VVD-raadslid Margreet van Wijk - Meijer is gisteren gekozen tot Leids Raadslid van het Jaar 2015. Van Wijk was in het verleden al vaker genomineerd en was daarom extra blij met de onderscheiding: "Nu ben ik gelukkig niet meer de Joop Zoetemelk van de Leidse raad", zo verwees ze naar de 'eeuwige tweede' van de Tour de France. Links GroenLinks raadslid Jos Olsthoorn die een effie kreeg en rechts de derde genomineerde VVD-raadslid Dorien Verbree. (Foto Emile van Aelst).

Margreet van Wijk - Meijer is Leids Raadslid van het Jaar 2015 - Effie voor Olsthoorn

VVD-raadslid Margreet van Wijk – Meijer is vrijdagavond tijdens de nieuwjaarsreceptie van D66 Leiden in Koetshuis de Burcht gekozen tot Leids Raadslid van het Jaar 2015. GroenLinks-raadslid Jos Olsthoorn kreeg bij die gelegenheid de ‘Leidse Effie’ (een uit hout vervaardigde opgestoken duim) voor zijn niet aflatende en succesvolle inzet voor het behoud van bomen in Leiden. Hij krijgt de effie als aanmoedigingsprijs. Het is dit jaar voor de tiende keer dat de verkiezing wordt gehouden. Bij de titel Raadslid van het Jaar hoort een wisselbokaal.

Margreet van Wijk – Meijer is al jaren een raadslid dat, wanneer ze dat nodig acht, haar gezag doet gelden. Zowel in de gemeenteraad als daarbuiten komt Van Wijk – Meijer regelmatig met voorstellen die ze vol vuur verdedigt. Het historische centrum als UNESCO erfgoed, een voorkeur voor het inkopen door de gemeente bij lokale ondernemers en recent, iets ludieker, het verdwijnen van de kerstbomen in het centrum zonder overleg met binnenstad-winkeliers en raadsleden.

Jos Olsthoorn van oppositiepartij GroenLinks neemt het al geruime tijd met veel vuur op tegen de in zijn ogen massale en vaak onnodige bomenkap in de stad. Hij heeft dat onderwerp echt politiek op de kaart gezet. Hij moest hiervoor regelmatig flink aan de bel trekken. Met schriftelijke vragen aan de wethouder, het stellen van vragen in raads- en commissievergaderingen en keer op keer in de pers. Met succes. Onlangs heeft het college ‘quick scan’ uitgevoerd. Naar aanleiding daarvan zijn verbeterpunten voor de processen rondom vergunningverlening, kap en beheer van bomen naar voren gekomen. Concreet resultaat: het behoud van alle bomen in de Kooi waarvan het college eerder oordeelde dat ze gekapt moesten worden. Ook mensen bij wie bomenkap dreigt, weten hem vanuit de hele stad te vinden.

De derde genomineerde was VVD-raadslid Dorien Verbree. Voor haaar waren er lovende woorden en bloemen.

De jury bestond dit jaar uit de raadverslaggevers Chris de Waard (Sleutelstad), Hans Schuurman (Leids Nieuwsblad) en Loman Leefmans (Leidsch Dagblad). Ook Gerard van Hees (oud-fractievoorzitter GroenLinks Leiden) en fotojournalist Emile van Aelst hebben zitting in de Jury071. De jury is actief via @jury071 op Twitter en via www.facebook.com/jury071 op Facebook.

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×