Geert Schipaanboord is de lijsttrekker voor de ChristenUnie-SGP in Leiderdorp. (Foto: Twitter).

ChristenUnie - SGP gaan zonder CDA verder in Leiderdorp

De ledenvergadering van de ChristenUnie in Leiderdorp heeft de lijst voor ChristenUnie-SGP Leiderdorp definitief vastgesteld. De lijst telt negentien namen, man en vrouw, jong en oud. Lijsttrekker is Geert Schipaanboord. Hij is nu raadslid vanuit ChristenUnie-SGP binnen de CDA-fractie en heeft dus al vier jaar ervaring in de Leiderdorpse raad. Schipaanboord: “Wij hebben goede hoop op het halen van een zetel. We hebben een uitgebreid en sociaal programma voor Leiderdorp waar ik me graag voor in ga zetten”.

De afgelopen jaren vormden CDA, ChristenUnie en de SGP in Leiderdorp één fractie. Afgelopen zomer besloten de ChristenUnie en de SGP om de samenwerking met het CDA niet door te zetten en met een gezamenlijke lijst mee te doen aan de verkiezingen in maart 2018.

“De top vijf van de lijst zal de dagelijkse campagne gaan voeren”, zegt Schipaanboord. “Zij zijn ook beschikbaar om als burgerraadslid deel te gaan nemen aan het politiek forum in Leiderdorp. ChristenUnie en SGP hebben een jonge lijst, met veel ervaring in lokale en landelijke politiek”.

De eerste vijf kandidaten stellen zich alvast voor.

1. Geert Schipaanboord (1985)
Woont sinds 2010 in Leiderdorp, is getrouwd en vader van een zoon en een dochter. Hij werkt bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in Den Haag op het gebied van de jeugdzorg. “Daar zet ik me in om hulp dichterbij kinderen en hun ouders te brengen en te verbeteren. Vanaf 2014 zit ik met veel plezier in de gemeenteraad van Leiderdorp, daar ben ik woordvoerder op de terreinen: ruimte, wonen, groen en economie. Leiderdorp kent veel mantelzorgers en vrijwilligers. Ik wil me er voor inzetten hen beter te ondersteunen. Steeds meer Leiderdorpers zeggen eenzaam te zijn. Het is belangrijk dat we meer naar hen omkijken”.

2. Arie Janssen (1976)
Is getrouwd en vader van twee kinderen. Geboren in Lisse en na zijn studietijd in Wageningen in 2006 in Leiderdorp komen wonen. “De rode draad in mijn werk is het zuiveren van water en als adviseur bij het Hoogheemraadschap van Rijnland”. Sinds 2012 is Janssen actief in de ChristenUnie in Leiderdorp en sinds 2014 als burgerraadslid namens ChristenUnie en SGP binnen de CDA fractie waar hij zich vooral bezighoudt met het sociale domein. “Als ChristenUnie-SGP gaan wij een nieuw geluid laten horen in Leiderdorp dat zich zal kenmerken door een bewogen hart en een gezond verstand. Concreet betekent dit wij ons hard maken voor een Leiderdorp waarin onze  ouderen de aandacht van de gemeente en omgeving krijgen die ze verdienen”.

3. Annemarie Rozendal – van der Plas (1988)
Studeerde Bestuurskunde in Leiden en Amsterdam en is in het dagelijks leven docent NT2 (Nederlands als tweede taal) en ondernemer. Woont sinds vorig jaar met haar man in Leiderdorp. “Tijdens het klussen gingen we regelmatig een visje halen bij de viskraam aan de Santhorst. Daar was trouwens een aantal jaar geleden mijn eerste echte kennismaking met Leiderdorp, als zaterdaghulp. Onder de luifel werden heel wat haringen weggehapt, verhalen uitgewisseld over het dorp en was er oog voor elkaar. Als gezamenlijke partijen Christenunie-SGP willen we ons inzetten voor een Leiderdorp waar mensen worden gezien – oud, jong en nieuw. Daar wil ik als ChristenUnie lid aan meewerken”.

4. Leander Tramper  (1998)
Studeert 2016 Nederlandse taal en cultuur aan de Leidse universiteit en werkt naast die studie bij een dierenspeciaalzaak. Ook staat hij voor de klas als waarneemdocent. “Verder ben ik actief als vrijwilliger voor organisaties als Woord&Daad en de jongerenpartij van de SGP. Toen ik aan mijn studie begon, ben ik in Leiderdorp gaan wonen. Bij mijn eerste ontmoeting met Leiderdorp voelde ik me direct thuis. In de komende periode wil ik ervoor zorgen dat Leiderdorp de plaats is waar de Leiderdorper zich thuis voelt en waar we er zijn voor elkaar”.

5. Marten Westeneng (1988)
Is getrouwd en woont sinds dit jaar met zijn vrouw in Leiderdorp. “Daarvoor woonde ik in Utrecht, waar ik al politiek actief was voor de ChristenUnie. Ik werk als adviseur mobiliteit bij een adviesbureau en doe mijn best om Nederland elke dag een stukje mooier te maken. Dat is ook de reden dat ik kandidaat ben voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ik wil me inzetten voor betere fietspaden, een grotere verkeersveiligheid en een duurzame, klimaatbestendige gemeente. Naast mijn werk ben ik vrijwilliger voor het maatjesproject ‘Opa gaat op stap’.”

6. Jeroen Balyon (SGP)
7. Lodewijk Tax (ChristenUnie)
8. Tineke Domburg – de Rooij (ChristenUnie)
9. Marijn Riemens (SGP)
10. Hans Scholten (ChristenUnie)
11. Floor Vergunst (SGP)
12. Jos de Wilde (ChristenUnie)
13. Ron van Es (SGP)
14. Marieke Pikart – van den Berg (ChristenUnie)
15. Willem de Wildt (SGP)
16. Anton Bil (ChristenUnie)
17. Nico Adema (SGP)
18. Arres van Dijk (ChristenUnie)
19. Gerrit Anker (SGP)

Leiderdorp Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×