Leiden heeft in de nieuwe situatie weer aparte parkeerzones voor het centrum en de buitenwijken. Mensen met een vergunning mogen dan niet meer overal parkeren. Het betaald parkeren wordt vanaf medio volgend jaar gefaseerd ingevoerd. Op 1-1-2016 moet het overal gelden. Dan zijn ook alle parkeermeters vervangen.

Betaald parkeren vervangt blauwe zones buiten centrum

De blauwe zones verdwijnen uit het Leidse straatbeeld. In het collegeakkoord hebben D66, VVD, PvdA en SP afgesproken om in de wijken rond het centrum betaald parkeren in te voeren. De uitgangspunten voor het invoeren daarvan zijn nu klaar. Na de zomer worden ze besproken met de bewoners van de zogenaamde ‘schilwijken’. Dat zijn de groene wijken op het kaartje. In oktober buigt de gemeenteraad zich erover.

Audiofragment: Wethouder Strijk over de uitbreiding van het betaald parkeren rond de Leidse binnenstad.

Met het vergroten van het parkeerrestrictiegebied wil de gemeente een aantal zaken bereiken. Bewoners van de woonwijken rond het centrum moeten weer gewoon in de buurt van hun huis een parkeerplek kunnen vinden. Die zou nooit verder weg moeten zijn dan 250 meter. De mensen die in het centrum moeten zijn, worden op deze manier gestimuleerd om hun auto in de toekomst in een van de te bouwen ondergrondse garages te zetten.

Bewoners moeten straks een vergunning kopen. Daar wil de gemeente niet aan verdienen en dus wordt het tarief zo laag mogelijk gehouden. Vooralsnog lijkt zo’n vergunning 12,50 euro per kwartaal te gaan kosten. Het tarief voor het parkeren bij een parkeerautomaat wordt waarschijnlijk 2,00 euro per uur.

Wie op bezoek gaat in een parkeervergunningsgebied kan net als nu een kraskaart gebruiken. Die wordt in de toekomst ook in digitale vorm aangeboden. Net als de rest van de parkeerproducten overigens, want parallel aan de uitbreiding van het betaald parkeren voert Leiden ook digitaal parkeren in.

Om te voorkomen dat er een zogenaamd ‘waterbed-effect’ optreedt, waarbij mensen een paar straten verder alsnog gratis gaan parkeren net buiten het vergunningsgebied, wordt het betaald parkeren in een flink gebied ingevoerd. “Grofweg tot ‘natuurlijke barrières als de Willem de Zwijgerlaan of de Churchilllaan,’ ligt wethouder Strijk toe.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×