Één van de doelstellingen is dat 'groen wordt uitgebreid en de biodiversiteit verbeterd', daarin speelt de aanleg van het Singelpark een rol. (Afbeelding: PR).

Leiden zet in op duurzaamheid met 16 doelstellingen

De gemeente Leiden heeft 16 doelstellingen gesteld om als stad meer te investeren in kennis en innovatie op het gebied van duurzaamheid. In 2020 moet Leiden bekend staan als stad van duurzame innovatie. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom deze doelstellingen voorgelegd aan de gemeenteraad. Er is een budget van 5,8 miljoen euro voor het realiseren van de duurzaamheidsambities.

Nodig
De doelstellingen staan vastgesteld in het document ‘Leiden Duurzaam 2030’ en de Duurzaamheidsagenda 2016-2020 ‘Werken aan een Duurzaam Leiden 2030’. “De duurzaamheidsambities zijn nodig om ook in de toekomst een kansrijke en leefbare stad te blijven”, stelt wethouder Frank de Wit (duurzaamheid). “Het is de inzet van het college om nu echt een stap verder te gaan. Zo wordt er een programmamanager duurzaamheid aangesteld en moet er meer samengewerkt worden om de doelstellingen te bereiken.”

Doelstellingen
Hieronder vind je een aantal van de doelstellingen die de gemeente in de komende 15 jaar wil bereiken.

  • Meer energie besparen met als doel een CO2 reductie in 2030 van 40% t.o.v. 1990;
  • Als gemeentelijke organisatie zelf voorop lopen in de energietransitie
  • In 2020 wordt 20% van de benodigde energie duurzaam opgewekt
  • Duurzaam ondernemen in Leiden vanzelfsprekend maken
  • Een verschuiving naar duurzamere en slimmere mobiliteit
  • Groen wordt uitgebreid en de biodiversiteit verbeterd
  • Leiden krijgt schonere en dus gezondere lucht
  • Minder afval, minder zwerfafval en minder restafval in de stad
  • In 2030 geen wateroverlast meer in de bebouwde omgeving
Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×