In het gemeentehuis van Leiderdorp hopen D66, VVD en CDA een coalitie te vormen. (Foto: PR).

D66, VVD en CDA verkennen coalitie voor Leiderdorp

In Leiderdorp gaan D66, de VVD en het CDA verkennen hoe zij een coalitie kunnen vormen die de gemeente Leiderdorp een stabiel en degelijk bestuur oplevert. D66 heeft, als grootste partij in Leiderdorp, informerende gesprekken gevoerd met alle partijen die in de gemeenteraad zijn gekozen. In deze gesprekken is steeds de visie van de partijen op de verkiezingsuitslag, de belangrijkste opgaven voor de komende vier jaar en de meest gewenste coalitie aan de orde geweest. Doel is met tempo te komen tot een degelijk coalitieakkoord op basis waarvan een stabiel college kan worden gevormd.

VVD, CDA en D66 bezetten 14 van de 21 zetels in de gemeenteraad en een college gevormd uit deze partijen zou dus op een stabiele meerderheid in de raad kunnen rekenen. D66, VVD en CDA vinden een groot draagvlak van belang omdat er zware maatschappelijke opgaven in het verschiet liggen. Te denken valt daarbij aan de nieuwe taken in het sociaal domein en behoud van solide financiƫn. In de aanpak van deze opgaven liggen CDA, VVD en D66 programmatisch het dichtst bij elkaar. Alle drie de partijen streven ernaar het zo mogelijk snel eens te worden over een coalitieakkoord.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×