Leidse Warmtevisie: in 2035 zes wijken aardgasvrij

18

Leiden heeft de ambitie om in 2050 een aardgasvrije stad te zijn. In dat kader is de Leidse Warmtevisie opgesteld, waarin zes kansrijke wijken in 2035 al aardgasvrij moeten zijn. De Leidse Warmtevisie werd gisteravond door de gemeenteraad aangenomen. Leiden is één van de eerste steden van Nederland met een warmtevisie.


Reanne van Kleef sprak met wethouder Paul Dirkse (Duurzaamheid) over de Leidse Warmtevisie.

“In deze warmtevisie gaat het erom hoe we uiteindelijk een aardgasvrije stad gaan worden”, legt wethouder Paul Dirkse (Duurzaamheid) uit. “Dat betekent dat we in 33 jaar bijna 60.000 woningen aardgasvrij moeten maken. Dat is een immense opgave. Daarom wordt vanuit Economische Zaken ook aan gemeentes gevraagd om de regie in handen te nemen, want we moeten op weg. Met deze warmtevisie zijn we nu begonnen en daarmee gaan we zo hard als we kunnen.”

Kansrijke wijken

De kansrijke wijken in de visie zijn Leiden Zuid-West, Merenwijk/Slaaghwijk, Noorderkwartier/de Kooi, Bio Science Park/Stationsgebied, De Mors en Stevenshof. Per wijk worden er werkplannen gemaakt om de wijken aardgasvrij te maken. De eerste wijk zal Leiden Zuid-West worden.

Dirkse: “In december tekenen we een intentieovereenkomst met alle betrokken partijen. Dan gaan we een werkplan maken met hoe we dat gaan doen. Een belangrijke opgave is om Leidenaren uit te leggen wat dit nou betekent. Het gaat enerzijds over gasleidingen die in de grond liggen, maar ook over bijvoorbeeld je woning isoleren. En uiteindelijk ook over niet meer koken op gas maar op inductie. Er zit ook een gigantische bewustwordingsslag achter.” Het betekent overigens niet dat Leidenaren op een gegeven moment te horen krijgen dat ze niet meer op gas mogen koken. “De warmtevisie gaat over waar de kansen liggen om aardgasvrij te worden.”

Windmolens in Leiden

De gemeenteraad riep de wethouder door middel van een motie nog wel op om de mogelijkheid voor Leidse windmolens te onderzoeken. “Als we straks geen aardgas meer hebben, leunen we op een aantal alternatieve bronnen. Eén daarvan is verwarmen op elektriciteit en daar heb je dan ook weer duurzame bronnen zoals zon en wind voor nodig. De motie roept op om te kijken waar op Leids grondgebied windmolens kunnen worden geplaatst en vooral ook in coöperatieverband. Er zijn al allerlei bewonersinitiatieven en dat is het mooie aan zo’n coöperatie, dan zit er ook een belang in voor de inwoners om het lokaal op te tuigen en er rendement uit te halen.”

Delen

18 reacties

 1. Windmolens kunnen langs de RLR bij de Stevenshof. Toch een open stuk waar geen huizen bij in de buurt staan. Zonnepanelen kunnen op de geluidsschermen die langs de RLR komen.

 2. U bent van de pot gerukt! Liever bomen dan windmolens. Ga solliciteren bij die in de Stevenshof gehate wethouder Strijk en zijn draaikonten kliek!

 3. Krijgen alle huishoudens dan een elektrisch fornuis, een nieuwe pannenset enz. van de gemeente, of wordt de rekening bij de burgers neergelegd? (retorische vraag). Het lijkt eerder op weer een een-tweetje tussen onwetende of corrupte politici en bedrijfsleven dan op serieus en goed doordacht beleid.
  .
  Wie daadwerkelijk veel energie wil besparen en de uitstoot van broeikasgassen significant wil beperken moet beginnen bij industriële grootverbruikers van energie, de vuilspuitende en energie vretende agrarische sector en de energie verkwistende en milieuvervuilende luchtvaart, zal de consumptiemaatschappij moeten afschaffen, andere economische modellen moeten hanteren dan de huidige neoliberale en het idee van permanente economische groei moeten loslaten.
  (Lees bijvoorbeeld het artikel “De luchtvaart is de nagel aan de doodskist van het klimaat: zo gaan we ‘Parijs’ zeker niet halen” op de website van de Volkskrant (28 nov. 2017) naar aanleiding van recent onderzoek. Citaat: “Rond 2080, als iedereen in de wereld zijn woning heeft geïsoleerd, in elektrische voertuigen rijdt en alle stroom wordt opgewekt met windmolens en zonnepanelen teneinde de klimaatdoelen van Parijs te halen, is de uitstoot van CO2 door de luchtvaart al groter dan die van de rest van de wereld. En daarmee ook groter dan wat de hele wereld zou mogen uitstoten. Daarna groeit de luchtvaart (nog altijd uitgaande van de huidige afspraken) nog lustig door.”)
  .
  Overigens als het hele land elektrisch moet gaan verwarmen, koken en autorijden moet er nogal wat productiecapaciteit bijkomen, terwijl kolen- en gascentrales ontmanteld moeten worden. Dat gaat dus sowieso niet lukken.
  Intussen worden de burgers belazerd en op kosten gejaagd door maatregelen en wanbeleid die het bedrijfsleven en de luchtvaart ontzien en dus nauwelijks zoden aan de dijk zullen zetten. Je zou dan ook meer felheid van partijen als GroenLinks, PvdD en SP en acties van de milieubeweging mogen verwachten.

