Maat voor politiek vol na schietende huisjesmelker in Leiden

29

De fracties van de PvdA, D66 en de SP in Leiden roepen het college van burgemeester en wethouders op om louche huisjesmelkers keihard aan te pakken. De partijen denken daarbij aan het opleggen van boetes en dwangsommen om huisjesmelkers die over de schreef gaan in hert gareel te krijgen. De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) pleit al langer voor dergelijke maatregelen.

Bij de Leidse student Max Dijkstra werd een kogel door het raam naar binnen geschoten. Het projectiel schampte zijn been. Hij verdenkt zijn huisbaas.

“Al jarenlang krijgen we keer op keer geluiden binnen van huurders die te veel huur betalen en die als zij hun recht willen halen geïntimideerd of bedreigd worden door hun huisbazen,” zo schrijven de drie partijen. Directe aanleiding voor de roep om maatregelen is de beschieting van de Leidse politicologiestudent Max Dijkstra die vermoedelijk door zijn Leidse huisbaas in zijn been is geschoten na een conflict over de hoogte van de huur (link). “De maat is vol,” stellen de PvdA, D66 en de SP.”

Omdat alleen het veroordelen van de misstanden van huisjesmelkers geen effect heeft, heeft de LSVb een actieplan ‘Aanpak huisjesmelkers’ opgesteld. In dit actieplan stellen zij voor om via twee verschillende sancties het probleem van huisbazen die te hoge huren vragen aan te pakken: de last onder dwangsom en de bestuurlijke boete.

De drie partijen vragen het college om steekproeven te gaan nemen om malafide huisbazen op te sporen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen naar aanleiding van tips van de Huurcommissie. Dat is de onafhankelijke organisatie die geschillen tussen huurders en verhuurders met betrekking tot de hoogte van de huurprijs beslecht. Ook het instellen van huurteams zoals bijvoorbeeld Utrecht, Amsterdam en Groningen die kennen staat op het wensenlijstje van de partijen.

Delen

29 reacties

 1. Dit geval lijkt mij een extreem iets en geen eerlijk beeld van de complete huurverhoudingen in Leiden en andere plaatsen. Als je grote moeilijkheden met de verhuurder wilt hebben moet je zeker naar de Huurcommissie stappen. Huurder plegen dat vaak niet te doen: men is blij dat ze iets gevonden hebben en de puntentelling is gewoon veel te weinig. Er wordt bij onzelfstandige woonruimte (kamers) totaal niet gekeken naar de locatie. Dat gebeurt alleen bij zelfstandige woonruimte. Linkse clubjes hebben hier blijkbaar totaal geen oog voor. Laat de markt dit oplossen, dat gebeurt toch al en kun je echt niet tegenhouden.

  • En nu doorpakken!
   Criminele huiseigenaren die huizen verhuren tegen belachelijk hoge huren en die de belasting ontduiken, hun zwartgeld witwassen moeten al jaren aangepakt worden!

 2. Eric van 't Groenewout op

  Dankzij types als Peter Bootsma en Julius Terpstra hebben (malafide) verhuurders zoveel speelruimte gekregen in Leiden dat deze vanzelf zijn gaan denken dat schieten ook nog wel mag. Criminaliteit (strippen van eengezinswoningen, deze opdelen in ‘zelfstandige wooneenheden’ en hiervoor exorbitante huren vragen) is dankzij onze gemeenteraad gefaciliteerd en verhuurders hebben daarvan optimaal geprofiteerd. Niemand die hen iets kan maken. Geen wonder dat dit uitschot meent dat schieten op ontevreden huurders er ook nog wel bij kan. Na alle ellende die Terpstra en Bootsma hebben aangericht in de volkswijken, is een kogeltje meer of minder niet iets om je over op te winden. De schutter zal hebben gedacht: dat ene kogeltje staat in geen verhouding tot wat deze raadsleden aan vernielingen hebben aangericht en daarin heeft deze schietende cowboy met VOC-mentaliteit groot gelijk.
  Het is cynisch dat ten gevolge van de verkamering de markt voor starters muurvast is komen te zitten. Sinds 2010 zijn gemiddeld circa vijf woningen per week in Leiden verkamerd (legaal dan wel illegaal), waardoor dankzij onze wijze raadslieden studenten, arbeidsmigranten en starters met elkaar moeten concurreren om woonruimte.
  Dit is een van de verklaringen waarom in Leiden de huizenprijzen (+ 18,8%) én huurprijzen bovengemiddeld zijn gestegen. Het is nogal dom om de oplossing van een probleem (kamernood onder studenten) in handen te leggen van speculanten en huisjesmelkers. De liberalisering van de verkamering heeft geen enkel soelaas geboden. Het aanbod van woonruimte is door de verkamering niet toegenomen: het is juist versnipperd, in stukjes geknipt die stuk voor stuk voor idiote bedragen “in de markt” worden gezet.
  Laat Terpstra straks maar aan starters uitleggen waarom zij geen geschikte woning meer kunnen vinden (mede dankzij CDA, VVD, D66, SP (!), CU en PvdA zijn er in de afgelopen jaren minimaal 1.500 gezinswoningen verkamerd) en zij aan maandelijkse huurlasten voor “een zelfstandige wooneenheid” in een verkamerd pand, meer kwijt zijn dan zij normaal gesproken aan hypotheek zouden moeten afdragen.
  Wel triest dat geen enkele partij durft te beamen dat de verkamering erg slecht voor Leiden heeft uitgepakt. De kamernood is er niet minder door geworden, de huurprijzen zijn exorbitant gestegen, criminaliteit is in diverse buurten aantoonbaar toegenomen en de verloedering en achterstallig onderhoud in de wijken is hier en daar goed zichtbaar. Wel erg cynisch dat er nu in de gemeenteraad wordt opgeroepen om louche huisjesmelkers keihard aan te pakken. Die huisjesmelkers konden zo louche en crimineel worden – en onaantastbaar – dankzij in de eerste plaats raadsleden als Peter Bootsma, Greetje van Gruting, Julius Terpstra enz.

