Half miljoen voor verbeteren fietsroutes ommelanden

De gemeente Leiden steekt samen met de Provincie Zuid-Holland en de regio Holland Rijnland een half miljoen euro in het aantrekkelijker maken van acht fietsroutes die vanuit de stad naar het buitengebied lopen. Leiden trekt er zelf 160.300 euro voor uit. Geld dat afkomstig is uit de pot NUON-gelden.

[soundcloud url=”https://api.soundcloud.com/tracks/206362661″ params=”auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&visual=true” width=”100%” height=”450″ iframe=”true” /]

Wethouder Laudy geeft een toelichting op het collegebesluit om geld te steken in fietsroutes.

Met het geld worden niet alleen de fietspaden zelf verbeterd, ook komen er extra bomen en struiken langs de fietsroutes en worden de bermen ingezaaid, komen er informatieborden, bankjes en betere bewegwijzering. Tussen het Kasteelhof en het Julius Ceasarpad wordt een ontbrekend stuk fietspad aangelegd. Tenslotte wordt de omstreden bussluis in de Wierickestraat – tussen Meerburg en Roomburg – versmald en komen er kunstwerken  in drie fietstunnels. Alle maatregelen worden nog dit jaar uitgevoerd.

De acht fietsroutes die nu worden aangepakt verbinden een aantal gebieden met elkaar. Het gaat daarbij om de stad met een zevental omliggende gemeenten, de zogenaamde Leidse ommelanden. Doel is om de band tussen de gebieden te versterken. Het moet leiden tot een ‘duurzaam stad-landsysteem’ in een straal van 10 kilometer rond het Singelpark. Daardoor worden vier oerhollandse landschappen rond Leiden verbonden met de stad en een aantal recreatieve verblijfsgebieden.

De acht fietsroutes waar het om gaat zijn:

Route 1. De Boterhuisroute loopt vanaf het Singelpark door de Merenwijk naar het vertrekpunt van de pont
over de Zijl. Maatregelen zijn: er worden informatieborden geplaatst bij de Stadsmolen en bij de
Broekdijkmolen en de pont met aandacht voor polders, het watersysteem en de recreatiemogelijkheden; Biodiverse
beplanting van de overkluizing over de Willem de zwijgerlaan, beschildering van de tunnel (onder de
Ketelmeerlaan en plaatsen straatmeubilair bij het gymnasium en bij de pont over de Zijl.

Route 2. De Zijlroute loopt van de Zijlpoort naar Leiderdorp. Het grootste deel van deze route ligt in
Leiderdorp. Maatregelen in Leiden: vertrekpunt Singelpark en aansluiting op fietsknooppuntennetwerk.

Route 3. De Limes/Matiloroute loopt vanaf het Singelpark naar Roomburg en dan door Park Matilo, richting
Zoeterwoude. Maatregelen: Fietsknooppuntennetwerk en informatiebord over Matilo.

Route 4. De Cronesteinroute loopt vanaf het Plantsoen via Lorentzkade naar Cronestein.Park. Maatregelen
bestaan voornamelijk uit vertrekpunt Singelpark en aansluiting op fietsknooppuntennetwerk.

Route 5. De Groene Hartroute vertrekt vanaf de brug over de Singel, via Haagweg, kruist dan de
Churchilllaan en gaat linksaf langs de Korte Vliet. Hij volgt de Korte Vliet om via een nieuw aan te leggen
fietsbrug of fietspont, de Oostvlietpolder in te gaan. De route ontsluit veel recreatiemogelijkheden, niet
alleen in de Oostvlietpolder zelf, maar ook in het Groene Hart, Zoeterwoude, land van Wijk en Wouden.
Maatregelen: bewegwijzering, inzaai biodiverse planten in de Oostvlietpolder. Verder wordt de tunnel onder
de Churchillaan opgeknapt met een kunstproject. En bij waterkruispunt Korte Vliet/Vliet komt een rustplek
voor fietsers.

Route 6. De Zeeroute start vanaf Molen de Put, vanaf het bestaande fietsknooppunt nr. 86. Hij gaat onder
de tunnel van de Plesmanlaan door, langs Naturalis, door het Biosciencepark en via een nieuw aan te
leggen bruggetje naar de Wassenaarseweg; linksaf richting Katwijk. Ook hier komt een herkenbaar
vertrekpunt op het Singelpark. Maatregelen zijn, naast bewegwijzering, het opknappen van tunnel
Plesmanlaan voor fietsers, en het inzaaien van de bermen Wassenaarseweg.

Route 7. De landgoederenroute ontsluit het cultuurhistorische landschap van Horst en Weide aan de
zuidzijde van Leiden en de landgoederen bij Warmond aan de noordzijde en wordt ook aangetakt op het
fietsknooppuntnetwerk. De maatregelen op deze route bestaan voornamelijk uit bewegwijzering. Daarnaast
zal de rotonde op de Wassenaarseweg (bij de manege) worden opgeknapt.

Route 8. De Haarlemmertrekvaartroute staat in het teken van het erfgoed en volgt de Trekvaart zo veel
mogelijk. De verbeteringen bestaan uit het verbeteren van het fietspad, waar deze aansluit op de
Haarlemmerweg bij de spoortunnel, het opknappen van de bermen van de Haarlemmerweg voorbij de
spoortunnel , het planten van bomen en het plaatsen van een informatiebord over de geschiedenis van de
Trekvaart.

Leiden Regio


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×