(Foto: Defence for Children).

Defence for Children wil stop op uitzettingen naar Afghanistan

“Nederland zou de ogen niet moeten sluiten voor de onveiligheid en instabiliteit in Afghanistan en de mensenrechten voorop moeten stellen”. Dat stelt Defence for Children in een brandbrief waarin de in Leiden gevestigde instelling samen met andere kinder- en mensenrechtenorganisaties oproept op om te stoppen met uitzettingen van kwetsbare mensen.

“Sinds de terugtrekking van internationale troepen uit Afghanistan eind 2014, is de veiligheidssituatie in Afghanistan verslechterd. Vanwege de onveiligheid, instabiliteit en ernstige situatie van ontheemden dienen per direct uitzettingen van kwetsbare mensen te stoppen, aldus acht kinder- en mensenrechtenorganisaties”.

Onderzoeker Horia Mosadiq van Amnesty International: “De veiligheidssituatie in Afghanistan is erg verslechterd. Delen die eerder veilig waren, zijn nu niet meer veilig. Het aantal kinderen onder de slachtoffers is sterk toegenomen. Ook het aantal ontheemden is met 1,5 miljoen mensen verdrievoudigd in vier jaar tijd. De meerderheid van deze mensen leeft in een extreem moeilijke situatie. Sommige kinderen en ouderen overlijden door het gebrek aan bescherming en ondersteuning.”

Het land staat bloot aan allerlei gewelddadige incidenten, explosies en zelfmoordaanslagen die in alle delen van Afghanistan op elk moment kunnen plaatsvinden. “Die hebben geresulteerd in een toename van het aantal burgerslachtoffers. Er is sprake van een groot gebrek aan basisvoorzieningen. Uit onderzoek van Save the Children blijkt dat 91 procent van 520 ondervraagde Afghaanse kinderen onder de vijftien jaar te maken kreeg met een vorm van geweld,” aldus Defence for Children.

De organisatie noemt het verder zeer zorgelijk dat de Europese Unie onder de naam ‘Joint Way Forward’ in oktober 2016 een deal heeft gesloten met de Afghaanse overheid om gedwongen terugname van onderdanen vanuit Europa te regelen.

Martine Goeman, namens de kinder- en mensenrechtenorganisaties: “De Nederlandse overheid brengt die deal nu ook in de praktijk en zet mensen, onder wie kinderen, gedwongen uit naar Afghanistan. Zo werden recent nog een kwetsbaar gezin met jonge kinderen en een alleenstaand kind met zijn achttienjarige broer gedetineerd en uitgezet”. De Nederlandse overheid neemt daarmee volgens de organisaties onaanvaardbare risico’s. Goeman: “Wij maken nu samen een vuist en roepen de Nederlandse overheid op om per direct te stoppen met het uitzetten van kwetsbare mensen”.

 

Leiden Maatschappij


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×