 3. Maarten Kersten op

  Vroeger werd een vergunning voor verkamering niet zo makkelijk afgegeven. Nu krijg je die zó… Je moet het officieel nog wel aanvragen, maar dan krijg je hem. Dat gaat ten koste van het normale woningbestand, bijvorbeeld voor starters. Er wordt ook niet gehandhaafd (trouwens, op welk gebied van onze maatschappij nog wel…?!). Dat moet dus nodig veranderen. Bij de beoordeling van de vergunningsaanvraag moet de gemeente ook de sociale wenselijkheid (wijk/buurt) bekijken. Zowiezo is het liberaliseren van de sociale huur in de particuliere huursector een plaag. Er is geen controle op ongebreidelde huurverhogingen voor sociale woningen in de particuliere sector, zo is de Nederlandse Woonbond van verschillende zijden uit Leidse wijken duidelijk gemaakt: Stevenshof, Mors, binnenstad. Kortom: gemeenteraad, pak nu niet alleen de louche verkamermelkers aan, maar ook het systeem van de verkamering en de vergunningen zelf. Betrek ook de hele particuliere huursector eens in het gemeentelijk woon-overleg “Leids Platform Wonen” en het woonoverleg van Holland Rijnland.

  • Eric van 't Groenewout op

   Omringende gemeenten hebben een stringenter beleid waardoor met name uit de Bollenstreek enige jaren geleden veel (Poolse) arbeidsmigranten naar Leiden zijn gekomen. Zij zijn dankzij onze gemeenteraad regelrecht in de handen van huisjesmelkers geduwd. In de Lage Mors zie je dat woningen die ooit waren verheeld (jaren negentig als ik me niet vergis) omdat het uit de tijd was om kleine eengezinswoningen te splitsen in nog kleinere woningen, nu weer worden verkamerd.
   Het is een opmaat naar verkrotting. Ook dat is op een aantal plekken in de wijken al te zien.
   Kleine eengezinswoningen opdelen in drie of meer zelfstandige wooneenheden: er zullen politici zijn die menen dat er daardoor meer woningen beschikbaar zijn gekomen… Alsof een gestripte eengezinswoningen die in drie of vier ‘zelfstandige wooneenheden’ wordt opgedeeld voortaan gelijk staat aan drie of vier volwaardige woningen. Natuurlijk niet, maar leg dat maar eens aan een raadslid als Peter Bootsma uit.
   Het ware verhaal is dat de huurprijzen per vierkante meter in leiden naar recordhoogtes stijgen, de wachtlijsten voor kamers voor internationale studenten via Duwo nog steeds minimaal drie maanden bedragen (hoe doe je dat, die eerste drie maanden?) en starters én studenten dankzij onze gemeenteraad naar omringende gemeenten moeten uitwijken. Voordeel daarvan is dat de huren er veel lager zijn.
   Onlangs is er een brandbrief van een groot aantal gemeenten uitgegaan:
   http://www.parool.nl/amsterdam/brandbrief-amsterdam-over-uitbuiting-studentenwoningen~a4537589/ Opvallend is dat Leiden zich hierbij niet heeft aangesloten. Hoewel opvallend? Welnee, de gemeenteraad zelve heeft de misstanden fiks gestimuleerd. Ik schat dat zo’n 4.500 huurders maandelijks minimaal drie à vierhonderd euro te veel betalen, allemaal geld wat aan hard studerende en hard werkende Nederlanders en medelanders wordt onttrokken omdat zij dankzij de gemeenteraad zijn aangewezen op huisjesmelkers. Als je dat in cijfers uitdrukt: het gaat om ruim 1.350.000 euro teveel per maand wat door niet altijd de meest vermogende groepen moet worden opgehoest voor vaak ondermaatse ‘zelfstandige wooneenheden’. Schrik niet: dat is op jaarbasis meer dan zestien miljoen euro wat dankzij de gemeenteraad extra in de zakken van louche ondernemers verdwijnt. In de Mors gaan zelfstandige wooneenheden voor maandelijkse huurbedragen die per ‘eenheid’ van amper twintig vierkante meter momenteel hoger zijn dan nog maar vijf jaar geleden voor het gehele pand aan huur moest worden betaald!
   En de gemeenteraad: die slaapt door. Ik ben benieuwd hoeveel woningen er deze week worden onttrokken om te worden verkamerd. Wie snel rijk wil worden: Leiden is het nieuwe Silicon Valley van de kamerverhuur. Dankzij de gemeenteraad. En de heer Kersten heeft gelijk: er wordt niet gehandhaafd. Onlangs heeft de raad een vuistdik pakket maatregelen genomen als vijgeblad voor het eigen onvermogen. Er is uren gezwetst, maar geen van de genoemde punten zal in de praktijk ook maar enig soelaas bieden voor bewoners die gebukt gaan onder de overlast die de verkamering aantoonbaar met zich meebrengt. Als de raad ballen én verstand heeft, wordt per direct ingevoerd dat woningen onder de drie ton niet mogen worden verkamerd (zodat betaalbare woningen voor starters beschikbaar blijven) en worden er quota ingevoerd die moeten voorkomen dat straten zoals de Steinstraat alleen nog maar uit overwegend verkamerde panden bestaan. En het is natuurlijk van de zotte dat woningcorporaties verplicht woningen hebben moeten verkopen (zoals flatwoningen aan het Urlusplantsoen), die na verkoop zijn … verkamerd! Van sociale huur naar asociale huur: dat is wat er in Leiden op veel te grote schaal heeft plaatsgevonden en helaas nog steeds in hoog tempo doortrekt. En de pleitbezorgers van het eigen woningbezit (VVD, D66, CDA) hebben zich ontpopt tot de grote pleitbezorgers van de huisjesmelkerij…

 4. “louche huisjesmelkers”, “huisjesmelkers die over de schreef gaan”? Dat zijn overbodige toevoegingen. Huisjesmelker zijn per definitie louche en gaan per definitie over de schreef. Of kent iemand integere, fatsoenlijke huisjesmelkers met respect voor de huurders? Natuurlijk niet, want zo’n persoon of organisatie noemen we een bonafide verhuurder die zich keurig aan wet- en regelgeving houdt en rekening houdt met de huurders, of iets vergelijkbaars.
  .
  De door Kersten genoemde liberalisering van de sociale huursector heeft buiten huurverhogingen nog een gevolg, namelijk de verkoop van woningen in sociale huurcomplexen aan rijke pappies en mammies die er hun studerende kroost en vaak nog een of twee studenten in laten wonen. Met alle gevolgen van dien, zoals luidruchtige jonge mensen die laat gaan slapen en late feestjes bouwen ter ergernis van andere bewoners. Dit had eigenlijk niet mogen gebeuren, maar het gebeurt wel.
  .
  Voor kamer- en woningnood is er maar één remedie: veel meer betaalbare huisvesting, bouwen dus. Hier mag de universiteit trouwens wel eens meer verantwoordelijkheidsbesef tonen. Want steeds meer studenten willen aantrekken [voor de status van bestuurders en de pecunia] en de verantwoordelijkheid voor studentenhuisvesting op stad en gemeenschap afschuiven is op z’n zachtst gezegd niet netjes, de verkoop van universitair grondbezit aan projectontwikkelaars is dat evenmin.

