Woordvoerder Hans Pieters van de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder is blij met de inrichtignsplannen voor de polder. (Foto: Chris de Waard).

Volkstuinders willen meer inspraak bij bestemming Oostvlietpolder

Gisteravond stond de Oostvlietpolder weer eens op de agenda van de Commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid. Eind februari kwam het college met een voorstel voor de 2e fase Oostvlietpolder, waarin groen en recreatie centraal staan. Drie betrokken partijen kregen het woord voordat de commissie zich over het raadsvoorstel zou buigen. De Vereniging Vrienden Oostvlietpolder (VVO) en Stichting het Zuid-Hollands landschap lieten zich positief uit over het voorstel, maar de Leidse Bond van Amateurtuinders stelde zich kritischer op. 

Waarnemend voorzitter Annemarie van Polvliet van de LBA gaf aan dat de bond positief is over het voornemen om het gebied verder te ontwikkelen, maar stelt dat dat wel met respect voor de belangen van de volkstuinders moet gebeuren. 

Er zijn enkele bezwaren tegen het plan dat nu op tafel ligt. Zo zou de LBA niet voldoende bij de besluitvorming betrokken zijn in de aanloop tot het voorstel. “En in het huidige voorstel lopen er onder andere fiets- en wandelpaden over grond die nu door de gemeente verhuurd wordt aan de tuinders van de LBA”, aldus Van Polvliet. Voor de bezwaren heeft de LBA ook alternatieven ontwikkeld, die ze alsnog aan de gemeente en stichting het Zuid-Hollands landschap voor wil leggen. De commissie werd daarom gevraagd het huidige voorstel aan te houden, zodat de LBA alsnog kan meebeslissen over de bestemming van de polder. 

De Vrienden van de Oostvlietpolder vinden dat de amateurtuinders het plan voor de 2e fase Oostvlietpolder nu “torpederen”. Woordvoerder Hans Pieters van de VVO stelt dat de bond wel degelijk door de gemeente is betrokken bij de besluitvorming. Hij schrijft op de website van de vereniging dat de VVO “geen enkele reden ziet voor gemeenteraadsleden om niet in te stemmen met het raadsvoorstel.” 

Over twee weken komt het voorstel terug in de gemeenteraad. 

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×