Peter van den Akker bij de ingang van 't Vogelhoff (Foto: Reanne van Kleef).

Verbouwing en vernieuwing bij 't Vogelhoff

’t Vogelhoff opende in 2013 het hek naar het gloednieuwe weidevogelgebied. Het gebied maakt onderdeel uit van de Oostvlietpolder, gelegen langs De Vliet. Om ’t Vogelhof mooier en groter te maken wordt het vogelpark heringericht.

“We gaan van 60 hectare naar ruim 80 hectare toe,” vertelt Peter van den Akker ambassadeur van Zuid-Hollands Landschap. “Er komen een aantal interessante functies bij en de ecologische zone wordt verlengd.”


Reanne van Kleef ging in gesprek met Peter van Akker ambassadeur van Zuid-Hollands Landschap.

Vernieuwingen
‘t Vogelhoff behoudt zijn agrarische en natuurlijke waarde maar wordt nu toegankelijk, beleefbaar en groener. Dit betekent nieuwe paden die door het gebied lopen, een educatieve beleeftuin en bijenstal en recreatieve voorzieningen zoals meubilair en informatieborden. “We gaan ook heel veel bomen planten. Ook proberen we wilde fruitbomen te planten. Zodat er ook insecten komen, niet alleen voor de weidevogels maar ook voor andere doeleinden” aldus Van den Akker.

Buiten de recreatieve vernieuwingen wordt het park uiteraard ook beter voor de weidevogels. “Er komt een plas/dras gebied,” vertelt Peter van den Akker. “Dat is een optimaal gebied voor de weidevogels. Als ze hier komen broeden leveren we ook het voedsel.” Ook is er een vossenraster aangelegd. “Daarmee beogen we om de predatie door vossen te gaan.”

Als de verbouwing volgens planning verloopt, opent ’t Vogelhof XL tijdens de zomer. Op deze manier kan er tijdens de Leidse Hooidagen in augustus kennis worden gemaakt met het vernieuwde Vogelhoff.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×