Het pand van DZB op industrieterrein Roomburg. (Foto: DZB).

Participatiewet: Meer arbeidsgehandicapten in reguliere baan

Volgend jaar treedt de Participatiewet in werking. Doel is zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen bij reguliere werkgevers. De sociale werkvoorzieningsbedrijven, in de Leidse regio is dat DZB, worden fors gekort op hun budget. De Wajong, de Wsw en de WWB gaan alledrie op in de nieuwe Participatiewet.  Bestaande werknemers worden ontzien, maar van iedereen drie mensen die uitstromen, mag DZB er nog maar één vervangen.

Audiofragment: DZB-directeur Bas van Drooge is best positief over de komende wijzigingen die meer mensen aan een reguliere baan moeten helpen.

De nieuwe wet gaat gepaard met een enorme taakstelling. “Niet zo gek,” vindt Van Drooge die ook wel vindt dat de huidige regels veel te duur zijn. Hij signaleert bij zowel uitgestroomde werknemers als bij werkgevers enthousiasme. “De sfeer bij een bedrijf verandert als je er iemand bij krijgt die een beperking heeft. Menselijker, prettiger.”

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×