De Burgertop L750 resulteerde in een aantal 'winnende' ideeën. Dinsdagavond werd voor één daarvan de volgende stap naar realisatie gezet. Wat is úw idee van een groene (stations)entree van Leiden? (Foto's: Jan van der Sluis)

Leids stationsgebied moet groen

Een gebrek aan ideeën is er niet. Dinsdagavond kwamen zo’n vijftig mensen bij elkaar in de Lentezaal boven De Leidse Lente om te brainstormen over “de toegang tot Leiden”. In maart bleek tijdens de L750 Burgertop het Leidse Stationsplein, voor Leiden Centraal, velen een doorn in het oog. Kan dat nou niet beter? Deze avond moest de eerste stap zijn van het burgerpanel dat zich met die vraag bezig houdt: welke ideeën leven er? Een inventarisatie, binnen kaders want helemaal open is de vraag niet. Dat kan ook niet, want al direct bleek dat de functie van het gebied een belangrijke bepalende rol speelt. “Overstappen zonder paraplu” bleek een randvoorwaarde, en ook “iedereen zonder omwegen naar Leiden Centraal”, en “het groenste stationsgebied van Nederland”, om ten slotte te eindigen met de vierde pijler “kennis, kunst en historie in beeld”.

Binnen kaders
Het was het RAP bij monde van Peter van Swieten dat de grenzen probeerde op te rekken. Brainstormen is ongebreideld denken, reagerend op andermans idee. Of, in Van Swietens woorden, “ontwerpen is het onmogelijke mogelijk maken”. Juist dat voorstellingsvermogen ontbrak. Aan de vier tafels werden ideeën geïnventariseerd. Tussen de tafels, de ‘wandelgangen’, werd volop gesproken over van alles en nog wat. PvdA-fractievoorzitter Gijs Holla zal ook vast wel hebben gevonden wat-i zocht: “goede ideeën”. Die bleken echter niet zo spannend. Vergroening bleek de grootste wens, of dat nu tot stand komt door van de Stationsweg meer een boomrijke ‘allee’ te maken, of water toe te laten voor het station. Opvallend genoeg kwamen er geen oplossingen voor het ruimtelijk dilemma van een druk vervoersknooppunt en een weldadige groene stadsentree, of het moeten het “onder de grond brengen van het station”, zoals in Delft gebeurde, of een “busbos”, een busstation met veel bomen, zijn. Het station stond niet echt ter discussie.

Ongericht
Dat is ook precies de onduidelijkheid die boven de bijeenkomst bleef hangen: wat is de speelruimte en wat het doel? Uit de zaal kwam dan ook het advies die focus snel aan te brengen. Zeker het stationsgebied met z’n verschillende (be)spelers en belangen vereist helderheid. Of een onderhandelingsmodel, zoals gebruikt bij het Singelpark, dan een goede vorm is? Op het moment streeft de gemeente “een allure na als Bruxelles en Paris” en voorziet hoogbouw in het gebied, met alle economische krachten die daarbij horen. Wie onder die omstandigheden ‘dure grond’ wil inzetten voor ‘goedkoop gebruik’ zal van goede huize moeten komen. Dat was ook het pleidooi van architect Marius Ballieux, die ervoor pleitte om “natuur te zien als centraal element om het karakter van Leiden te organiseren (…) niet alleen visie en algemene termen, maar concrete stappen benoemen”.

Onderscheidend
Leiden moet zich onderscheiden. De entree moet typisch Leids zijn, uniek. Dat betekent wel dat er (een zekere mate van) overeenstemming moet zijn over dat ’typische Leidse’. Het ondergronds ‘weg werken’ van treinen, bussen, fietsen en auto’s lost daarin niets op. Na afloop van de bijeenkomst ontspon zich bijvoorbeeld architect Ben Schildwacht en een deelnemer over de vraag of je niet moet bouwen in de bestaande stijlen en schalen (waarin vorminnovatie en hoogbouw niet zouden passen). Er heerste wel een consensus op het niveau ‘het moet groener’. Breda kwam als voorbeeld voorbij. Maar ook de opmerking dat ‘Leiden Centraal Park’ teveel de indruk wekt dat het gaat om de realisatie van (weer) een park, dat het “alleen gaat om bomen planten”. Eerder lijkt het bewaken van de menselijke maat centraal te staan.

Ideeën
In september komt er weer een bijeenkomst van L750. Dan om de stand van zaken te bespreken van de ideeën, die op weg zouden moeten zijn naar realisatie. Voor Leiden Centraal Park – “toch één van de grootste projecten met de meeste consequenties” – zou het wel eens te vroeg kunnen zijn om echt voortgang te zien. Maar hopelijk is dan wel duidelijk waarover we het hebben: een station met een groen plein, een groen plein met een station, of een groen plein (en het station elders)? Dát er iets moet gebeuren met het huidige plein heeft L750 wel bewezen: ideeën en suggesties voor verbetering te over. Nu nog de situatie dat initiatieven als L750 véél eerder worden ingeschakeld bij de oplossing van problemen, het bespreken van uitdagingen, of het maken van plannen.

Advertentie

Leiden Maatschappij Nieuws Reportage


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×