Impressies van de drie bureaus voor de verbouwing van het stadhuis.

Gemeente presenteert plannen voor verbouwing stadhuis

Hoe kan de begane grond van het stadhuis er straks uit komen te zien? Drie architectenbureaus presenteren de komende twee weken hun plannen in diezelfde hal. Tot en met vrijdag 12 mei 2017 worden de plannen van BiermanHenket architecten, CEPEZED en Office Winhov i.s.m. Studio Linse tentoongesteld in het stadhuis. Iedereen wordt nadrukkelijk uitgenodigd om niet alleen de plannen te komen bekijken maar om er ook op te reageren.

In januari zijn de drie hier bovengenoemde architectenbureaus geselecteerd om een voorstel uit te werken voor de herinrichting van het stadhuis. Dat wordt in de komende jaren deels verbouwd zodat het beter benut kan worden voor bestuurlijke en ambtelijke huisvesting en de samenwerking met de stad. Door de kantoorverdiepingen in het gebouw opnieuw in te richten, kan er een groter aantal ambtenaren werken. Bovendien worden de publieksbalies verplaatst naar een andere locatie. Hierdoor komt de begane grond van het stadhuis vrij voor andere publieke functies.

Het stadhuis dateert uit het begin van de jaren ‘30. Vanwege de monumentale status van het gebouw en de bijzondere interieurs moeten aanpassingen aan het gebouw zorgvuldig en met respect voor de historische waarde worden ingepast.

Architectenselectie en participatie

Eind vorig jaar werden Leidse inwoners en medewerkers van de gemeente Leiden uitgenodigd om mee te denken over mogelijke andere publieke functies op de begane grond van het stadhuis. De uitkomsten werden meegegeven bij de vraag aan de architecten. In een eerste ronde zijn uit in totaal 41 inzendingen drie architectenbureaus geselecteerd om hun idee nader uit te werken. De tentoonstelling is anoniem, dat wil zeggen dat de ideeën voor de herinrichting niet zijn te herleiden naar de inzenders. Dit is bewust gedaan om te focussen op het plan en niet op het bureau.

Reageren

Wethouder Marleen Damen (financiën): “Ik ben erg nieuwsgierig naar de reacties op de voorstellen. Wij hopen dat de reacties de beoordelingscommissie helpen bij het maken van hun keuze voor een van de drie bureaus. Het stadhuis moet een plek zijn waar zowel inwoners van Leiden graag komen, als waar het prettig en gezond werken is. Bovendien willen wij het stadhuis een inspirerend voorbeeld maken van een duurzaam monument.”

Belangstellenden kunnen hun mening over de plannen ter plekke kenbaar maken door het invullen van een vragenformulier. Naast de tentoonstelling in het stadhuis zijn de plannen, ook online te bekijken via www.leiden.nl/verbouwingstadhuis. Daar kan ook het reactieformulier worden ingevuld. De opmerkingen worden ter overweging meegegeven aan de commissie die het winnende voorstel zal selecteren.

Planning

De verwachting is dat in de eerste helft van juni het winnende voorstel bekend gemaakt wordt. Daarna start het daadwerkelijke ontwerpproces, waarin met diverse specialisten en in overleg met alle betrokkenen het ontwerp wordt uitgewerkt. De verbouwing van het stadhuis is naar verwachting in 2020 gereed.

Leiden Politiek Verbouwing Stadhuis Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×