Van Leiden nieuwe griffier Leidse gemeenteraad

Gerald van LeidenDe afgelopen weken heeft een speciale werkgeverscommissie bestaande uit D66-fractievoorzitter Jeffrey van Haaster, ChristenUnie-fractievoorzitter Mart Keuning en vice-voorzitter Margreet van Wijk van de Leidse gemeenteraad zich gebogen over de opvolging van raadsgriffier Noor van der Vlist. Die vertrekt eind van het jaar nadat ze de functie 14 heeft bekleed.

‘What’s in the name’, moet de werkgeverscommissie van de gemeenteraad ongetwijfeld ook gedacht hebben toen de na avonden lezen en vergaderen de naam van de in hun ogen meest geschikte kandidaat voor de functie van nieuwe griffier bovenkwam uit de circa 80 sollicitaties. Zijn naam? Gerald van Leiden.

In de raadsvergadering van 29 september wordt Gerald van Leiden voorgedragen als griffier van de gemeenteraad. Hij zal benoemd worden per 5 december 2016.

Van Leiden werkt sinds 2001 als plaatsvervangend griffier van de Kamer en als griffier van diverse commissies bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal . Op dit moment is hij griffier van de vaste commissie voor Defensie en sinds 2008 adjunct afdelingshoofd. Daarvoor was hij werkzaam bij het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Gerald van Leiden studeerde Agrarische Economie aan de Landbouwuniversiteit Wageningen.

Helemaal uniek is de combinatie van naam en functie van Gerald van Leiden niet. Eerder verliet GroenLinks-fractievoorzitter Yvonne van Delft de Leidse gemeenteraad om griffier te worden in Delft.

Advertentie

Leiden Politiek


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×