Petra de la Court is gastvrouw van dienst bij de opening, ze opent de deur, haalt hier en daar nog een lapje over en vraagt iedereen het hemd van het lijf over zijn of haar eigen husihouden (Foto's: Gerry van Bakel).

Huis waar jongeren leren zelfstandig wonen, werken en leven

Een kind kan de was doen wordt gauw gezegd, maar voor niet alle jong volwassenen zijn de alledaagse klusjes die horen bij op jezelf wonen zo vanzelfsprekend. Stichting De Haardstee opende vandaag een huis waar vijf jongeren in de leeftijd van 18 tot 27 jaar met een licht verstandelijke beperking en bijvoorbeeld autisme of ADHD gaan leren hoe ze hun eigen huishouden kunnen runnen. Ze zijn op weg naar zelfstandig wonen, maar krijgen daarbij intensieve begeleiding in de ochtenspits en tijdens de avond en het weekend. Het is de bedoeling dat ze binnen anderhalf jaar de overstap maken naar een eigen huis.

Wethouder Roos van Gelderen van Zorg en Welzijn komt het pand aan de Pieter de la Courtstraat openen. Of eigenlijk doet Petra de la Court dat met haar volle wasmand. De goedgebekte schoonmaakster van dienst neemt  het heft stevig in handen bij de opening. Ze bevraagt alle betrokkenen naar hun ervaring met wassen en koken, zoals de directeuren van de Haardstee, de Stichting Huisvesting Werkende Jongeren en Woningstichting Ons Doel. Als de eerste (bonte) was draait is het huis officieel in gebruik genomen.

De Haardstee begeleidt mensen met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking met wone, werken en vrije tijd.

Projectleider Fanja van Wallinga  en Fred Gressie, manager zorg en dienstverlening van De Haardstee hopen dat dit eerste huis gevolgd gaat worden door meer locaties voor hun clienten.

Gerry van Bakel in gesprek met Fanja Wallinga en Fred Gressie van De Haardstee.

Persoonlijk begeleiders Tim de Graaf en Mayke Frasa zijn degene die het project handen en voeten geven. Zij staan naast hun clienten tijdens de huishoudelijke taken van alledag zoals boodschappen doen, koken en schoonmaken, maar ondersteunen hen ook bij het maken van een huiswerkplanning, op tijd opstaan en op een prettige wijze samenwonen. “We zijn eigenlijk een soort opvoeders.”

Gerry van Bakel in gesprek met Tim de Graaf en Mayke Frasa van De Haardstee.

De Haardstee heeft nadrukkelijk de samenwerking gezocht met woningstichting Ons Doel en Stichting Huisvesting Werkende Jongeren. Ten eerste om een geschikt pand te vinden voor dit leertraject, maar ook voor de fase erna. Als de jongeren hebben laten zien dat ze voor zichzelf kunnen zorgen, stromen ze door naar een echte woning via Ons Doel of de SHWJ.

Gerry van Bakel in gesprek met Suzanne Bouwman, manager wonen van woningstichting Ons Doel.

Gerry van Bakel in gesprek met SHWJ directeur Arie Feij.

Gerry van Bakel in gesprek met woningstichting Ons Doel directeur Christoffel Klap.

Buurtbewoners van de Pieter de la Courtstraat zijn nadrukkelijk betrokken bij het traject om eventuele problemen tijdig te signaleren en op te lossen. Hennie Fossen van de bewonerscommissie Pioenhof en omgeving is positief over de samenwerking.

Gerry van Bakel in gesprek met Hennie Fossen bewonerscommissie Pioenhof en omgeving.

Wethouder Roos van Gelderen is blij dat de gemeente Leiden zulke goede initiatieven uit de samenleving kan faciliteren en ondersteunen.

Gerry van Bakel in gesprek met Roos van Gelderen, wethouder Zorg en Welzijn.

 

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×