(Foto: HVOL).

Oud Leiden in actie voor behoud cultureel erfgoed

De regeling waardoor eigenaren van rijksmonumenten een deel van de onderhoudskosten kunnen aftrekken van hun inkomstenbelasting verdwijnt. Daarvoor in de plaats komt een subsidieregeling waar de rijksoverheid veel minder geld voor uittrekt. De Historische Vereniging Oud Leiden maakt zich zorgen over de bezuiniging en vreest dat rijksmonumenten in particuliere handen in de toekomst veel minder goed onderhouden zullen worden.

“Ongeveer de helft wordt wegbezuinigd,” signaleert de HVOL die zich daarom aansluit bij een petitie die de landelijk opererende Erfgoedvereniging Bond Heemschut is gestart. Daarin wordt cultuurminister Bussemaker opgeroepen om de bezuiniging van 25 miljoen terug te draaien. “Voor een monumentenstad als Leiden met een groot aantal particuliere monumenten kan dit, zeker op langere termijn, heel negatieve gevolgen hebben. Een bedreiging van de kwaliteit van ons cultureel erfgoed,” vindt Oud Leiden.

De Historische Vereniging Oud Leiden heeft ook een beroep gedaan op de voor cultuur en cultureel erfgoed verantwoordelijke wethouders om zich in te spannen om dit regeringsplan van tafel te krijgen. Ook Kamerleden zijn benaderd met een dergelijk verzoek.

 

Cultuur Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×