Vluchtelingen vang je op. Toch?!

14

De kans dat je bij de Hartebrugkerk of op de zaterdagmarkt in Leiden wordt aangesproken is groot, heel groot. Krantenabonnementen, innovatieve hapjes en drankjes; de colporteurs proberen je te verleiden. Veel winkelend publiek heeft daardoor inmiddels een ontwijkende houding naar iedereen die ‘iets wil’.
En toch vroeg Amnesty International zaterdag 19 september op de markt om handtekeningen onder een petitie die de regering oproept haar toezegging na te komen, die ontstond toen zij het Vluchtelingenverdrag tekende.

online

Niet aarzelen, geen vage toezeggingen, geen afwachten wat andere landen doen, maar een evenredige opvang van vluchtelingen in Europa en dus ook in Nederland realiseren. Omdat dat zo is afgesproken. De oproep iets te dóen, kan de komende dagen nog online worden ondertekend. In Leiden en Nijmegen deden lokale Amnesty-groepen de oproep ook op straat.

Veel handtekeningen

De Leidse coördinator van de straatactie, Gerard van der Veer, toonde zich tevreden. Natuurlijk, het gros van de mensen loopt door, zonder te luisteren. Afwerende handen en ‘nee, dank je’ nog voordat iets was gezegd. “Maar Leiden heeft ook een warm hart. De mensen tekenden, deden dat overtuigd”. Hoeveel mensen er tekenden, kon hij nog niet zeggen. “Vanavond gaan we tellen. En dan gaan de handtekeningen uit Leiden, en Nijmegen, bij de online steunbetuigingen. Wanneer we de petitie precies gaan overhandigen, hangt af van het moment waarop de EU bijeen komt over deze kwestie. Dan zal Rutte de mening van Nederland verwoorden”.

verschillende meningen

Op straat is het beeld, zoals te verwachten, wisselend. Wat vinden de mensen die doorlopen eigenlijk? Geheel willekeurig een aantal doorlopers aansprekend, is het beeld dat het vooral mensen zijn die of haast hebben of “gewoon geen zin” hebben om iets te ondertekenen. Opvallend genoeg willen de meesten wél kort vertellen wat ze vinden. Slechts een enkeling reageert nors “dáárom teken ik niet. Dan gaan ze, zoals jij nu doet, irritante vragen stellen”, loopt stug door of “heeft belangrijkere dingen te doen” op z’n telefoon.

echte vluchtelingen

Eén ding blijkt in Leiden wel: een bot “nee, we willen ze niet” is een minderheidsstandpunt. Een weigerende meneer legt uit dat hij vindt dat “échte vluchtelingen natuurlijk welkom zijn, maar dat weet je nu niet. Wat zit er allemaal tussen? Dat weet je toch niet?”. Misschien is dat nog wel het typerendst: is het verschil wel zo groot? De niet-tekenaar die eerst wil weten of het ‘echte oorlogsvluchtelingen’ zijn en de ondertekenaar die vindt dat eerst en vooral iedereen een (veilig) onderdak moet hebben.

tijdelijke opvang

“En als wij zelf ooit moeten vluchten? Dan hoop je toch ook dat je wordt opgevangen? Mensen die vluchten voor oorlog móet je opvangen.” “Tijdelijk opvangen, dat vind ik best” Het medeleven is er, maar de praktische invulling daarvan is lastig. Wat wel opviel, is dat men ook vindt dat de opvang niet, of zo min mogelijk, ten koste moet gaan van bestaande wachtenden. “Gemeenten die maar besluiten, zonder ons iets te vragen”. “Gebruik lege kantoren, ook als dat eigenlijk niet mag. Dit is toch nood?”

onzekere tijden

Dat de situatie ons overvalt, is een gegeven. Dat dat onzekerheid op kan leveren, ook. Op de Leidse markt blijkt echter ook dat je die serieus moet nemen. Echt serieus.

Delen

14 reacties

 1. Woningcorporaties verkopen veel woningen, daarmee bijdragend aan de woningnood, niet altijd omdat ze dat graag willen. Veel van die te koop aangeboden woningen staan lang leeg voordat een koper wordt gevonden. Dit terwijl de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning ongeveer acht jaar bedraagt, met vooral in de grote steden en de Randstad grote uitschieters naar boven. Er wordt niets betaalbaars bijgebouwd, wel verkocht en afgebroken. Geen wonder dus dat veel mensen zich zorgen maken, zorgen die alleen maar toenemen wanneer ook nog eens veel nieuwkomers moeten worden gehuisvest die, heel begrijpelijk, als concurrenten worden ervaren. Het is dan wel heel gemakkelijk en ook heel dom van sommige zichzelf op de borst kloppende figuren om deze mensen weg te zetten als asociaal, islamofoob, racistisch of xenofoob.
  .
  Opvallend is dat er opeens weer wat aandacht is voor de grote Nederlandse woningnood. Deze belangstelling is er niet omdat al lang in Nederland verblijvende woningzoekenden 17 jaar (Purmerend), 14-16 jaar (Amsterdam) en gemiddeld acht jaar moeten wachten op een betaalbare huurwoning, want dat is al lang zo, maar omdat er nu veel mensen van ver weg aankomen. Ook opvallend is dat de regering het volkshuisvestingsbeleid niet wijzigt, zodat woningcorporaties niet hoeven te verkopen en wél betaalbaar kunnen bijbouwen. Daar hoor je Amnesty Int. nooit over, veruit de meeste politieke partijen trouwens ook niet.
  .
  Overigens dragen degenen die over het beleid gaan en de besluiten nemen zelden de gevolgen ervan. Zij verdienen genoeg en wonen meestal, en vaak tamelijk riant, in andere wijken en buurten. Maar misschien hebben ze nog wel een paar kamers, een tuinhuisje of een tweede woning beschikbaar.

