Het wordt makkelijker om op braakliggende bouwterreinen tijdelijke natuur te laten ontstaan. (Foto: NMZH).

Ruim baan voor tijdelijke natuur in Zuid-Holland

Naar schatting 5.000 hectare grond in Zuid-Holland is geschikt voor het realiseren van ’tijdelijke natuur’. Het gaat om terreinen die braak liggen omdat er bouwplannen voor zijn die nog op zich laten wachten. Dat hebben de provincie en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland vandaag bekend gemaakt.

Begin september wordt er een bijeenkomst gehouden voor alle betrokkenen. Daar wordt bepaald welke voorwaarden er aan de terreinen gesteld worden. Probleem is nu vaak dat er op zo’n terrein beschermde planten opkomen die vervolgens niet meer verwijderd mogen worden. Dat gaat veranderen doordat er vooraf een ontheffing wordt verleend om zulke beschermde soorten te verwijderen op het moment dat de ontwikkeling van het terrein van start gaat.

Zulke ontheffingen worden nu nog verleend door de Minister van Economische Zaken. Dat is een omslachtige procedure voor regionale projecten. Per 1 januari 2017 wordt de Wet Natuurbescherming van kracht en wordt deze taak een bevoegdheid van de provincies. Zuid-Holland wil die nieuwe mogelijkheid meteen aanpakken om de biodiversiteit in de provincie te versterken.

Regio


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×