Voorschoten viert gereedkomen Vlietwijk met feestje bij scouting

Enkele tientallen bewoners van de Voorschotense Vlietwijk kwamen vanmiddag af op het feestje van wethouder Hans Rasch bij het gebouw van scouting Kimball O’Hara aan het Frans Halsplantsoen. De portefeuillehouder Vlietwijk vierde daar samen met de wijkbewoners en andere betrokkenen dat de grootscheepse werkzaamheden in de wijk die in 2015 begonnen nu zijn afgerond.

Vlietwijk kreeg de afgelopen tijd een nieuw riool dat meteen ook dubbel werd uitgevoerd, zodat afvalwater en hemelwater van elkaar wordt gescheiden. Ook werden straten en tuinen opgehoogd, kwamen er extra parkeerplaatsen en kreeg de wijk zelf een heel eigen energienetwerk.

Helemaal klaar is het werk nog niet. Er zijn nog enkele parkeerproblemen die opgelost moeten worden en dart geldt ook voor de waterhuishouding op een aantal plaatsen. Grasvelden die nu nog bij hevige regenval onder water lopen, krijgen nog een drainagestysteem, waarmee die problemen tot het verleden moeten behoren.

Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×