 5. Een Leids burger op

  Van all reaguurders hierboven snijdt dit keer, bij wijze van uitzondering, de reactie van Kersten hout.
  .Het is juist door het veel te veel èn veel te gemakkelijk afgeven van vergunningen dat “louche huisjesmelkers” veel te lang hun ongestoorde gang konden gaan en verkamering kon plaatsvinden inclusief de door VTG genoemde zaken. Aan het afgeven van
  vergunningen mogen best eisen gesteld worden hoor…..
  .
  Ook de PvdA was daar schuldig aan:men meende daar toen blijkbaar op die manier de
  woningnood onder studenten te kunnen aanpakken. Maar die studenten kunnen juist ook de dupe worden van “louche huisjesmelkers”. Dat schijnt nu zelfs tot in het holst van de Holla en diens PvdA-schandknaapjes doorgedrongen te zijn. 🙂
  https://leiden.pvda.nl/nieuws/schriftelijke-vragen-actieplan-aanpak-huisjesmelkers/
  Het is natuurlijk niet de bedoeling dat op deze wijze steeds meer woningen aan de
  woningmarkt worden onttrokken.

 6. Hoe idioot de situatie is blijkt wel uit “Aanvraag onttrekkingsvergunning. Wilhelmina Bladergroenweg 24, wijzigen gebruik naar kamerverhuur met 6 wooneenheden” (27-11-2017, vorige week gepubliceerd). Het gaat hier om een ideale gezinswoning (laatst bekende waarde 269.000: een ideale woning voor een gezin met een modaalinkomen), bestaande uit zes kamers.
  Letterlijk elke kamer wordt dus een “wooneenheid”. Wanneer neemt de raad nu eens eindelijk de verantwoordelijkheid op zich om hier paal en perk aan te stellen? Gezinswoningen worden aldus niets minder dan regelrechte huurkazernes.
  In aanvulling op het betoog van de heer Kersten: uit onderzoek door Vereniging Eigen Huis blijkt dat de verkoopwaarde van huizen naast een verkamerd pand nadelig wordt beïnvloed door verkamering. In de Leidse situatie kan het nadelige verschil oplopen tot zo’n €30.000,- minder opbrengst, doordat uiteindelijk huisjesmelkers een bod uitbrengen (en zij maken onderling afspraken om niet tegen elkaar op te bieden).
  Wie een rustig gezinsleven nastreeft, kan maar beter niet naast een aanstaand flatcomplex (!) als Wilhelmina Bladergroenweg 24 komen te wonen. Het is een uitgemaakte zaak dat na het vertimmeren van dit pand tot huurkazerne, de eigenaren van nr’s 22 en 26 minder voor hun huis bij verkoop krijgen dan het geval zou zijn als no. 24 werd gebruikt waarvoor het is bedoeld: gezinsbewoning in een woonwijk.
  Raadsleden als Bootsma (D66) en Terpstra (CDA) en Co. hebben niet alleen eendrachtig studenten en starters in de handen van huisjesmelkers geduwd, ze werken ook in de hand dat hardwerkende Leidenaren die in hun eigen woning hebben geïnvesteerd, daarvoor nog eens een hele dure rekening krijgen gepresenteerd als hun huis direct naast een verkamerd pand of in een door verkamering geteisterde wijk is gesitueerd. Niet alleen huurders zijn de dupe, ook bona fide particuliere huisbezitters (aldus Vereniging Eigen Huis). Toch vreemd dat D66, CDA, VVD zo eendrachtig het particuliere woningbezit willen uitbannen ten faveure van de huisjesmelkerij.

 7. Eric van 't Groenewout op

  In de stadskrant van week 51 staan weer prachtige eengezinswoningen die stuk voor stuk voor de verkameringsbijl vallen: Binnenoostsingel 24 (verbouwen naar 2 appartementen); Maredijk 29 (verbouwen naar drie zelfstandige wooneenheden); Mariënpoelstraat 2a (kamerverhuur met 4 wooneenheden); Prinsenstraat 84 (kamerverhuur met 6 wooneenheden); Haven 62 (splitsen naar 2 zelfstandige wooneenheden); Kort Rapenburg 15 (verbouwen tot drie apartementen); Middelweg 2 (verbouwen tot 5 zelfstandige woonunits); Oude Vest 215D ( splitsen van de woning in 2 appartementen); Oude Vest 215E (splitsen van de woning in 2 appartementen). In totaal 9 woningen, waarvan er 8 prima starterswoningen waren geweest, en waarvan er 2 (die op de Oude Vest) al eens eerder waren gesplitst… Het is ongelooflijk dat CDA-raadslid Julius Terpstra, met Peter Bootsma en Greetje van Gruting een van de hoofdverantwoordelijken voor het woningnooddrama onder starters én studenten in deze stad, zichzelf naar voren werpt als politicus die dit wel even gaat oplossen.
  Het is te hopen dat de gemeenteraad snel met maatregelen komt: een verbod op verkamering voor woningen die minder dan 3,5 ton hebben gekost, een algeheel verbod op verkamering in Transvaal (naar schatting is zo’n 40% van ALLE woningen inmiddels verkamerd, met grote – negatieve – gevolgen voor de leefbaarheid en sociale cohesie; sommige straten zijn al voor 100% verkamerd, het is volledig doorgeslagen) en aanvullende eisen m.b.t. geluidsisolatie en inpandige fietsenbergingen zoals in diverse andere steden (bijv. Maastricht) ook gelden.
  Laten we er niet omheen draaien: de Leidse gemeenteraad heeft vastgoedcriminaliteit in leiden een fikse stimulans gegeven. Starters en studenten worden in handen gedreven van louche huisjesmelkers. Het aantal vierkante meters woonruimte is er geen millimeter mee op vooruit gegaan, de huurprijzen per vierkante meter zijn echter schrikbarend omhoog gestuwd en de woningnood onder starters en studenten is er niet door verlicht. Zoiets heet falend beleid. Terpstra zou er goed aan doen om i.p.v. allerlei berichten te retweeten, nu eens met flankerend beleid te komen om 1) huisjesmelkerij aan te pakken, 2) paal en perk te stellen aan het vernietigen van woonwijken (grote woorden, maar dat is wat in Leiden momenteel op grote schaal gebeurt) en 3) aansturen op samenwerking tussen gemeente, universiteit en marktpartijen als Villex of Duwo om grootschalig appartementen te realiseren die enerzijds voor kamerbewoning door studenten dan wel door starters voor sociale huurbedragen kunnen worden betrokken. Voor internationale studenten die bij de eerste ronde buiten de boot vielen, bedraagt de nog immer oplopende wachttijd momenteel ook al meer dan 4 maanden…
  Het grootschalig vertimmeren van mooie eengezinswoningen in 2 of meerdere appartementen: het is niet overdreven om te stellen dat dit de komende 50 jaar nog flink gaat doorzieken. Denk aan vergelijkbare vormen van verkamering in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw in de grote steden: het heeft letterlijk miljarden gekost om die ontsporingen te corrigeren.
  Trouwens: doodzonde dat zo’n prachtig monument als de vml. kosterswoning (Middelweg 2) tot 5 (!) zelfstandige woonunits wordt verbouwd. Dat is geen verbouwing, dat is vernietiging. En – al kan ik dat nu niet bewijzen – straks te duur voor studenten, en nu al aantoonbaar te klein voor startende gezinnen. Wanneer ga je hieraan iets doen, Julius? En welke politieke partij durft het aan om nu eens hardop te zeggen wat de mensen in de wijken allang weten: verkamering heeft geen enkel soelaas geboden, heeft een handjevol beleggers en speculanten in korte tijd fiks rijker gemaakt en het jaagt studenten (kamers in Den Haag zijn bijvoorbeeld goedkoper dan in Leiden!) én starters de stad uit.

