Zuid-Hollands Landschap wil meer beschermde natuur

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap is een campagne begonnen om de beschermde natuur in Zuid-Holland van 6 naar 10% uit te breiden. Door van mooie stukken bos of weide beschermde natuur te maken, wordt voorkomen dat deze eigendom worden van een projectontwikkelaar. Om nieuwe hectares aan te kunnen kopen wordt steun gevraagd aan alle Zuid-Hollanders.

Het Zuid-Hollands Landschap is een actie gestart om meer natuur te beschermen en zo de regio gezond te houden voor mensen en dieren. Onder meer met dit filmpje worden Zuid-Hollanders opgeroepen om natuurbeschermer te worden.

Ook in en rond Leiden komen meerdere gebieden in aanmerking om beschermde natuur te worden.. Eén van de gebieden die het Zuid-Hollands Landschap uitlicht is ’t Vogelhof, een gebied dat onderdeel uitmaakt van de Oostvlietpolder. Andere natuurgebieden in de Leidse regio die nog beschermd kunnen worden zijn bijvoorbeeld de Poelgeest Polders, Huys te Warmont en Rhijngeest.

Realistische doelstelling
Zuid-Holland loopt achter op andere provincies als het gaat om de hoeveelheid beschermde natuur. Het gemiddelde van alle provincies ligt op 12%, terwijl dit in Zuid-Holland maar 6% is. Met het project ‘Van 6 naar 10 %’
wil de Zuid-Hollands Landschap hier verandering in brengen. Een realistische doelstelling volgens de stichting, omdat er in Zuid-Holland nog voldoende hectares aan te kopen die tot beschermd natuurgebied om te vormen zijn.

Vierkante meters klikken
Met de campagne wordt alle inwoners van Zuid-Holland gevraagd of zij beschermer van een een stuk grond willen worden. Op de speciale actiesite kunnen donateurs vierkante meters aanklikken die zij willen beschermen. Voor 4 euro kan al 100 vierkante meter worden beschermd. Het geld wordt voor een groot deel besteed aan terreinbeheer, communicatie en het beheer van opstallen waaronder diverse monumenten. Kijk voor meer informatie op de website van het Zuid-Hollands Landschap. 

Nieuws Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×