroorzaken.

Audiofragment: Wethouder Strijk geeft een toelichting op de collegebesluiten van deze week.

Andere besluiten die het college deze week nam, zijn het vaststellen van een ‘postzegelbestemmingsplan’ voor een bouwplan aan de Vlietweg. Een bewoner wil daar een schuur vervangen voor een woning. Eerder wees de gemeenteraad dat plan af vanwege de aantasting van de natuurwaarde in de Oostvlietpolder en het mogelijk verdwijnen van een zgn. geriefbosje op die plek.

Verder stuurt het college de verordening op de woning- en kamerbemiddelingsbureaus naar de gemeenteraad. Zodra die is vastgesteld moeten commerciële verhuurders een vergunning hebben om in Leiden kamers of woningen te verhuren.

Ook trekt het college 400.000 euro uit voor het maken van een aantal gebiedsvisies voor Leidse wijken. Het gaat om de Oude Kooi, Tuinstadwijk, de Hoven, de Prinsessenbuurt en de Zeeheldenbuurt.

Tenslotte mogen houders van een werknemersabonnement met deze speciale parkeervergunning tijdelijk ook parkeren op het terrein bij Molen de Valk. In verband met de sanering van het NUON-terrein is het parkeerterrein daar voorlopig niet beschikbaar.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×