Locoburgemeester Paul Dirkse overhandigde de erepenning aan Jahnvoorzitter Jan de Knegt. (Foto's: Emile van Aelst / Leidse Glibber).

Koninklijke Erepenning voor gymnastiekvereniging Jahn

Christelijke Gymnastiek Vereniging Jahn heeft donderdagavond uit handen van locoburgemeester Paul Dirkse de Koninklijke Erepenning gekregen. Dit jaar bestaat de vereniging 100 jaar. De uitreiking vond plaats tijdens een bijzondere ledenvergadering van de gymnastiekvereniging.

 Jahn is al honderd jaar de meest vooraanstaande en toonaangevende gymnastiek vereniging van Leiden. Ze is met ruim 650 leden ook de grootste verenging. Naast de ‘normale’ gymnastiek-uren voor leden zijn er peuter-en kleuterlessen en een grote afdeling turnen en jazzgymnastiek. De jazz- en turnafdelingen kennen ook selectiegroepen. Verder zijn er conditietrainingen en sinds kort ook een afdeling acro – gymnastiek. Jahn is een familievereniging met de nadruk op breedte sport, voor iedereen toegankelijk. Binnen de vereniging bestaat voor de talentvolle leden de kans zich verder te ontplooien in de turn- en jazzselectie. Voor het selectie turnen maakt Jahn gebruik van de turnhal in Leiden.

Gymsport Leiden

Per 31 december 2016 zal de gymnastiek vereniging worden ontbonden en opgaan in de nieuwe Stichting Gymsport Leiden. Dirkse: “De Koninklijke Erepenning is een koninklijke blijk van waardering voor al die sporters, trainers, bestuurders en vrijwilligers die zich de afgelopen eeuw hebben ingezet binnen de vereniging. Het is een prachtige ‘kroon’ op het werk van u allen. Ik beschouw deze erepenning ook als een koninklijke aanmoediging voor de nieuwe koers die wordt ingeslagen door de samenwerking binnen Gymsport Leiden.”

De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen dan wel aan sportverenigingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor de bijzondere verdiensten van de (sport)vereniging. Alleen de Koning kan de Erepenning toekennen, welke strikt op naam van de ontvangende instantie is. De begiftigde vereniging heeft het recht op briefpapier of gedrukte stukken van de onderscheiding in woord en/of beeld melding te maken.

Leiden Sport


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×