Bomen in de Medusastraat moeten wijken voor de aanleg van een nieuw riool en parkeerplaatsen. In totaal verdwijnen er in De Kooi ruim 95 bomen. (Foto: Jos Olsthoorn).

Kaalslag dreigt in De Kooi

De aanleg van nieuwe riolering in De Kooi dreigt van de volkswijk een kale woestenij te maken. In de nu nog lommerrijke buurt moet veel groen wijken voor de werkzaamheden. Zeker 95 bomen worden gekapt en slechts een klein deel wordt terug geplant. Bep Monfils, bekend als Bep het medium, zag dat er witte stippen op bomen werden geschilderd om aan te geven waar de zaag in moet. Laaiend is ze over de kap. Ze zocht de publiciteit om de kaalslag in De Kooi te voorkomen. Dat er ook bomen rond het oorlogsmonument de Speld worden gekapt, stemt Bep extra triest.

GroenLinks in de Leidse gemeenteraad heeft nu vragen gesteld over de bomenkap. Raadslid Jos Olsthoorn is bezorgd en snapt niet dat de gemeente zulke vergaande maatregelen neemt waardoor het groene karakter van de wijk ernstig wordt aangetast. De vervanging van de riolering is nodig om de laaggelegen Kooi in de toekomst droge voeten te laten houden. Olsthoorn vindt echter dat de gemeente met de geplande verstening van de wijk het paard achter de wagen spant. “Bomen zijn van groot belang voor de opvang van regenwater en kunnen helpen bij het voorkomen van wateroverlast. Ook vergroten de bomen de leefbaarheid van de wijk door in de zomer voor verkoeling te zorgen.”

Verbolgen is Olsthoorn vooral over het feit dat de gemeente zich niet houdt aan haar eigen regels. De gemeenteraad heeft recentelijk het stadsbestuur nog verzocht bij ruimtelijke plannen “bestaande bomen als uitgangspunt en inspiratiebron te nemen voor het ruimtelijk ontwerp, en pas in uiterste geval over te gaan tot kap en herplant.” Het GroenLinks-raadslid wil daarom zo snel mogelijk en uiterlijk voor de geplande kap weten wat er aan de hand is. Mocht kap noodzakelijk zijn dan wil GroenLinks dat er minstens zoveel bomen worden terug geplant.

Volgens de gemeente is de kapvergunning verleend, de bezwaartermijn loopt echter nog tot 9 juli. Voor die tijd wordt er niet gekapt.

Nieuws Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×