Een visualisatie van de plannen die Alice Clijncke en architect Jelle Verheijen

De brandmeester redt brandslangendroogtoren

De brandslangendroogtoren aan de Langebrug in Leiden blijft definitief behouden. Studentenhuisvester DUWO en initiatiefnemers Alice Clijncke en architect Jelle Verheijen hebben overeenstemming bereikt over de herbestemming en overdracht van de toren. Met het plan ‘de brandmeester’ willen zij de plek een nieuwe identiteit gaan geven.

Langebrug
De slangentoren is een overblijfsel van de voormalige brandweerkazerne aan de Langebrug. Daaromheen, op de locatie van de voormalige panden van Sociale Zaken en die brandweerkazerne, komen 216 kamers voor studenten. De wens om de slagentoren de behouden leefde in brede kring en er viel met DUWO ook best over te praten. Maar dan moest er wel een goede bestemming voor de toren komen. Die is er nu. In de toren zelf komen kleinschalige werkateliers. ATELIER Jelle Verheijen zal zich er vestigen. Het Leidse architectenbureau was al geruime tijd bezig met het opstellen van een haalbaar plan voor de slagentoren. Michiel Ensink, vestigingsdirecteur van DUWO Leiden is enthousiast over de nieuwe bestemming: “We zijn heel blij dat de toren behouden kan blijven”.

Slangentoren
De ruimte om de slangentoren zal worden ingericht als stadstuin. De bestaande laagbouw aan de toren wordt getransformeerd tot een glazen aanbouw dat dient als entree en ontmoetingsruimte en wordt voorzien van een groen dak. De toren met daarin het oude kerkraam uit het doopvont wordt verbouwd tot kleinschalige werkstudio’s.

Op de website www.debrandmeester.nl kan iedereen de voorgang van het project gaan volgen. De verbouwing laat overigens nog wel even op zich wachten. De komende periode worden de plannen verder uitgewerkt en moet ook de financiering rondkomen. Naar verwachting start de daadwerkelijke herontwikkeling dan begin 2017.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×