Het Leids Universitair Fonds organiseerde voor zijn donateuren een debat tussen Thierry Baudet (FvD) en Han ten Broeke (VVD) over Europa, Europese Unie, buitenlandbeleid en zorgvuldige woordkeuze. (Foto's: Jan van der Sluis)

Baudet (FvD) in debat met Ten Broeke (VVD) over Europa

Voor zijn donateurs organiseerde het Leids Universiteits Fonds een debat tussen Thierry Baudet (Tweede Kamerlid Forum voor Democratie) en Han ten Broeke (Tweede Kamerlid voor VVD). Beide heren hebben een band met de Leidse universiteit. Baudet doceerde er in het Kamerlingh Omnes, Ten Broeke in ‘gebouw 5’ nu Pieter de la Courtgebouw. Maar voor een debat is dat onvoldoende basis. Dan zijn schurende standpunten interessanter. En die zijn er, zo hoorden donderdagavond de ongeveer zestig aanwezigen in het Klein Auditorium.

Vorm
Op vorm deed Baudet het goed; op inhoud is een ander verhaal. Wat meteen tijdens de introducerende woorden opviel, was dat Ten Broeke de vragen blijkbaar vooral opvatte als kansen om zijn opponent meteen in een hoek te manoeuvreren. Het is Baudet – koketteert hij nu met de academia, of niet – die de indruk wekt zijn politieke loopbaan als een intermezzo te zien. Verandering in gang zetten, het “politiek kartel” doorbreken: dat zijn zijn doelen, waarover hij ook realistisch erkent dat het de vraag is of hij dat tussen nu en vier jaar gaat bereiken. Ten Broeke toont zich de meer ervaren politicus: vaardig is het plooien van vragen naar door hemzelf gewenste antwoorden.

Woordenstrijd
De heren kruisen de degens over ‘Europese Unie’ en ‘buitenlandbeleid’. En of het nu juist gebruik is of niet, de manier waarop Baudet terminologie hanteert, wekt verwarring bij het publiek. Het semantisch gelijk heeft hij mogelijk aan zijn kant – samenwerking en politieke integratie zíjn twee onderscheiden begrippen – maar in de beeldvorming verwart hij. Uit de zaal krijgt hij hij de vraag of Nederland nu een kléin land is dat (in bescheidenheid) moet samenwerken, of zijn we groot genoeg – Baudet vindt Nederland helemaal geen ‘klein land’- om zelfstandig te opereren? Of Baudet een goed docent is, valt te betwijfelen omdat hij de vraagsteller vooral verwijt het onderscheid niet te snappen.

Wantrouwen
Het zijn botsende wereldbeelden. Waar Baudet de wantrouwende positie kiest, lijkt Ten Broeke meer de pragmaticus; beperkte kennis erkennend. Baudet ziet face value en koppelt daaraan onzichtbare mechanismen. Het genoemde kartel is in zijn ogen een gevolg van ideologische verschillen tussen partijen die steeds kleiner zijn geworden “op details van details”. Verschillen worden wel zichtbaar gemaakt, maar “in achterkamers blijken ze haast niet te bestaan”. Politiek voor de bühne?! Ten Broeke legt Baudets redenering bloot door er fijntjes op te wijzen dat, áls er al een kartel zou bestaan, dat nieuwkomers zou uitsluiten; en Baudets eigen Forum voor Democratie is dan ook een bewijs dat zo’n kartel níet bestaat.

Onbewijsbaar
Baudet is níet de man van verandering; beter, van chaos. In de discussie over de bombardementen op Syrië naar aanleiding van de gifgasaanvallen betoont hij zich voorstander van stabiliteit met een wrede dictator aan de macht boven chaos en wanorde. Ten Broeke daarentegen trekt een duidelijke morele grens: chemische wapens zijn uit den boze. Baudet heeft ook problemen met de deep state, de wereld van de inlichtingen(diensten) “ik weet niet wat ervan waar is”. Ten Broeke is meer van handelen op basis van wat bekend is en achteraf controleren. Dat is democratie, dat is real politik. Baudet is dubbelhartig: hij lijkt ‘zeker’ te willen weten, maar poneert net zo makkelijk dat “Trump voor de Tomahawkaanval Poetin belde. Daarvan ben ik overtuigd”.

Onveranderlijk
Het is de vraag of het debat ook tot werkelijk andere meningen onder het publiek leidde. Uit de omhoog gestoken rode en groene stemblaadjes bleek in elk geval geen noemenswaardige verandering. Bij een enkeling (iets) meer begrip voor Baudets standpunten; dat was het wel. Misschien wel helemaal in Baudets straatje: zouden, ondanks de goede gespreksleider Roderick van Grieken, de aanwezigen wel écht een mogelijke verschuiving in hun mening kenbaar hebben gemaakt?

Gemeenteraadsverkiezingen
De uit het niets opgekomen partij Forum voor Democratie – “twee knap gewonnen zetels als gevolg van het Oekraïne-referendum” volgens Ten Broeke, en “in de peilingen nu op zes zetels” volgens Baudet – gaat ook aan de gemeenteraadsverkiezingen mee doen. Op de vraag of de partij ook in Leiden zal meedoen, kwam dit antwoord “dat gaan we binnenkort besluiten (…) wat binnenkort is, weet ik niet (…) ik weet het echt niet. Zoals Socrates zei ‘ik weet dat ik het niet weet'”. Leiden blijft nog even in het ongewisse.

Advertentie

Leiden Nieuws Politiek Reportage


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×