Begin 2015 werd de moskee op de Ter Haarkade bezet door leden van het Identitair Verzet. Deze actie was één van de redenen om een onderzoek te starten naar de omvang van het rechtsextremisme en rechtsactivisme in het district Leiden-Bollenstreek.  (Foto: Identitair Verzet).

Rechtse acties in Leiden geen extremisme

Burgemeester Henri Lenferink heeft onderzoek laten doen naar de omvang van rechtsextremisme en -activisme in Leiden. De aanleiding van het onderzoek is een aantal rechtse acties zoals het bezetten van de moskee op de Ter Haarkade in 2015. Uit het onderzoek blijkt dat er geen rechtsextremisme, maar wel rechtsactivisme in Leiden en de Bollenstreek voorkomt. Het gaat om enkele tientallen individuen en organisaties.

Het onderzoek is uitgevoerd door een beleidsmedewerker van het team Handhaving Openbare Ruimte en Veiligheid in samenwerking met Politie Eenheid Den Haag. In overleg met de politie is besloten het onderzoek te richten op het gehele politiedistrict Leiden-Bollenstreek

“We gebruiken voor rechtsextremisme de definitie van de coördinator nationaal terrorismebestrijding”, legt Lenferink uit. “Van rechtsextremisme spreken we als er duidelijk sprake is van het overtreden van de wet. Daar zien we in deze regio eigenlijk niet echte voorbeelden van. Er zijn wel voorbeelden van mensen die hetzelfde gedachtegoed aanhouden en dat propageren, maar de wet niet overtreden.”


Reanne van Kleef sprak met burgemeester Henri Lenferink over het onderzoek naar rechtsextremisme en rechtsactivisme in Leiden.

In een brief aan de raadsleden van de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid, welke om het onderzoek hebben gevraagd, schrijft Lenferink dat er in de afgelopen periode vooral in Leiden, Voorhout en Katwijk rechtsactivistische activiteiten hebben plaatsgevonden. Daarbij gaat het om personen of groeperingen die zich manifesteren tot op de grens van de wettelijke kaders van de democratische rechtsorde of er incidenteel overheen gaan met lichte overtredingen (zoals lokaalvredebreuk of verstoring van een bijeenkomst).

De betrokken actievoerders zijn vaak al in beeld bij de politie vanwege eerdere acties en komen bijna altijd uit een andere gemeente dan de actielocatie. Deze personen worden gemonitord door de politie.

Mogelijke doelwitten, zoals moskeeën, worden goed in de gaten gehouden door de politie zodat direct effectief kan worden ingegrepen wanneer incidenten zich voordoen. Overige acties op neutrale locaties worden door de politie zoveel mogelijk in goede banen geleid. Als stickers of posters van rechtse actiegroeperingen worden aangetroffen in de openbare ruimte worden die direct weg gehaald.

De burgemeester sluit zijn brief aan de raadscommissie af met een persoonlijk statement. “Vrijheid van meningsuiting is een groot goed in onze democratische samenleving en die vrijheid moet verdedigd worden. Voor zover uitingen en handelingen binnen de grenzen van de wet vallen, is er geen aanleiding hiertegen maatregelen te treffen. Maar als burgemeester heb ik natuurlijk wel een opvatting. Ik vind het belangrijk dat Leidenaren het gevoel hebben dat ik burgemeester van alle inwoners ben en daarom zal ik mij blijven keren tegen uitingen die groepen uit de Leidse samenleving in een verkeerd daglicht stellen en beogen hen buiten te sluiten. Ik wil daarnaast ook graag het gesprek aan gaan met de afzenders van die felle geluiden over vluchtelingen, statushouders en moslims. Ik zal mij blijven inspannen om te voorkomen dat er een tweedeling ontstaat in de Leidse samenleving.”

In Leiden worden ook met enige regelmaat acties gevoerd uit de hoek van het linksextremisme/linksactivisme. De vraag vanuit de raadscommissie ging echter over rechtsextremisme en daarom is alleen dáár onderzoek naar gedaan.

Leiden Maatschappij Regio


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×