Verbouwing en vernieuwing bij ’t Vogelhoff

13

’t Vogelhoff opende in 2013 het hek naar het gloednieuwe weidevogelgebied. Het gebied maakt onderdeel uit van de Oostvlietpolder, gelegen langs De Vliet. Om ’t Vogelhof mooier en groter te maken wordt het vogelpark heringericht.

“We gaan van 60 hectare naar ruim 80 hectare toe,” vertelt Peter van den Akker ambassadeur van Zuid-Hollands Landschap. “Er komen een aantal interessante functies bij en de ecologische zone wordt verlengd.”


Reanne van Kleef ging in gesprek met Peter van Akker ambassadeur van Zuid-Hollands Landschap.

Vernieuwingen
‘t Vogelhoff behoudt zijn agrarische en natuurlijke waarde maar wordt nu toegankelijk, beleefbaar en groener. Dit betekent nieuwe paden die door het gebied lopen, een educatieve beleeftuin en bijenstal en recreatieve voorzieningen zoals meubilair en informatieborden. “We gaan ook heel veel bomen planten. Ook proberen we wilde fruitbomen te planten. Zodat er ook insecten komen, niet alleen voor de weidevogels maar ook voor andere doeleinden” aldus Van den Akker.

Buiten de recreatieve vernieuwingen wordt het park uiteraard ook beter voor de weidevogels. “Er komt een plas/dras gebied,” vertelt Peter van den Akker. “Dat is een optimaal gebied voor de weidevogels. Als ze hier komen broeden leveren we ook het voedsel.” Ook is er een vossenraster aangelegd. “Daarmee beogen we om de predatie door vossen te gaan.”

Als de verbouwing volgens planning verloopt, opent ’t Vogelhof XL tijdens de zomer. Op deze manier kan er tijdens de Leidse Hooidagen in augustus kennis worden gemaakt met het vernieuwde Vogelhoff.

Delen

13 reacties

 1. Prima initiatief voor een gebied dat o.a. een grote populatie grutto’s herbergt. Een der laatste groene oasen voor weidevogels op leidse bodem. Hoeveel XL ha blijft ervan over wanneer die vreselijke VVD66 roetriool Rijnlandroute er ligt? Wrijf het vooral maar dik in bij onze “duurzame” wethouder de Wit. Binnenkort komen wij eens kijken wanneer het gebied gereed is.

 2. Onze vereniging is blij met alle groene investeringen in de Oostvlietpolder. Wat ons betreft blijft wel zo veel mogelijk het agrarische en natuur-, cultuurhistorische karakter van de polder behouden en moet het geen ‘Disney-speelpark’ worden met om de tien meter een bankje en een prullenbak. Daarbij plaatsen wij wel wat vraagtekens als het gaat om de belangen van de weidevogels. Wij hebben daar met de huidige inpassing van de Rijnlandroute geen vertrouwen in. Dat moet en kan beter als je tenminste echt wilt dat de weidevogels in de Oostvlietpolder blijven…..

 3. Beste vrienden OVP, ik hoop het beste voor jullie/onze groene OVP. Jullie inzet voor het behoud ervan dwingt respect af en wij steunen jullie van harte. Leidenaren kunnen voorlopig nog even genieten van dit mooie gebied. Maar met dadelijk fly overs op 10 m hoogte bij de A4, een verschoven A4 richting OVP om de Meerburgerwatering (ideetje van Ingrid de Bondt ;)} ) z.g. te sparen, etc. is niet om blij van te worden. Het chronisch lawaai en fijnstof van 50.000 – 60.000 op fossiele olie gedreven voertuigen en de lichtvervuiling zullen de fouragerende vogels en recreanten geen goed doen. Mede door het huidige asfalt/beton bestuur in deze stad die ondanks felle protesten rustig haar plannen doorzet, en gesteund wordt door de rechtse krachten bij de provincie/I&M zie ik helaas deze polder verloren gaan. Misschien dat een sterke zienswijze voor de EPvE bij de Raad nog wat miljoentjes kan losmaken voor een verbeterde inpassing. Geldt ook voor de Stevenshof waar dit college aanwonenden in de stank en lawaai zet. Voor het algemeen (VVD66) belang. En daarnaast moeten we nog maar hopen dat de BV Leiden geen gelijk krijgt bij de bestuursrechter om alsnog een bedrijventerrein in de polder te mogen vestigen. Laten wij hopen op betere tijden na 2017/2018.

 4. Esthetische Programma van Eisen voor een Roetriool? Wat kun je nou nog mooi inpassen bij zo’n fijnstof en chronisch lawaai sleuf dwars door het schaarse groen rond Leiden en Voorschoten. De business as usual politiek van de ontspoorde neoliberalen, christenondemocraten en salonsocialisten in deze regio heeft nog een laatste kans. Een esthetische inpassing van deze doodlopende weg is het schrappen van dit onding groot 1000 miljoen euro belastinggeld. En het ontmoedigen van het fossiele autoverkeer en aanleggen van transferia rond de stad. Daar kan auto en olieverslaafd NL zijn blik kwijt. En dan verder met electrische bus, tram, fiets naar de historische binnenstad en de knusse winkeltjes langs de Olde Rien. En zo kan ook de groene polder en zijn hardwerkende boer met lekker grazende koeien in alle rust blijven voortbestaan.

 5. Schokkend nieuws voor de OVP en de Papewegse Polder. Naast de Statenfractie van VVD66, SP, CDA en PvdA stemt ook de PARTIJ VOOR DE DIEREN tegen de fasering Rijnlandroute met eerst de no regret maatregelen bij o.a. het Lammenschansplein. Daarmee is de “weg vrij” voor het aanleggen van de open roetriool Rijnlandroute door ons leidse groen. Vegetarische volksverlakkers! Schaam je.

 6. Typische reactie van christenliberaal Roeland Storm:
  Eens met GL (Staten) dat we zsm en eerst Lammenschansplein moeten aanpakken! Maar is geen vervanging van de tunnel (lees roetriool door OVP en Papewegse Polder). En en!
  Nee, Of of, misschien en/en, eerst de no regret doen en dan pas kijken of de A4 – A44 verbinding nog nodig is. Net als CDA Leiden de VVD66 Leidse Ring afwees.
  Maar laat dus wbt Storm de laatste agrarier van Leiden en een aanliggende wijk van Leiden lekker stikken. Gebaseerd op achterhaalde verkeersmodellen. Typisch CDA. Chapeau GL!

 7. Ja hoor, de salonsocialisten van PvdA en SP stemden weer eensgezind mee met de horror variant van de RR. De trouwe vrienden van neoliberaal NL gaan weer eens de fout in. Tja, liever Thorbecke dan Troelstra.

 8. Vrienden van de OVP. Een nieuwe voorstander van de RR door onze polder: No regret wordt afgewezen door PvdD. Wie kun je nog vertrouwen in de politiek??

  #partijvoordedieren stemt tegen #groenlinkszh motie om aanleg #rijnlandroute aan te passen. Daarmee gaat natuurvernietiging sneller door.

 9. Dit land heeft een Donald Trump nodig. Niet dat ie bestuurlijk iets terecht brengt, maar die wel de gevestigde orde een schop onder de kont geeft. Ook dit project laat zien hoe de elite ondemocratisch haar zin doorzet. De burger moet het weer voor het zeggen krijgen en niet de politieke elite en haar corrupte aanhang.

 10. Wij hebben de debatten van PZH gevolgd omtrent de fasering van de roetriool RR. Het lijkt erop dat de meeste fracties besmet zijn met de Rode Hond. Deze virus is 30 jaar oud en met kwaadaardig neoliberaal DNA doordrenkt. Zelfs de Partij van de Dieren lijkt ernstig ziek geworden.

Over de auteur

Maaike Lek

Je bent nu offline