 8. Eric van 't Groenewout op

  De verkameringslawine dendert door. Zou CDA raadslid Julius Terpstra behoudens het retweeten van nieuwsberichtjes nu eindelijk ook eens écht in actie komen om iets aan de mede door hem ontstane situatie terug te draaien? De stadskrant van deze week: Haarlemmerstraat 196a (realiseren 6 studio’s); Herenstraat 18 (kamerverhuur met 4 wooneenheden); Mariënpoelstraat 2 (kamerverhuur met 4 wooneenheden); Maresingel 28a (kamerverhuur met 3 kamers); Mauritsstraat 16 (kamerverhuur met 3 wooneenheden); Levendaal 176 (verbouwen tot 2 appartementen).
  De bewoners naast Mariënpoelstraat 2/2a kunnen hun borst nat maken: naast hen verrijst in feite een 8 verhuureenheden tellend complex binnen een eenvoudige beneden- en bovenwoning. Het is een fair guess dat er straks per eenheid ongeveer net zoveel moet worden betaald als een starter voor de hele beneden- dan wel bovenwoning aan hypotheek was kwijt geweest. Dood- en doodzonde dat zulke prachtige woningen dankzij onze gemeenteraad aan starters worden onttrokken. Overal waar gemeenteraden meenden ‘liberaal’ bezig te zijn, zie je dat het op de woningmarkt uit de hand loopt. Splitsen, verkameren, onttrekken, studio’s, zelfstandige wooneenheden: het zijn allemaal omschrijvingen voor pandjesprostitutie van de ergste soort.
  Erg leuk dat diverse raadsleden melden dat ‘de maat vol is’, zulke grote woorden doen het vast ook goed als kop bij een artikeltje op Sleutelstad (lekker stoer!), maar feitelijk verandert er niets. Erg leuk dat raadsleden als Terpstra artikeltjes retweeten waarin de nota bene door CDA zelf veroorzaakte startersproblematiek aan de orde wordt gesteld, maar zou het niet zinvoller zijn om nu eens eindelijk beleidsmatig in actie te komen om verkamering van eengezinswoningen te verbieden? Het heeft de problemen alleen maar groter gemaakt (met name onder starters en sociale huurders), terwijl het er voor de studenten niet bepaald makkelijker op is geworden om kamers te vinden (en al helemaal niet om BETAALBARE kamers te vinden!).

