Sportpark De Voscuyl (Foto: Google Maps)

Gemeenteraad positief over plannen sportpark De Voscuyl

De gemeenteraad van Oegstgeest is positief over de nieuwe plannen voor sportpark De Voscuyl. Dat bleek afgelopen donderdag in de raadscommissie Burger. De raadsleden waren enthousiast over de manier waarop de kosten worden verdeeld tussen de gemeente en de sportclubs. Van enkele omwonenden was er echter ook kritiek, zij zijn namelijk niet te spreken over de kap van groen rondom het sportpark en zijn bang voor extra verkeersoverlast.

Er wordt al jaren gewerkt aan een plan om sportpark De Voscuyl te moderniseren. Onderdeel van die plannen is het moderniseren van de kunstgrasvelden, de verplaatsing van de tennisbanen van UDO en het aanpassen van de golfbaan. Daarnaast is er ook gekeken naar de mogelijkheden om het clubhuis uit te breiden, nu UDO en VV Oegstgeest zijn gefuseerd naar FC Oegstgeest. De KNVB doet op dit moment nog onderzoek naar de te verwachten ledengroei van de voetbalclub, zodat de haalbaarheid van de verbouwingsplannen kan worden vastgesteld.


Reanne van Kleef sprak eerder met vertegenwoordigers van sportverenigingen UDO, Pernix en de Oegstgeester Golf Club over de plannen voor de Voscuyl.

Afgelopen donderdag waren de verschillende partijen in de gemeenteraad positief over de plannen. “We mogen trots zijn dat de sportclubs dit project gezamenlijk tot een succes gaan maken”, reageerde fractievoorzitter Eelke van den Ouwelen van Lokaal Oegstgeest op de plannen van de gemeente. In die plannen worden de kosten van de herinrichting voor de helft door de gemeente, en voor de andere helft door de clubs gedekt. “Dat zowel de kosten als de voordelen sam-sam worden gedeeld, is fair. Een goed besluit”, aldus raadslid Sven Spaargaren van de VVD over het delen van de financiën.

Dat de haalbaarheidstoets van de KNVB nu pas wordt uitgevoerd, leverde wel wat discussie op. Onder andere het CDA en D66 waren bang dat de toets teveel vertraging op zou leveren bij het uitvoeren van de plannen. Wethouder Jan Nieuwenhuis denkt echter niet dat dat het geval zal zijn en vindt het vooral belangrijk dat de toets wordt uitgevoerd. “Als namelijk blijkt dat er geen sprake zal zijn van voldoende ledengroei, dan willen de sportclubs niet verder investeren, en de gemeente al helemaal niet”, aldus Nieuwenhuis. Dat belang werd ook door Hart voor Oegstgeest ingezien. “Het gaat voor beide partijen namelijk om een groot financieel risico”, aldus commissielid Simon Vogel tijdens het debat.


Wethouder Jan Nieuwenhuis in gesprek met IJsbrand Terpstra

Rene Preenen (m) en Ruud Nagel (r) in de raadscommissie

Naast positiviteit over de plannen, was er ook kritiek. Die kwam van een aantal bewoners rondom het sportpark. Rene Preenen en Ruud Nagel waren te gast om hun ongenoegen over de rol van de gemeente in dit dossier te uiten. Een belangrijk kritiekpunt was het kappen van de bomen rondom het terrein. “Er is geen enkele zekerheid dat de bomen, die gekapt zijn vanwege het kunstgras, terug zullen komen als groenbuffer tussen de A44”, aldus Nagel. Volgens wethouder Nieuwenhuis had die kap echter niets te maken met de herinrichting van het sportpark. “Die bomen waren aan het einde van hun levenscyclus en zouden sowieso al worden gekapt. Daarbij is er ook budget voor herbeplanting”, reageerde hij op de kritiek.IJsbrand Terpstra sprak de twee bewoners die de raadsleden hadden toegesproken

Met die uitleg namen de twee vertegenwoordigers van de bewoners aan Vleeresteyn geen genoegen. Zij zijn teleurgesteld over de gang van zaken en vinden dat ze niet zijn betrokken bij het maken van de plannen. Dat geldt ook op het gebied van het te verwachten extra verkeer rondom het sportpark. “We verwachten een verdubbeling van de verkeersbewegingen. Het enige dat de gemeente heeft toegezegd, zijn metingen, maar we hebben geen idee wanneer we de uitslag daarvan kunnen verwachten”, aldus de gefrustreerde Preenen. Wethouder Nieuwenhuis benadrukte de uitslag van de verkeersmetingen af te willen wachten voordat hij hier verder mee aan de slag kan gaan.

Volgens Eelke van den Ouweelen komt het de laatste tijd wel vaker voor dat bewoners van Oegstgeest niet goed worden gehoord. “Daar ligt echt een opdracht aan de gemeente om de communicatie met bewoners te verbeteren”, vindt Van den Ouweelen. In het geval van De Voscuyl gaat hij er echter vanuit dat de gemeente een oplossing zal vinden voor de verkeersdrukte en staat de kritiek de goedkeuring van de plannen die nu voorliggen zeker niet in de weg. “De Voscuyl gaat er komen.”


IJsbrand Terpstra sprak Eelke van den Ouweelen over de plannen

Binnenkort zullen de plannen naar alle waarschijnlijkheid worden goedgekeurd door de gemeenteraad, zodat de uitvoering van de werkzaamheden op het park kan beginnen. Als alles bij de sportclubs vervolgens spoedig verloopt, kan er vanaf het nieuwe seizoen 2018/2019 op een vernieuwd sportpark De Voscuyl worden gespeeld.

Advertentie

Oegstgeest Politiek Sport


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×