  • Daarbij komt dat de meeste vluchtelingen uit Syrië en elders een te rooskleurig door de mensensmokkelindustrie opgedrongen beeld hebben van Nederland. Ruim maandgeld, gratis medische verzorging en een gratis huis.
   De meeste vluchtelingen, ook die een noodlottige zeereis met baby’s aanvangen waren uit Syrië weggegaan omdat ze van Assad geen welvarende toekomst meer verwachten. Het leven daarna in Turkije viel ze economisch tegen. Holland wordt dan een utopisch paradijs.
   De vraag is nu, naast dat Nederlandsche woningwachtenden gefrustreerd raken, hoe de teleurgestelde emigranten, veelal jonge mannen, gaan reageren als ze niet meteen krijgen waarop ze hadden gerekend. De moderne, redelijk opgeleide jonge mannen zijn immers tikkende testosteronbommen.

   • Gerard van der Veer op

    U meent dat de huidige Syrische vluchtelingenstroom op gang komt omdat Assad jr. zijn bevolking te weinig WELVAART biedt.

    De bevolking probeerde het eerst over de grens, maar, veeleisend als men is, trekt men nu door naar landen ver weg, waarover het verhaal gaat dat het geld er aan de bomen groeit.

    Deze mensen, met ogen die groter zijn dan hun maag, laten zich werkelijk van alles wijs maken door mensensmokkelaars.

    De strekking van uw betoog lijkt ,dat we niet allemaal in het Paradijs kunnen leven en de Syriërs de mindere welvaart in Syrië moeten aanvaarden.

    De volgende clip geeft in 6 minuten een overzicht van de ontwikkelingen in Syrië van 2011 tot en met begin september 2015.

    Graag wil ik enkele woorden noemen die in uw harteloos betoog ontbreken: BURGEROORLOG, DICTATUUR, BOMBARDEMENTEN OP BURGERBEVOLKING, HONGER EN UITZICHTLOOSHEID IN VLUCHTELINGENKAMPEN.

    Waar heeft u de afgelopen vijf jaar geleefd? In een kuil onder de grond?

  • Een wel overwogen reactie van Willem. Ik zou er graag aan toe willen voegen, in tegenstelling tot de Wilders profetie: eigen volk eerst, eigen volk óók.

 2. een Leids burger op

  Goede reactie van de heer Schuit. Op o.a. de problemen bij de huisvesting en de VOORRANG die de asielzoekers krijgen bij toewijzen van sociale huurwoningen, wanneer ze een verblijfsvergunning krijgen, had ik natuurlijk ook al gewezen.
  Daar komt nog bij dat ook de integratie en inburgering soms ook nogal wat te wensen overlaat.
  *
  Henk heeft gelijk dat aanvankelijk de mensen uit syrië op de vlucht waren voor dictator Assad , maar nu IS het toch vooral het jiHAATtuig van de islamitische staat waarvoor men op de vlucht is.
  *
  Vluchtelingen vang je toch op?
  Wat mij betreft zijn vluchtelingen welkom MITS zij zich aanpassen aan de Nederlandse normen en waarden.Maar Nederland kan niet onbeperkt maar vluchtelingen opvangen. Daarom zijn structurele maatregelen nodig.
  http://sleutelstad.nl/2015/09/18/amnesty-organiseert-actie-voor-vluchtelingenrechten/#comment-243308

  • Nee Leids Burger.
   De mensen die nu de gok wagen, omdat ze verteld wordt dat de grenzen van Fort Europa dichtgaan, kwestie van nu of nooit, waren op de vlucht voor gevechten tussen de Rebellen en Assad. En leefden een tijd vreedzaam in Turkije, Libanon etc. . Het welvaartsniveau is ze daar te laag. De vluchtelingen als gevolg van de interventie van ISIS moeten nog aan hun reis beginnen, als ze er althans het geld voor bij elkaar krijgen.

 3. Henk je heb helemaal gelijk .
  Nederland een land van melk en honing maar niet voor ons maar wij het zuur !!!

 4. Ik vind dat we nu alle vluchtelingen moeten opnemen die zich hier aanmelden en dan kan er op termijn gekeken worden of ze hier kunnen blijven. Maar mensen terugsturen de oorlog in dat kan niet.