 9. Eric van 't Groenewout op

  Het is wel heel erg lang reces in de gemeenteraad. GroenLinks heeft wethouder Laudy vorig jaar gevraagd waarom Leiden niet mede een brandbrief van vele gemeenten inzake huisjesmelkerij heeft ondertekend. Volgens Laudy heeft Leiden dit schrijven niet ondertekend omdat de situatie in deze gemeente anders zou zijn.
  Hoezo anders? Het is hier vele malen erger!
  Jammer ook dat alleen GroenLinks vragen heeft gesteld. Twitterkoning Julius Terpstra had hier een mooie kans om ietwat zinvoller te werk te gaan dan lui achterover leunend een berichtje te retweeten.
  Voor mijn ogen zie ik een hele woonwijk (Transvaal) kapot gaan: slecht (vaak geen!) onderhoud, bij gebrek aan inpandige stalling door fietsen geblokkeerde stoepen, vuil/weesfietsen op straat, torenhoge huurprijzen, aanhoudende geluidsoverlast, drugscriminaliteit, verminderde sociale cohesie door een immens verloop (soms per maand per pand/’wooneenheid’ nieuwe buren): het karakter van deze wijk, maar ook andere wijken, verandert ingrijpend.
  De huren voor studentenkamers zijn zo hoog geworden, dat je als student bijna wordt gedwongen om je kamer te delen, ware het niet dat een kamertje van 11 vierkante meter à 500,- (en dat geldt als een schappelijk bedrag!) eigenlijk te klein is om te delen. Het aanbod van betaalbare studentenkamers via bona fide verhuurders als Duwo is domweg te klein om in de enorme vraag te voorzien. Door een toename van het aantal studenten hebben de inmiddels gerealiseerde en nog te realiseren studentencomplexen weinig effect gehad op de vraag, terwijl de woningnood onder starters naar recordhoogte is gestegen en de komende drie jaar dreigt aan te houden.
  Er moet een onderzoek komen naar de wijze waarop in Leiden de verkamering is vrijgegeven. Daarnaast is het goed dat de raad eens bij zichzelf te rade gaat: waarom ontstond rond 2010 opeens de wens om verkamering vrij te geven? Waarom werd er geen flankerend beleid – zodat corrigerend kon worden opgetreden – vastgesteld? En is er een verband tussen een inmiddels rampzalig gebrek aan starterswoningen en verkamering? Hoeveel eengezinswoningen zijn er inmiddels verkamerd (mijn schatting, gebaseerd op gepubliceerde vergunningen: gemiddeld 5 per week legaal over een periode van inmiddels zo’n zes jaar…: het zullen er circa 1.500 zijn, en mogelijk nog eens vele honderden waarvoor geen vergunning is aangevraagd dan wel panden waar zwart wordt onderverhuurd. Al met al gaat het om torenhoge aantallen) en was dat de bedoeling?
  En was het de bedoeling dat sommige wijken min of meer in hun geheel zouden worden verkamerd, zoals met name in Transvaal 1 straat voor straat pand voor pand wordt verkamerd?
  Overal in Nederland wordt om maatregelen geroepen, maar de wethouder wekt met zijn apathische houding de indruk het prima te vinden dat echte Leidenaren en hun woningbezit vogelvrij zijn. Laat de wethouder ajb verder kijken dan de belangen van bijvoorbeeld een vml. collega-raadslid. Zij verdient inmiddels goud geld aan de door haar als raadslid bepleitte huisjesmelkerij! De schaamte en onkreukbaarheid voorbij, zo heet dat. Integriteit: dat bestaat niet meer.
  Meer algemeen gesteld: de winsten voor de onroerendgoedmaffia wegen niet op tegen het verlies wat wij als samenleving lijden. Daar zou een wethouder die geacht wordt het algemeen belang te dienen, meer oog voor moeten hebben. Verkamering is de verpooiering van het woningbezit en het is – zo is inmiddels wel gebleken op verschillende momenten in de geschiedenis – altijd een opmaat naar verkrotting gebleken. De maatschappelijke schade is altijd groot geweest. Daarnaast staat onomstotelijk vast dat juist in dit vastgoedcircuit van verkamering, de onderwereld actief is om geld te witwassen. Onze gemeenteraad en onze wethouder durven daar klaarblijkelijk niet tegen op te treden. Laat er geen misverstand over bestaan: dankzij verkamering heeft criminaliteit – ook drugscriminaliteit – op grote schaal vaste(re) grond onder de voet in Leiden gekregen en de gemeenteraad heeft dit gefaciliteerd. En diezelfde gemeenteraad doet er niets aan om dit terug te draaien. Die schietende huisjesmelker had hier helemaal niet kunnen rondlopen als een D66 raadslid als Peter Bootsma en z’n collega-raadsleden van CDA, CU, SP, VVD, PvdA enz. een beetje bij de les was/waren geweest. Het gaat veel te ver om te zeggen dat Bootsma of welk ander raadslid dan ook de trekker heeft overgehaald, maar de raad heeft wel dit schietgrage tuig alle mogelijkheden geboden om zich hier in Leiden jarenlang over de ruggen van woningzoekenden exorbitant te verrijken en het leven van vele fatsoenlijke Leidenaren op een ingrijpende wijze te verpesten. En de raad doet er NIETS aan om dit terug te draaien. Wat verwachten raadsleden: dat de schietgrage kamerpooiers die zij de stad hebben binnengehaald, met waterpistooltjes gaan schieten?De raad heeft geoogst wat het heeft gezaaid: toenemende verkrotting, criminaliteit, geweld, uitbuiting van sociaal zwakkeren en het de stad uitjagen van starters, studenten en jonge gezinnen.
  In ieder geval: wie stemt op het CDA weet dat het – evenals D66 – kiest voor een partij die helemaal niets wil betekenen voor studenten, starters, jonge gezinnen en de al oudere gezinnen. Sterker nog: dankzij Terpstra c.s. zijn al deze bevolkingsgroepen vogelvrij. Verkamering is hét grote probleem van Leiden: laten we in maart kiezen voor partijen die hier paal en perk aan willen stellen en er weer voor uit durven te komen: alleen grootschalige (sociale) bouw met name voor studenten en starters is een oplossing, waardoor ook de financiële drijfveer wegvalt om eengezinswoningen te verkameren en deze voortaan op de markt blijven voor starters/jonge gezinnen. Ook de universiteit – als belangrijke werkgever – zou hierin meer (financiële, sociale en bestuurlijke) verantwoordelijkheid moeten nemen. LUMC verpleegkundigen, vinden straks geen betaalbare woningen in Leiden meer, maar ook hoogleraren/docenten zie ik niet snel éénhoog achter in een verkamerde ‘zelfstandige wooneenheid’ van 20 – 30 vierkante meter hokken à 1.200 ex per maand: die gaan naar Oegstgeest/Rijnsburg, Voorschoten, Den Haag, Warmond, Leiderdorp.

 10. Lachen dat CDA. In het programma staat “Leiden: geen stapel stenen en een optelsom van individuen, maar een gemeenschap. Burgers die van de stad een sterke stad willen maken” – de woorden van lijsttrekker Joost Bleijie over het verkiezingsprogramma GR2018.” Als puntje bij paaltje komt, gaat het dus helemaal niet om ‘een gemeenschap’, maar om het zo duur mogelijk versjacheren van stapels stenen door speculanten! Het CDA werkt graag mee aan deze uitverkoop.
  Als sleutelpunten staan vermeld: 1. “Het CDA komt op voor Leidse gezinnen door het faciliteren van een goede combinatie van werk en zorg”. Trap er niet in: het CDA zorgt niet voor werk en is evenmin zorgaanbieder. 2. “Stevig optreden tegen overlast, radicalisering, polarisatie, cybercriminaliteit en georganiseerde criminaliteit. Mensen moeten zich in de stad en in hun wijk veilig voelen.” Tegen de overlast van huisjesmelkerij en daarmee gepaard gaande criminaliteit wil het CDA aantoonbaar NIET optreden. Of mensen zich veilig voelen in hun verkamerde woonwijken: nee, steeds minder! Het CDA wil helemaal niet optreden tegen vastgoedspeculanten. De onveiligheid en toenemende onleefbaarheid is mede te danken aan het CDA! Of de Leidse gemeenteraad iets aan cybercriminaliteit kan of moet doen…? Komt de raadsfractie bij u thuis om virussen te verwijderen?
  6. “Het CDA wil onze stad goed doorgeven aan de volgende generatie. Daarom wordt de komende jaren stevig ingezet op duurzaamheid.” Ha, ha, ha: als bovenstaande berekening klopt zijn er dus al 2.000 woningen verkamerd en nog komt het CDA niet in actie. Duurzaam doorgeven? Nee, over een tiental jaren zitten we met grote problemen zoals overbewoning van eengezinswoningen. De Turkenpensions zijn dankzij het CDA terug in Leiden, alleen wonen er nu oostblokkers. 7 “Wijkgericht werken staat centraal.” Als dat zo is, waarom doet het CDA dan niets aan de epidemische omvang van de huisjesmelkerij? Wijkgericht werken impliceert een beleid waarmee je excessen kunt intomen dan wel terugdraaien. Het CDA is alleen niet van plan om ook maar iets tegen huisjesmelkerij te ondernemen.
  ” Ook de aanpak van radicalisering en woonoverlast verdienen een sterke sturende en coördinerende rol van de gemeente.”, zo meldt het programma. Alleen…: het CDA doet helemaal niets tegen de ontstane overlast t.g.v. huisjesmelkerij!!!!! Het CDA loopt aan de leiband van vastgoedcriminelen. CDA meldt “. De leefbaarheid van de buurt mag door verkamering niet worden aangetast.”, maar dat streven wordt gelogenstraft door de realiteit. Professorenwijk, Stevenshof, Merenwijk, Transvaal en andere wijken hebben te kampen met toenemende en in sommige gevallen zelfs onduldbare overlast en er bestaat geen wettelijk kader om hiertegen op te treden. Het CDA heeft namelijk gekozen voor het vrijspel verlenen aan huisjesmelkers. Daarom is het roepen door het CDA om woningbouw voor gezinnen onthutsend dom te noemen: de woningen die aldus worden opgeleverd, kunnen per direct door de eigenaren worden verknipt in zelfstandige wooneenheden zoals in deze stad al met circa tweeduizend andere woningen is gedaan. Het CDA bepleit nieuwbouw met geen ander doel dan de vastgoedspeculanten van nieuwe melkkoeien te voorzien. Er wordt dusdanig veel verkamerd in Leiden dat zonder goede regels, je er zeker van kunt zijn dat binnen 10 jaar een hoog percentage van de nieuwbouw zal zijn verkamerd. Trap er niet in: stem in maart niet op het CDA!!!!!!

