Maat voor politiek vol na schietende huisjesmelker in Leiden

De fracties van de PvdA, D66 en de SP in Leiden roepen het college van burgemeester en wethouders op om louche huisjesmelkers keihard aan te pakken. De partijen denken daarbij aan het opleggen van boetes en dwangsommen om huisjesmelkers die over de schreef gaan in hert gareel te krijgen. De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) pleit al langer voor dergelijke maatregelen.

Bij de Leidse student Max Dijkstra werd een kogel door het raam naar binnen geschoten. Het projectiel schampte zijn been. Hij verdenkt zijn huisbaas.

“Al jarenlang krijgen we keer op keer geluiden binnen van huurders die te veel huur betalen en die als zij hun recht willen halen geïntimideerd of bedreigd worden door hun huisbazen,” zo schrijven de drie partijen. Directe aanleiding voor de roep om maatregelen is de beschieting van de Leidse politicologiestudent Max Dijkstra die vermoedelijk door zijn Leidse huisbaas in zijn been is geschoten na een conflict over de hoogte van de huur (link). “De maat is vol,” stellen de PvdA, D66 en de SP.”

Omdat alleen het veroordelen van de misstanden van huisjesmelkers geen effect heeft, heeft de LSVb een actieplan ‘Aanpak huisjesmelkers’ opgesteld. In dit actieplan stellen zij voor om via twee verschillende sancties het probleem van huisbazen die te hoge huren vragen aan te pakken: de last onder dwangsom en de bestuurlijke boete.

De drie partijen vragen het college om steekproeven te gaan nemen om malafide huisbazen op te sporen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen naar aanleiding van tips van de Huurcommissie. Dat is de onafhankelijke organisatie die geschillen tussen huurders en verhuurders met betrekking tot de hoogte van de huurprijs beslecht. Ook het instellen van huurteams zoals bijvoorbeeld Utrecht, Amsterdam en Groningen die kennen staat op het wensenlijstje van de partijen.

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×