Krijsende meeuwen mogen in Leiden alsnog worden bestreden. Komend voorjaar mag de gemeente bijvoorbeeld weer eieren wisselen en meeuwen verjagen. (Archieffoto: Chris de Waard).

Leiden mag meeuwenoverlast alsnog aanpakken

De gemeenten Leiden, Haarlem en Alkmaar mogen onderzoek doen naar maatregelen om meeuwenoverlast tegen te gaan. Dat blijkt uit een uitspraak die de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag heeft gedaan. Vorig jaar draaide de rechtbank Amsterdam de ontheffing van de Flora- en faunawet nog terug die de staatssecretaris van Economische Zaken in januari 2014 voor dit onderzoek verleende. Onderzoek moet namelijk gericht zijn op de instandhouding van een soort en niet op de bestrijding ervan.

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft nu echter geoordeeld dat de staatssecretaris ook een ontheffing voor onderzoek mag verlenen als dat onderzoek betrekking heeft op de ‘uitwerking en ontwikkeling van ecologische methoden ter preventie van door vogels toegebrachte schade’. Een onderzoek hoeft volgens de Raad van State dus niet altijd de instandhouding van de soort op het oog te hebben. Daarom vernietigt de Afdeling bestuursrechtspraak de uitspraak van de rechtbank Amsterdam.

Een onderzoek mag geen afbreuk doen aan de instandhouding van de soort en dat moet met feiten en cijfers aangetoond worden. Dat heeft de staatssecretaris tijdens de procedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak gedaan. Uit een berekening blijkt dat het onderzoek in Leiden, Haarlem en Alkmaar geen afbreuk doet aan de ‘gunstige staat van instandhouding’ van de vier meeuwensoorten waar het onderzoek zich op richt. Uit de berekening blijkt dat de meeuwenpopulaties stabiel zijn door het aantal en het broedsucces van meeuwen buiten de drie gemeenten.

Leiden mag nu samen met Haarlem en Katwijk drie jaar lang onderzoek doen naar oplossingen om overlast van meeuwen aan te pakken. Het gaat om de kleine mantelmeeuw, de zilvermeeuw, de stormmeeuw en de kokmeeuw. Oplossingen die worden onderzocht zijn nestbeheer en het weren en verjagen van meeuwen.

Met de onderzoeksresultaten zullen in de toekomst naar verwachting ontheffingen worden aangevraagd om meeuwenoverlast tegen te gaan en in het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid.

Advertentie

Leiden Politiek


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×