  • Het programma van GroenLinks is al net zo nietszeggend als dat van de gristendemagogische appels (GDA). Bij GL helemaal NIETS (!!!!!!!) over de vele duizenden inwoners van deze stad die voor hun wonen zijn aangewezen op huisjesmelkers. Helemaal niets over wat nu de toekomstvisie is. Sociale (huur)woningen zijn in deze stad vogelvrij. Een alleenstaande sociale huurder krijgt problemen als hij/zij een bijvoorbeeld niet gebruikte kamer onderverhuurt, maar huisjesmelkers mogen probleemloos huisjes strippen en opknippen en doen dat dus ook. Als GL daarmee problemen heeft: waarom doet GL er dan niets tegen?

 11. Overal in Leiden hoor je dat er huisjesmelkers actief zijn. De wachtlijsten voor studenten zijn er niet minder lang om geworden. En starters vinden al helemaal geen betaalbare woonruimte meer. Heeft de gemeenteraad onderzocht wat het massale verkameren voor positieve effecten heeft gehad? En was er een vastomlijnd doel toen werd besloten om de hele markt open te gooien? Waar ik mee zit: veel studenten moeten geld lenen. De huren in de particuliere sector zijn na 2011 enorm gestegen. Dit betekent dat het sociale leenstelsel erop neerkomt dat studenten steeds meer geld aan asociale huren kwijt zijn. Is dit de bedoeling? Dit is toch geld weggooien? Dit is toch maatschappelijk ontwrichtend en dan heb ik het nog niet eens over alle starters die elders woonruimte moeten zoeken.
  Ik hoor van buurtbewoners dat zij net zoveel huur (800) moeten betalen voor hun appartement (is een halve verdieping in een in vier studio’s vertimmerde bovenwoning uit 1920) als de vorige eigenaar voor het hele huis per twee maanden aan hypotheek (400 euro per maand) moest betalen. Kleine bovenwoningen leveren omgerekend op jaarbasis ongeveer 29 mille aan huur op! Binnen zeven jaar heeft een speculant zijn investering riant terugverdiend (dit pand is voor 190.00 in 2010 verkocht aan speculanten die overal in de stad pandjes opkopen en de kamers vooral aan Polen verhuren). Deze voormalige arbeiderswoning is nu 350.000 waard. Als de huisjesmelkers deze bovenwoning morgen op de markt brengen, krijgen ze er circa 350.000,- euro voor. Dat is bijna 50 mille winst per jaar!
  Proficiat aan het CDA dat meer eengezinswoningen wil laten bouwen. Maar: wat voor zin heeft dat, als die woningen straks in no time door speculanten worden opgekocht en verkamerd?

 12. Ook de CU heeft in het verkiezingsprogramma veel te weinig aandacht voor het grote probleem van verkamering. Ook in dit programma wordt meer (sociale) woningbouw bepleit, maar wat heeft dat voor zin als die woningen vervolgens verkamerd kunnen worden?
  Ook dom van CU om studentenhuisvesting niet langer tot prioriteit te verheffen. Leiden is een studentenstad, de welvaart van deze stad is direct gekoppeld aan de aanwezigheid van universiteit, LUMC en het zonder universiteit hier echt niet gevestigde bio-science center. Nu de universiteit mede door bevolkingsgroei en internationalisering blijft groeien, is het wel heel erg dom om studentenhuisvesting niet langer als belangrijk aandachtspunt te blijven zien. Zolang er onder studenten (én starters én arbeidsmigranten) een schrikbarend gebrek aan kamers is – en dat is er nog steeds – zal de verkameringswals door Leiden blijven rollen met alle ontwrichtende gevolgen van dien.

 13. Maastricht neemt maatregelen tegen de overlast. Teletekst meldt: “In een poging om overlast te voorkomen, breidt de gemeente Maastricht het aantal straten uit waar geen nieuwe studenten mogen komen wonen. Vanaf komende dinsdag geldt er een studentenstop in 87 straten.
  Maastrichtenaren klagen al jaren over de overlast die de pakweg 20.000 studenten van de hogescholen en de universiteit in de stad zouden veroorzaken. Het gaat daarbij vooral om lawaai in de nachtelijke uren en overlast door fietsen op de stoep.
  In 2013 al schreef een aantal bewoners van het Boschstraatkwartier een brandbrief naar toenmalig burgemeester Hoes. Ook bewoners van andere wijken in en om de binnenstad klaagden volop. In 2014 stelde de politie een speciale studentenagent aan, om te bemiddelen tussen klagende bewoners en studenten.

