Een tussentijdse actualisatieronde van het financiële meerjarenbeeld van de gemeente leidt tot tegenvallers die oplopen tot ruim zes miljoen euro. (Archieffoto: Chris de Waard).

Nieuwe college stevent af op miljoenentekort

Een financiële tegenvaller die oploopt tot 6,1 miljoen in 2018. Dat is een van de eerste zaken waar het nieuwe college de tanden in mag zetten. Ten behoeve van de collegeonderhandelingen tussen D66, VVD, PvdA en SP heeft de ambtelijke organisatie het financiële meerjarenbeeld geactualiseerd voor de periode 2015-2018. Daaruit zijn drie forse tegenvallers gekomen die optellen tot circa 7.800.000 euro in 2018. Er is ook een meevaller. Door de lagere rente op Leidse leningen kan de gemeente 1,7 miljoen van dat bedrag aftrekken.

Audiofragment: Wethouder tot de financiën Robert Strijk over een dreigend miljoenentekort.

Verreweg de grootste tegenvaller komt voor rekening van de exploitatie van het gemeentelijke vastgoed: 4.000.000 euro. Oplopende kapitaallasten van 2,2 miljoen door nieuwe en reeds geplande (vervangings)investeringen vormen de tweede tegenvaller, de optelling van een hele serie andere zaken komt uit op 1,6 miljoen negatief.

Het college informeert de gemeenteraad per brief over de ontwikkelingen, maar lijkt zich vooralsnog weinig zorgen te maken. “Met nadruk melden we dat het hier gaat om mogelijke tekorten in 2018. Hierop zijn nog allerlei bijsturingsmaatregelen mogelijk.” In juni komt het nieuwe college met bezuinigingsvoorstellen naar de raad om de tegenvallers weg te poetsen.

De gemeentelijke panden blijven voorlopig nog het zorgenkindje van de gemeente. Hoe beter alles in kaart wordt gebracht, hoe rotter het wordt, zo lijkt het wel. Inkomsten (uit verhuur) zijn structureel te hoog geraamd, terwijl – jaarlijks oplopende – bezuiniginen keer op keer niet (helemaal) worden ingevuld. Daardoor is nu een structurele tegenvaller ontstaan. Vorig jaar omschreef het college die tekorten nog eufemistisch als ‘meerjarig incidenteel’ in plaats van structureel.

De derde financiële domper bestaat uit een hele reeks kleinere tegenvallers. Zo loopt Leiden een kwart miljoen mis door gedoe rond het plaatsen van driehoeksborden. Exploitant Azero ging vorig jaar failliet en liet de gemeente niet alleen met een flinke onbetaalde rekening zitten, maar er werden een tijdlang ook geen borden geplaatst. Ook wordt er door de crisis minder geadverteerd dan eerder begroot. Dat scheelt zo’n 75.000 per jaar. Binnen het PRIL (Programma Ruimtelijke Investeringen Leiden) dreigen problemen voor zo’n 390.000 euro aan tegenvallers te zorgen. Ook loopt de gemeente een miljoen aan leges mis doordat er minder bouwplannen worden gemaakt.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×