De bewonersvoorlichting over de nieuwbouw op de plek van het Shell-tankstation aan de Vijf Meilaan gaf een beeld van de vragen en zorgen van omwonenden. Veruit de meeste gingen over het effect op de omgeving. (Foto's: Jan van der Sluis)

Nieuwbouw hoek Rooseveltstraat-Vijf Meilaan roept vragen op

Het Shell tankstation gaat weg. De sportschool van Ramdas is al weg. De laatste bewoners vertrekken binnenkort. Want op die plek aan de rotonde in de Vijf Meilaan-Vrijheidslaan komt nieuwbouw. Donderdagavond 25 augustus belegde gemeente en projectontwikkelaar een informatieavond over die plannen. In een snikheet zaaltje – 29 graden volgens de thermometer – zijn zo’n vijftig, zestig belangstellenden komen opdraven om de plannen te zien en hun vragen te stellen. Voor het gros was het de eerste keer dat zij de tekeningen zagen.

Hoogte
Het zal niet verbazen dat een groot deel van de vragen ging over de hoogte. Op dit moment staat er een gebouw van zo’n tien meter hoog. Er komt een dertig meter hoog gebouw aan de rotonde met daarachter lagere bouw in de orde van grootte van het bestaande. Het is de hoogbouw die tot de meeste vragen leidt. Bewoners van zowel de Hofstraat als uit de aangrenzende flat aan de Vrijheidslaan/Lasserstraat maken zich zorgen: niet alleen gaat hun uitzicht ingrijpend veranderen, maar hoe zit het met inkijk? Hoe met bezonning? Hoe met vrij zicht op de lucht? “Ik kan nu in de zomer tot half een op het balkon in de zon zitten. Volgens mij kan dat zometeen niet meer” is de angst van een Hoflaanbewoonster. De hoogbouw komt inderdaad pal zuid en blokkeert dus de zon, maar volgens de architect (Gert de Graaf van buro Groosman uit Rotterdam) valt het allemaal mee “we hebben echt heel serieus en goed gekeken naar zulke effecten. De hoogbouw is net zo hoog als de flat die ernaast staat. Daar kun je nu zien hoe ver de schaduw komt. Minder ver dan men denkt. En afname van privacy en inkijk omdat de nieuwe bewoners in je tuin kijken? Er komt bij de binnentuin een echt heel brede groene haag”.

Waardedaling
Natuurlijk is met alles rekening gehouden, hoor je de omwonenden denken en ook zeggen. Maar voor mooie woorden koop je niets. Zorgen over verkoopbaarheid en waardedaling van de woningen aan de Hoflaan en zeker ook van de appartementen in “de toren” aan de Vrijheidslaan. Eén van hen mompelt “dat gaat me wel een ton waardedaling opleveren”. Een Hoflaanbewoner “het is wat anders of je ’s ochtends naar buiten kijkt en lucht ziet of dat je tegen een gebouw aan kijkt”. De aanpak van de bijeenkomst leidt er wel toe dat individuele bezwwaren meteen kunnen worden gepareerd “maar u kijkt vanuit uw huis uit over de laagbouw achter de hoogbouw, hoor”. Want niet alles wordt dertig meter hoog.

Onzekerheden
Niemand heeft bezwaar tegen het bouwen van woningen noch tegen de gebruikte materialen. Daarvoor is het ook nog wat vroeg. De vragen hebben vooral betrekking op de effecten voor de omgeving. Hoe gaat u onderheien “waarschijnlijk gietpalen, maar dat weten we nog niet zeker. Wellicht variëren we: langere palen gieten of schroeven, kortere heien” zegt projectontwikkelaar Van der Plas op vragen over mogelijke schade aan de woningen “Onze huizen zijn al ouder, bijna zestig jaar”. Wat er onder de hoogbouw aan de rotonde komt, kan hij nog niet zeggen “de gemeente wil bedrijvigheid in lijn met de Vrijheidslaan”. Dat daarmee de mogelijkheden sterk worden beperkt, is duidelijk.

Parkeerplaatsen
De verkeerssituatie is een belangrijk heikel punt. Er komen zo’n zestig appartementen in diverse groottes met inpandig vijftig parkeerplaatsen en 25 straatplaatsen. Dat klinkt mooi, maar blijkt complex. Zo is onduidelijk of de appartementen huur of koop worden. Bij huur bestaat de kans dat de inpandige plaatsen niet worden meeverhuurd. “Mijn inpandige plaatsen zijn duurder dan de straatparkeerplaatsen” zegt Van der Plas openhartig. Worden het koopappartementen dan worden ze meeverkocht. Alhoewel “de gemeente de ambitie heeft 10.000 woningen extra te bouwen tot 2030” volgens een gemeentelijk planoloog, is het dus maar de vraag of deze woningen huur zullen worden. De parkeerdruk zou weleens een sterke meebepalende rol kunnen gaan spelen bij dat besluit.

Rotonde
Er zijn ook voordelen. De rotonde Vrijheidslaan wordt aangepast en naar verwachting veiliger. Het fietspad komt in de bochten iets verder van de autorijbaan te liggen waardoor naar verwachting de automobilist de fietser eerder en op tijd ziet. Bewoners van het oude NEMterrein wijzen er echter op dat diezelfde fietser wel een nóg smallere doorgang krijgt naar de rotonde vanuit de richting Telderskade. “Die laatste twintig meter zijn levensgevaarlijk. Daar drukken ze je nu al van de weg en fietsen de meesten over de toerit naar de wasstraat van het tankstation. En dat gaat weg”.

Procedure
De procedures zijn nog niet afgerond. Het bestemmingsplan moet ook nog aangepast. “Vreemd, er kan dus hoogbouw komen dat volgens het huidige bestemmingsplan niet past omdat je hier maar tien meter omhoog mag” stelt een bewoner “een vreemde volgorde: een uitzondering maken en dan het bestemmingsplan wijzigen”. Volgens de planoloog is dat echter aan de hand bij “alle grote projecten in Leiden”, uitzonderingen op bestaande bestemmingsplannen. Dat Leiden, wil men de tienduizend extra woningen halen, sterk – “nóg sterker” volgens een bewoonster – zal moeten verstedelijken in de vorm van hoogbouw, is inmiddels een gegeven. Projectontwikkelaar Van der Plas hoopt augustus volgend jaar te hebben gesloopt en de grond gesaneerd “alhoewel dat best meevalt, mits het tankstation niet ineens gaat lekken” en dan “zo’n anderhalf jaar later” klaar te zijn.

Leiden Nieuws Reportage


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×