  Opsplitsen

  Maar de problemen zijn daarmee niet voorbij, ook al omdat er steeds nieuwe studenten bij komen. Vooral de universiteit werft veel buitenlandse studenten. Pandjesbazen spelen daarop in door woningen op te splitsen en de kamers aan te bieden aan studenten.
  Met de ‘studentenstop’ in steeds meer straten, wil de gemeente Maastricht met name die pandjesbazen een halt toeroepen en tegelijkertijd meer overlast door studenten voorkomen. Eerder was het al verboden om in 71 straten nieuwe studenten te huisvesten, nu komen daar volgens 1Limburg zestien straten bij. Het gaat daarbij nog steeds om een relatief klein aantal: in totaal heeft Maastricht 1402 straten.
  Tegelijkertijd is de gemeente wel bezig om het aantal studentenkamers in de stad uit te breiden.”

 14. Eric van 't Groenewout op

  Een bewoonster van de Morsweg meldt het volgende: “Een klein stukje Morsweg vanaf nt 134 t/m 180 en de overkant nr 109 t.m 149. De volgende panden zijn verkamerd of appartementen van gemaakt:L 129-133-137(?)-143-145- 138-140-140a-140b=140c-142-142a-142b?-156-156a-158-158a-162a-174?-174b-176-178a-180-180a.
  Genoeg toch voor dit stukje!” Inderdaad, genoeg. Of beter nog: het is al veel te veel. Langs de Morsweg wordt het ene na het andere pand verkamerd.
  De burgemeester bepleit het belang van sociale cohesie in Leiden. Dan is er één ding wat de politiek NIET moet doen: de verkameringswals die momenteel ongehinderd door Leiden dendert door laten denderen. Alle partijen die leefbaarheid, sociale cohesie en betaalbare woningen voor studenten, starters en gezinnen belangrijk vinden, moeten verkamering per direct aan banden leggen.

 15. Eric van 't Groenewout op

  Naar aanleiding van verkiezingsprogramma’s heb ik een aantal raadsleden van CU, CDA en D66 gemaild m.b.t. de idiote verkameringswals die door de volkswijk Transvaal raast. Nul komma nul respons. Het is tekenend voor het niveau van deze partijen. Popi-jopi jargon in het verkiezingsprogramma, maar daadwerkelijk willen optreden tegen verkamering (hét grote probleem van Leiden) is er niet bij. Grappig is dat CU en CDA zich als ‘gezinspartijen’ afficheren, maar je zult maar als (jong) gezin naast zo’n verkamerd drugspand of verkamerde studentenwoning wonen. Juist CDA en CU laten jonge gezinnen onbeschermd in de kou (of beter gezegd: in het lawaai) staan. Hun pleidooi om meer woningbouw slaat ook nergens op: er bestaat een grote kans dat die woningen binnen mum van tijd ook worden verkamerd. In Leiden bestaat nml. geen doeltreffend beleid om hiertegen te kunnen optreden. Dat is een kwestie van politieke wil (en fatsoen) en CDA en CU laten in de praktijk zien aan de kant van huisjesmelkers te staan. Stem in maart dus niet op deze anti-gezinspartijen!

  • Eric van t Gr. We weten het nu wel met je nimbygedrag.. Zet is een andere grammofoonplaat op en overdrijf niet zo. In deze tijd hoort het er nu even bij en het los zich vanzelf wel weer op.

   • Eric van 't Groenewout op

    Hoe? Wanneer? Het is overigens Not In My City, niet ‘not in my back yard’: het verkameringsvirus verspreidt zich als een olievlek.
    Overdrijven? Het rechtzetten van grootschalige opsplitsingen en verkameringen in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw, heeft letterlijk miljarden gekost. Die rekening krijgt deze stad ook gepresenteerd. En die rekening wordt bij komende generaties neergelegd.Het is straks de maatschappij die mag ophoesten voor die kosten, terwijl de kamerpooiers zich in nog geen tien jaar tijd schaamteloos hebben verrijkt over de ruggen van studenten, starters en arbeidsmigranten.
    Overdrijving: kom maar op met andere cijfers. En leg maar eens aan straatgenoten (met 2 jonge kinderen) van mij uit, direct woonachtig naast een verkamerd drugspand, waarom zij al zeven jaar lang overlast moeten dulden. U klaagt over een handvol berichtjes, zij hebben (vaak dagelijks) te maken met geluidsoverlast, wietdampen, geschreeuw, opstootjes, runnertjes die bij hen aanbellen, lukraak neergepleurde weesfietsen (met opengebroken sloten). En dat jaar in jaar uit. Het lost zich vanzelf wel op. Ja, vast.

    • Bij overlast moet de gemeente of politie ingrijpen. Dat is hun taak. Ga geen zaken subjectief en aangedikt belichten. Er zijn zat straten met verkameringen waar geen overlast is. Dik het niet zo aan. Waar haal je die miljarden kosten vandaan of haal je dat weer uit je dikke duim. Wellicht zal het wat kosten maar aan de andere kant lost het woning tekort van deze tijd op. Het is ff niet anders.

     • Ach Rico, politie kan hooguit ingrijpen als er ontsporingen zijn geweest. Op de kade hebben we drie keer een arrestatieteam gehad en is er minstens 1x een huiszoeking geweest. De politie doet wat het kan, maar kan niet oplossen wat de politiek aan problemen veroorzaakt. Hoe vaak bewoners van de Morskade met wethouder en burgemeester aan tafel hebben gezeten m.b.t. verkamering: ik schat een keer of vijf. De Wijkvereniging Transvaal is ook al een paar keer op visite geweest om op het stadhuis het verkamerinhgsprobleem te bespreken.
      Een Poolse bewoner van dat verkamerde pand heeft indertijd een straatverbod gekregen: hij mishandelde zijn vriendin en lag vrijwel wekelijks wel een keertje laveloos op de stoep of in het plantsoen. Mijn buren zijn eind vorig jaar naar Oegstgeest verhuisd omdat ze het zat waren. Leg jij hen maar uit dat onze ervaringen met verkamering zijn aangedikt. Meerdere bewoners zullen je hier kunnen vertellen dat het nog veel erger is.
      Een vastgoedinvesteerder adviseert cliënten inmiddels om in onroerend goed in Leiden te investeren, want de vergunning wordt immers altijd gegeven en is bovendien goedkoop!: deblooisvastgoed.nl/blog/tekort-aan-studentenkamers-in-veel-steden/
      Als investeerder zou ik dat ook doen: panden in Leiden zijn qua rendement de nieuwe bitcoin en op lange termijn waardevast.
      Lees ook: leidschdagblad.nl/leiden-en-regio/kamernood-terug-leiden
      trouw.nl/home/kamernood-onder-buitenlandse-studenten-is-hoog~a3800e94/
      In Vogelaarwijken is in het afgelopen decennium 1 miljard geïnvesteerd om verpaupering en verkrotting te corrigeren. Dat is bij lange na niet genoeg gebleken.
      Amsterdam heeft vorig jaar 38 miljoen in achterstandswijken gestoken. En dat komt niet uit mijn dikke duim, dat is allemaal gemeenschapsgeld.