  • Uiteraard gaan de burgers deze luchtfietsrijen betalen. Maar we hebben deze dwazen zelf gekozen dus…

 4. Frits20xx, helemaal, helemaal eens. De politiek zit op een volkomen verkeerd spoor. Ook in Leiden. Aan de ene kant willen ze aardgasvrij, aan de andere stimuleren ze fossiele samenleving aan alle kanten. Kern is de groeiverslaving. Meer wegen, meer dieselgates, meer easyjets meer consumptie, meer van hetzelfde. Kijk maar naar de loze verkiezingsretoriek van het introverte Leidse partijkartel en de hieromheen bewegende “ons kent ons baantjes caroussel” zonder enige vorm van controlerende dualiteit.
  Is de warmtevoorzienig in de Stevenshof dadelijk werkelijk duurzaam of krijgen we restwarmte van “with Shell we go to Hell” bedrijven? En over de lijken van Nigerianen. Indirect dan wel.
  De enige oplossing is inderdaad het in een ijltempo opheffen van de neoliberale consumptie-maatschappij inclusief de bijbehorende politieke kliek w.o. het horror kabinet aan de Hofvijver en in Leiden de macht van VVD66 en CDA.
  Lokale kleinschalige voedselproductie, veel meer sociale cohesie in buurten en wijken, elkaars spullen hergebruiken en delen, verwende welvaartskinderen – jong en oud – laten consuminderen en terug naar de Rijnlandse modellen van eerlijke economie en handel. Maar dan wel regionaal, niet meer globaal. Geen misdadige anglosaksische graai en Ponzi economie meer. Geen leegplunderen en roven van de aardkloot. Geen boze belazerde burgers meer.
  De strijd zal lang, hevig en hopelijk zonder veel geweld zijn. Maar de Big Reset is in de maak. Je voelt het aankomen, deze onhoudbare samenleving met een lage moraal, deze onhoudbare economie en deze onhoudbare energievoorziening. Maar hopelijk komt er een beter leven voor ons en vele generaties na ons. Want het roer MOET om.

 5. Ik denk dat het wel duidelijk is dat we uit de Groningse bodem niet veel aardgas meer kunnen halen. Daarna komt het uit (o.a.) Rusland en daarvan afhankelijk zijn heeft zo zijn eigen problemen. Je kunt het wel allemaal op het bedrijfsleven gaan gooien, maar we gebruiken allemaal gas om ons huis te verwarmen en om mee te koken. Dat is op termijn dus niet houdbaar. Je kunt je hoofd in het zand steken, maar je kunt ook als je CV ketel over 10 jaar vervangen moet worden gaan nadenken over elektriciteit. En ja, natuurlijk moeten we die ook duurzaam opwekken. Zelf ga ik aan de zonnepanelen. Je krijgt in ieder geval de BTW terug en je verdient het vanzelf terug. Zeker als je overdag je slowcooker aanzet (80 euri) en op de zonne-energie laat draaien. PS Ooit hebben alle huisbewoners ook hun huis aan het aardgas aangepast. Zo lang geleden is dat niet, hoor 🙂

  • Ingrid, juist wie het bedrijfsleven, de luchtvaart en de agrarische sector ontziet steekt zijn hoofd in het zand, want ontkent de belangrijkste oorzaken van de mulieuproblemen. Lees bijvoorbeeld het door mij aangehaalde artikel over de luchtvaart eens. En waar blijven al die windmolens, zonnepanelen enz. die het gebruik van aardgas, olie en steenkool moeten gaan opvangen? Het lijkt erop dat u zich heeft laten besodemieteren door onwetende of corrupte politici en het meegaande deel van de milieubeweging, of gehaaide verkopers van allerlei spullen. Uw trage kookapparaat, zonnepanelen enz. zetten nauwelijks zoden aan de dijk, terwijl de grootvervuilers en -verkwisters van het bedrijfsleven, de luchtvaart en de agrarische sector worden ontzien. Maar uit uw reactie begrijp ik dat u op dit moment vooral de terugbetaalde BTW interessant vindt. Nou ja…
   Over de verslaving aan consumptie en het dogma van de economische groei zal ik het met u maar niet gaan hebben.

 6. Het vervangen van aardgaskookplaten door inductie kookplaten en aangepaste pannen is peanuts ten opzicht van wat nodig zou zijn om de woonhuizen in Leiden op aardwarmte te verwarmen. Daar zijn enorme investeringen voor nodig. Waar die vandaan moeten komen blijft in deze discussie onduidelijk.