 5. Een woningzoekende op

  Goede reacties,
  Vluchtelingen vang je op om ze vervolgens gelijk te helpen om zelf weer vooruit te komen.
  Regering stop aub met pamperen, daar is niemand mee geholpen!

 6. Al die mannen die zijn gevlucht voor het gevaar hebben wel vrouw en kinderen achtergelaten.
  die komen later wel als alle formaliteiten vervuld zijn.Voor mij onbegrijpelijk als ze echt gevaar zouden lopen. Verder is het zielig dat beeld van dat dode jongetje op het strand. zijn vader had zelf een bootje geregeld want ze zouden en moesten weg uit Kobani ,want daar is het veel te gevaarlijk. Raad waar het jongetje , zijn broertje en moeder begraven zijn !!in Kobani. ik begrijp er niet veel van. Wel dat allen die tot onze grens gekomen zijn onderweg veel geld hebben moeten betalen om hier te komen — hoezo vluchten in doodsnood

 7. Die oorlog is al jaren aan de gang. Rond Bagdad en andere steden gaat het leven gewoon door. Het dagelijks leven is rustig. Net als in Holland 40-45. Voor hun toekomst gingen veel Syrische jonge mannen, voordat ze zelfs maar een gezin stichten solo naar Turkije en andere landen in de regio.
  Hebben de jonge vrouwen daar niet te lijden ?
  Maar Libanon en Jordanië zijn de jonge mannen te armoedig. Wel leefde men in vrede en veiligheid en genoeg te eten en (in Turkije) gratis medische zorg voor Syriërs, van huisarts tot ziekenhuis.
  Ze weigerden een hotelopvang op Kos omdat er nog geen Wifi aanwezig was.
  Waarom nu er ineens een grote migratiebeweging is ?
  De mensensmokkelaarsindustrie geeft haarfijn door dat er in Europa een verdeelsleutel komt.
  Dan kun je niet meer naar Thank you Germany of nice Holland. Want dan kom je in een arme uithoek terecht als Polen of Letland, zonder sociale voorzieningen (bijstandswet). Of Hongarije.
  Waarom worden deze mensen niet opgevangen in zeer rijke staten als Qatar, Golfstaten, Saudie Arabie ?

  • een Leids burger op

   Met de laatste zin ben ik het wel eens. Maar het is nu zo dat de vluchtelingenstroom uit Syrië naar Europa wel véél groter is geworden dan voorheen. Dat kan men niet alleen verklaren met “een laag welvaartsniveau”. Dat lage welvaartsniveau was er ook al jaren terwijl de vluchtelingenstroom nog binnen de perken bleef. Ook de oorlog in Syrië met Assad was er al jaren, maar desondanks was de vluchtelingenstroom beperkt. (vergeleken met nu.).Dat er nu vluchtelingen zijn die vrezen dat “Fort Europa” dicht gaat en nog even vlug naar Europa willen zal ook best voor een deel de toegenomen vluchtelingenstroom kunnen verklaren, maar niet in die mate waarin de vluchtelingenstroom nu op gang is gekomen……
   *
   Verder eens met Kees laatste zin over het zoet en het zuur. Qetzal zegt: eigen volk óók.
   Dat klinkt mooi maar de realiteit is nog steeds zo dat bij het toewijzen van sociale huurwoningen asielzoekers met een verblijfsvergunning voorrang krijgen.

  • Gerard van der Veer op

   Henk, je kletst uit je nek. Wie niet ziet dat in Syrië al vijf jaar een burgeroorlog aan de gang is en dat het er onveilig is, is moedwillig blind.

   Verder herhaal je je zwartmakerij en vooroordelen. De Syrische heertjes zouden nogal kieskeurig zijn en niet snel tevreden, en arm ook al niet (alsof een vluchteling arm hoort te zijn voor hij mag vluchten van geweld).

   Waar je het vandaan haalt jezelf te presenteren als deskundige is me een raadsel. Het is een en al bekend vooroordeel met verongelijktheid, die je, toegeven, relatief ingehouden uit.

   Maar waarom je dit alles doet? Ik krijg de indruk dat je er veel aan gelegen is je te presenteren als arme Leidenaar. ‘Laat de wereld zich eens ontfermen over mij i.p.v. over die verwende Syriërs’.

   http://weblogs.amnesty.nl/mensenrechtenvandaag/2015/09/22/opvang-in-de-regio-is-het-plan-geworden-maar-hoe-nu-verder/

 8. een Leids burger op

  Men moet oorzaak en gevolg niet omkeren: Dat er nu een verdeling van de vluchtelingen komt in Europa is omdat de vluchtelingenstroom was toegenomen.

Over de auteur

Jan van der Sluis

Schraapt het liefst aan de oppervlakte in de verwachting dat daaronder iets echt leuks is te vinden.

Deze site gebruikt cookies. Lees meer over onze cookies.