Leidse woningcorporaties stemmen beleid onvoldoende af

De Leidse woningcorporaties stemmen hun beleid soms onvoldoende op elkaar af. Hierdoor werken de corporaties langs elkaar wat leidt tot onnodige bouw of verkoop van woningen. Deze conclusie trekt de onafhankelijke visitatiecommissie Raeflex die woningbouwcorporatie De Sleutels onderzocht.

Audiofragment: Gerda van den Berg van De Sleutels over de aanbevelingen uit het visitatierapport.

Raeflex constateert dat er een Leidse corporatie is die veel eengezinshuurwoningen verkoopt, terwijl de Sleutels juist een tekort aan dergelijke woningen constateert. Verder investeert een Leidse collega-corporatie van de Sleutels veel in seniorenwoningen, terwijl de Sleutels juist een overschot aan dergelijke woningen heeft en een deel van de seniorenwoningen daarom toewijst aan jongere huishoudens. De commissie adviseert dat de gemeente en de corporaties hierover betere afspraken maken, zodat er een coherenter woonbeleid ontstaat. 

Verder is de visitatiecommissie behoorlijk tevreden over De Sleutels. De woningcorporatie krijgt een 7,3 voor de prestaties in relatie tot de opgaven waar de corporatie voor staat en de ambitie die zij heeft. Belanghebbenden – zoals huurders, gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties – geven de prestaties van De Sleutels over de periode 2010-2013 een 6,7.

Leiden Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×