   • Eric van 't Groenewout op

    Beste Rico, heb je het vandaag verschenen persbericht van NVM al gelezen? Er staat op de NVM website ook een downloadmogelijkheid om de recente cijfers mbt de woningmarkt in de regio Leiden te analyseren.
    Die cijfers zijn rampzalig te noemen.
    Het woningtekort zal zelfs met een verhoogde bouwopgave niet voor 2025 (landelijk) zijn ingelopen, wat betekent dat voor een zwaar overspannen markt als de Leidse, ons mooie stadje tot minstens 2025 hét luilekkerland voor huisjesmelkers blijft.
    Volgens de NVM moet er snel meer dan tot dusverre staat gepland worden gebouwd. NVM-voorzitter Jaarsma. “Dit vraagt van bestuurders en politici in de eerste plaats een gedeeld gevoel van urgentie en de bereidheid om knopen door te hakken. Door het gebruik van innovatieve technologie worden de bouwtijden steeds korter. Het is in de praktijk echter
    vooral het politieke besluitvormingsproces dat de grootste belemmering vormt voor het
    snel kunnen realiseren van bouwprojecten.”
    Als je nu al kunt vaststellen dat Leiden op het vlak van sociale en particuliere woningbouw (voor welke groep dan ook: studenten, werkende jongeren, starters, jonge gezinnen, senioren) loopt te stuntelen en de politiek onwillig is om 1. huisjesmelkers aan te pakken en 2. om met maatregelen te komen die verkamering van nieuwbouwwoningen moet tegengaan, kun je er donder op zeggen dat uw geruststellende “In deze tijd hoort het er nu even bij en het los zich vanzelf wel weer op” zich laat vergelijken met Colijns ‘gaat u maar rustig slapen’. Een kleine toekomstvoorspelling mijnerzijds: de bouwopgave in Leiden e.o. moet bovengemiddeld omhoog, want de universiteit blijft sterk groeien en trekt én meer studenten én meer werknemers aan, een deel van de aanwas aan studenten zal in deze regio (bio-science center, universiteit/LUMC, grote advocatenkantoren) werk vinden (en gezinnen stichten). De economische bedrijvigheid zal ook in de komende 15 jaar veel arbeidsmigranten naar deze regio trekken.
    Doordat in buurgemeenten de regelgeving m.b.t. verkamering veel strenger is, zal er een aanhoudende run op Leidse woonruimte blijven, ook onder arbeidsmigranten die niet in Leiden maar in de Bollenstreek werk vinden. De druk op de Leidse woningmarkt blijft zeker in het komende decennium onverminderd groot. Bij ongewijzigd beleid, zitten we in dit huisjesmelkersparadijs tot ver na 2030 met verkameringsproblemen. En de gemeenteraad: zij slaapt voort.

    • Hoi Eric. Ik heb het gelezen. Daarom zal je juist verkamering moeten toestaan om de zoals jij zegt studenten en starters en andere doelgroepen een kans te geven om ergens te wonen. Is ff niet anders. (die grammofoon blijft maar draaien. Ga is een keer op vakantie.

     • Eric van 't Groenewout op

      Hi Rico, dat is een denkfout die ook de gemeenteraad heeft gemaakt: knip een bovenwoninkje in 4 en je kunt 4x zoveel mensen laten wonen.
      Die oplossing heeft ertoe geleid dat de woningnood onder startende gezinnen hoger is dan ooit tevoren.
      De oplossing voor studenten ligt eerder bij het zorgen voor voldoende reguliere capaciteit op speciale campussen (denk aan Duwo). Idem voor werkende jongeren. Daar nemen universiteit, gemeente en gemeenteraad veel te weinig verantwoordelijkheid.
      Het vreemde is: sinds 2010 zijn er dermate veel woningen verkamerd (minstens 1500, maar hou rekening met wellicht 2000 verkamerde panden), dat rekenkundig de kamernood onder studenten (die ook nog eens gemiddeld langer thuis blijven wonen) opgelost zou moeten zijn. In de praktijk is dat … niet het geval! Ik kan je een praktijkvoorbeeld geven van een buitenlandse studente (ingeschreven juni 2017, begonnen september ’17) die nog steeds met voorrang op de wachtlijst van Duwo staat. Het meest recente cijfer dat ik heb gezien: er is een direct tekort aan 2000 studentenwoningen. Laat ik dat getal nu ook al eens in 2010 voorbij hebben zien komen…
      Conclusie: de verkamering heeft in Leiden aantoonbaar niet gewerkt maar wel veel kapot gemaakt. Het is onmiskenbaar waar, zoals jij stelt, dat er dankzij verkamering studenten een plekje hebben gevonden. Inderdaad, maar voor de 4 studenten die in zo’n pand wonen, zijn gezinnen met bijv. jonge 2 kinderen nu op zoek naar woonruimte buiten de stad.
      Voor de goede orde: ik ben niet tegen kamerverhuur waarbij particulieren vacante kamers verhuren. Ik ben tegen het massaal opkopen van woningen door speculanten die vervolgens de panden strippen en vertimmeren tot ‘zelfstandige wooneenheden’.
      En ja, ik draai graag grammofoonplaten en hou ook van vakantie. Heb je nog een tip?

     • Een Leids burger op

      “Daarom zal je juist verkamering moeten toestaan om de zoals jij zegt studenten en starters en andere doelgroepen een kans te geven om ergens te wonen”
      zegt Rico tegen EricVTG.

      Dat is nu juist wat veel partijen in de gemeenteraad ook dachten (en wellicht nog denken), maar de woningnood onder studenten
      e.a. is er nu juist NIET minder op geworden hoor ondanks al die verkamering.
      .
      Met alleen overlast aanpakken kom je er niet: dat is slechts
      symptoombestrijding. Men moet ook naar de oorzaken kijken.
      zie nogmaals:
      http://sleutelstad.nl/2017/12/14/maat-politiek-schietende-huisjesmelker-leiden/#comment-266805

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline