Directe omwonenden van de Rijnsburgerweg overhandigen een petitie tegen de verplaatsing van het busstation bij Leiden CS naar de zeezijde aan wethouder Paul Laudy. (Foto's: Reanne van Kleef).

Bewoners in actie tegen verplaatsing busstation

Een groep directe omwonenden van de Rijnsburgerweg hebben vanmorgen in het stadhuis 265 handtekeningen overhandigd aan wethouder Paul Laudy. In de petitie vragen zij het college van burgemeester en wethouders om het busstation bij Leiden Centraal niet naar de zeezijde te verplaatsen.

De petitie is ondertekend door bewoners en ondernemers van de Rijnsburgerweg, Bargelaan en Wassenaarseweg tussen het spoor en de Posthofrotonde.

Volgens de ondertekenaars zal het verplaatsen van het busstation dramatische gevolgen hebben voor het leefklimaat van bewoners en voor de mobiliteit en verkeersveiligheid van fietsers, autoverkeer, openbaar vervoer en voetgangers. Ook zouden ondernemers niet meer bereikbaar zijn en stellen ze dat de oppervlakte van het geplande busstation veel te klein is en tussen historische panden ligt.


Reanne van Kleef sprak met bewoner Geralda Odinot van de Rijnsburgerweg over de petitie tegen verplaatsing van het busstation bij Leiden Centraal.

“De Rijnsburgerweg is een heel druk bereden route. Vooral door fietsers. Heel veel scholieren komen hier dagelijks langs. Dat is geen goede combinatie met zo veel bussen”, vertelt bewonder Geralda Odinot van de Rijnsburgerweg. “We maken ons ook zorgen om de historie die aan de achterkant van het station te vinden is. Daar heeft de gemeente geen aandacht voor. Aan de voorzijde maken ze het nu heel mooi, maar dat gaat wel ten koste van de achterkant. En problemen die nu aan de voorzijde worden opgelost, die verplaats je eigenlijk alleen maar naar de achterkant.”

Met de petitie wordt het college verzocht om meerdere scenario’s voor de verplaatsing van het busstation grondig te onderzoeken. Ook hopen de omwonenden en ondernemers meer bij het proces betrokken te worden. Odinot: “We hebben tot nu toe nog niet het gevoel gehad dat we ook inspraak hebben. De gemeente vindt heel veel, maar we hebben bijvoorbeeld nog niet over relevante onderzoeksvragen mogen meedenken.”


Reanne van Kleef sprak met wethouder Paul Laudy over de verplaatsing van het busstation en over het betrekken van bewoners bij projecten.

Wethouder Laudy kreeg dan ook de boodschap mee dat iedereen zich kan opwerpen als vertegenwoordiger van de buurt, maar dat daarmee vaak niet alle bewoners worden betrokken. Een belangrijk signaal volgens de wethouder: “Dat is iets waar wij ons ook continu druk over maken. We proberen de stad zoveel mogelijk te betrekken bij alle besluiten die we nemen. Dan spreken we met zoveel mogelijk mensen. Maar voor ons is het ook nog wel eens lastig om te bepalen of iedereen vertegenwoordigd is. Deze bewoners geven aan dat het beter kan. Dan gaan we kijken of we dat kunnen organiseren want ik heb graag iedereen aan tafel.”

Laudy geeft overigens ook aan dat het project nog in de beginfase verkeert. “We hebben onderzoek gedaan naar een tiental locaties waar je het busstation mogelijk zou kunnen plaatsen in de toekomst. Waaronder de huidige locatie en de veelbesproken Terweelocatie, maar ook een aantal andere plekken.  We hebben onderzocht wat de beste locaties zijn en doen de gemeenteraad een voorstel om één locatie verder uit te werken. En ik verwacht dat daar pas eind volgend jaar in de gemeenteraad een besluit over komt.”

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×