Het huisvesten van vluchtelingen op de strook groen tussen de Europaweg en de Vrouwenweg is controversieel. 20 raadsleden willen dat het college de plek nader onderzoekt op geschiktheid, 19 raadsleden zijn daar tegen. (Foto: Chris de Waard).

Huisvesting in groene Oostvlietpolder verdeelt Leidse raad

Van de negen locaties die de gemeente op het oog heeft voor het huisvesten van vluchtelingen is er eigenlijk maar één echt controversieel. De Vrouwenweg. Het weiland tussen de Europaweg en de Vrouwenweg is in beeld voor de plaatsing van porto cabins die voor vijf of tien jaar moeten dienen als woning voor statushouders. Een nipte meerderheid in de Leidse raad vindt het goed als het college van burgemeester en wethouders nader onderzoek doet naar de mogelijkheden op die plek.

Chris de Waard in gesprek met wethouder Laudy over de locaties waar de gemeente daklozen en vluchtelingen wil opvangen.

Polder groen houden
D66 Leiden stelt onomwonden dat het weiland bij de Oostvlietpolder hoort en groen moet blijven. Dat vinden ook de drie éénmansfracties in de Leidse raad: de Groep Kok, Leefbaar Leiden en de Partij voor de Dieren. Het CDA vindt het aantal van 150 veel te hoog en pleit voor de huisvesting van maximaal 50 mensen. Maar volgens het college kan dat niet, omdat de benodigde voorzieningen zoals riolering en ontsluitingswegen niet kunnen worden aangelegd voor zo’n kleine groep. Dat zou veel te duur worden. Verschillende partijen vinden de 50 (bij het Klooster) en 150 bij de Vrouwenweg ook erg veel, maar vulden dat niet verder in.

Chris de waard in gesprek met GroenLinks-fractievoorzitter Walter van Peijpe die eerst goed onderzoek wil naar alle locaties alvorens eventueel opties te schrappen.

Het zou zo maar kunnen dat na het nadere onderzoek waar nu een nipte meerderheid voor is (20 tegen 19) GroenLinks Leiden het verschil gaat maken in die discussie. De partij wil de plek nu weliswaar nog niet schrappen, “Maar”, zo zegt fractievoorzitter Walter van Peijpe: “Deze locatie staat wel helemaal onderaan ons lijstje”. GroenLinks pleit verder voor meer en kleinere locaties in de stad in plaats van de grote gebieden aan de randen van Leiden.

Sumatrastraat alleen onder strenge voorwaarden
Een andere voorgestelde locatie waar verschillende partijen gisteravond het woord over voerden is de Sumatrastraat in de Kooi. In het oude gebouw van basisschool De Springplank wil de gemeente 16 mensen onderbrengen die nu nog in de maatschappelijke opvang zitten bij De Binnenvest. Deze ex-daklozen zijn toe aan een nieuwe start. Het schoolgebouw is een tussenstap naar een zelfstandige woning. De plek, recht tegenover het schoolplein van het Mare College, zorgt echter voor de nodige gefronste wenkbrauwen. Met name D66 Leiden wil absoluut geen daklozen op die plek, ook andere partijen twijfelen over de wenselijkheid van het huisvesten van nu juist die doelgroep op deze plek.

De ChristenUnie wil meer dan de 16 mensen uit de maatschappelijke opvang halen om De Binnenvest te ontlasten. Daarom moet het college wat duoraadslid Bergwerff op zoek naar meer plekken voor dit type opvang. Ook de PvdA wil meer plekken, maar pleit ook hier voor het mengen van verschillende groepen.

Vervuilde grond en nachtegaal
Twee andere locaties waar nog iets over te zeggen viel, waren de Gabriel Metzustraat en de Wassenaarseweg. die eerste plek is het terrein van de voormalige vuilverbranding. Vervuilde grond zou daar een probleem kunnen vormen. Wethouder Laudy belooft de locatie te zullen schrappen als mensen er niet op een verantwoorde manier kunnen wonen. De Wassenaarseweg, tegen de A44 aan, is volgens de Partij voor de Dieren een slecht gekozen plek. “Het is de laatste plek in Leiden waar de nachtegaal voorkomt”, wist duoraadslid Harbert van der Kaap. De PvdD zet in op transformatie van bestaande gebouwen.

Structurele aanpak
Ook de ChristenUnie Leiden wil kantoren transformeren naar woonruimte. Duoraadslid Carlijn Bergwerff vroeg sowieso aandacht voor een snelle permanente oplossing voor de huisvesting van statushouders: “Je moet mensen niet tien jaar in een porto cabin laten wonen.  Dat is een substantieel deel van iemands leven. Mensen moeten kunnen doorstromen”.

Nader onderzoek naar alle locaties
De VVD, de PvdA, GroenLinks, de SP en de ChristenUnie vinden het logisch dat de gemeente alle plekken verder onderzoekt. De partijen zijn gevoelig voor het argument van het college dat er bij dat nader onderzoek mogelijk alsnog locaties afvallen. Door ook nu al plekken te schrappen, kan het gebeuren dat er veel te weinig plekken overblijven om voldoende vluchtelingen te huisvesten. Als dat gebeurt wordt de druk op de reguliere wachtlijst voor woningzoekenden groter en moeten mensen dus nog langer wachten op hun eerste sociale huurwoning. Dat wil het college voorkomen. Leiden heeft net als elke gemeente namelijk de wettelijke verplichting om jaarlijks een bepaald aantal statushouders te huisvesten. “Dit jaar zijn dat er 300, Volgend jaar minstens net zoveel”, zei wethouder Roos van Gelderen. Lukt dat niet met de tijdelijke woningen waar nu aan gewerkt wordt, dan krijgen ze voorrang op de reguliere wachtlijst en dat komt het draagvlak onder de bevolking niet ten goede.

Referendum
De Leidse anti-islampartij Groep Kok wil eigenlijk helemaal geen vluchtelingen huisvesten. “Van alle dieptepunten is dit wel de ergste. Leiden wordt één groot open-lucht-azc”. Fractievoorzitter Tomas Kok wil per locatie een wijkreferendum of in elk geval een vorm van volksraadpleging. Alleen als een meerderheid van de omwonenden voor is, gaat ook zijn partij akkoord. Volgens een zichtbaar geïrriteerde burgemeester Lenferink kan wat Kok wil helemaal niet. In een ongebruikelijk debatje tussen de burgemeester en Kok zei Lenferink dat je geen referendum kunt houden over iets dat een wettelijke verplichting is: “Of wilt u dat de gemeente zich niet aan de wet houdt?”

Advertentie

Leiden Politiek Vluchtelingen


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×