 7. René Dentener op

  Er is nog een zorgpunt dat bij de discussie rond de transitie van aardgas naar duurzamere vormen van energielevering aan huishoudens moet worden beoordeeld. Zo is het bij stadsverwarming of blokverwarming niet of bijna onmogelijk om over te stappen naar een andere energieleverancier. Hierdoor zijn huishoudens duurder uit dan gewenst, omdat er geen concurrentie is op het net bij stadsverwarming. Hoewel de consument geacht wordt voor deze situatie beschermd te worden door de Warmtewet uit 2014 en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) in principe jaarlijks de tarieven maximeert die de warmteleverancier in rekening zou mogen brengen is er toch al geconstateerd dat deze wet in de praktijk gebrekkig werkt en al in 2018 herzien moet worden. Ik lees dat wethouder Dirkse nu een intentieovereenkomst heeft getekend met de betrokken partijen en er nog een werkplan moet komen voor de uitvoering. Ik mag wel hopen dat hij met dit probleem rekening houdt in dat werkplan… https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/11-09-2017/stadsverwarming-duurder-dan-gasaansluiting/

  • Link is uit 2014, maar geeft nog steeds een goede kijk op het “gerommel” van NUON/Vattenfall in de Leidse wijken met stadswarmte.
   Ons is bekend, dat Stevenshoffers die jaar in jaar uit minder GJ per jaar gebruiken gewoon HETZELFDE OF ZELFS MEER betalen op de eindrekening. Oftewel minder snel de radiatorknop dicht en dikkere truien en broeken aan wordt bestraft. Vooral door het z.g. onafhankelijke vastrecht tarief.

   http://www.polderpv.nl/NUONsoap_2014.htm

   Maar goed voor de verkiezingsretoriek richting maart 2018 en de “duurzamer pretentie” van het partijkartel in Leiden is de warmtevisie lekker smeuig.

   • Met stadsverwarming levert de overheid zichzelf en de burgers uit aan een aantal grote energie verkwistende bedrijven die een (eigenlijk onwenselijk) bijproduct van sub-optimale productieprocessen, namelijk warmte, willen verkopen. Ze worden daardoor niet gestimuleerd om efficiënter en moderner, of iets heel anders, te gaan produceren, besparen onderzoeks- en ontwikkelingskosten en zadelen de samenleving op met kosten. Nog sterker, als ze later wel energie-efficiënter zouden gaan produceren of vestigingen gaan sluiten zou een tekort aan “restwarmte” kunnen gaan ontstaan waardoor er in koude perioden onvoldoende warmte beschikbaar zou kunnen zijn.
    .
    Het lijkt dus op weer zo’n een-tweetje tussen onwetende of corrupte politici en bedrijfsleven, ook omdat nogal wat geïnvesteerd moet worden (betaald door de burgers) in infrastructuur en apparatuur (kassa!). Omdat ik in een goede bui ben houd ik het voorlopig maar op onwetend. De meeste ambtenaren met allerlei kennis van zaken zijn namelijk wegbezuinigd. Zo stond bijvoorbeeld onlangs in diverse kranten: “Het ministerie van Infrastructuur kampt met een tekort aan kundige mensen die ingewikkelde dossiers kunnen doorgronden.” In dit geval ging het over het milieuschandaal Schiphol-Lelystad, maar iets vergelijkbaars zal gelden voor andere onderwerpen waar juristen, economen, politicologen enz. geen snars van snappen. Benodigde kennis moet dan extern worden ingehuurd bij dure adviesbureaus die (potentiële) cliënten willen behagen en dus niet opschrijven wat die niet willen lezen.

    • Eerst het fossiele partijkartel in Leiden naar huis sturen, dan op naar een echt duurzame stad. Stadsverwarming kan b.v. met warmte boilers gekoppeld aan zonnekracht en warmte opslag. Ik zag dit onlangs in Noord Holland. Dat is betaalbaar, maar functioneert alleen als burger echt zuinig met energie om gaan. Kraan verder dicht, mens-erger-je-niet in de dikke truien spelen. Dieselgates roesten buiten weg. Wanneer dadelijk helaas het partijkartel van Dirkie66 en LauzyDemocratie wederom de dienst gaan uitmaken wordt het weer pappen en nathouden. Helaas helpen de verwende (en belazerde) welvaartskinderen deze over het paard getilde politici maar steeds weer in het zadel. Geen nekkenbrekers te bekennen. Ook na maart 2018. Weer 4 verloren jaren. En het NL koolstofbudget is in 2025 al op. Weer 4 verloren jaren. Weer 4 verloren jaren. Weer 4 verloren jaren. En het NL koolstofbudget raakt op. Weer 4 verloren jaren.

Over de auteur

Reanne van Kleef

Hoofdredacteur sport, politiek verslaggever, algemeen redacteur, presentator nieuws071 en sport071.

Deze site gebruikt cookies. Lees meer over onze cookies.