Deze week kregen pers, een aantal omwonenden en andere betrokkenen nog een laatste rondleiding over de bouwplaats van de Garenmarktgarage voordat deze onder water wordt gezet. (Foto's: Gerry van Bakel en Emile van Aelst).

Bouwput Garenmarktgarage na het weekend onder water

Voordat volgende de week de bouwput onder water wordt gezet mochten een aantal omwonenden en andere betrokkenen nog een keer een kijkje nemen in de bouwput. Het project ondergrondse garage Garenmarkt begon in de zomer van 2017. De Lammermarktgarage was toen net af. De Garenmarkt is een soortgelijk project, maar op sommige momenten nog net iets ingewikkelder vanwege de vorm van de garage, een ovaal in plaats van een cirkel, en de historische bebouwing aan de rand van de bouwput.

Ook de pers kreeg nog een laatste kijkje op de bouwplaats voordat deze na het weekend onder water komt te staan.  Samen met wethouder Paul Laudy en Marieke Duineveld van bouwcombinatie Dura Vermeer-Besix daalde Sleutelstad af in de bouwkuip. (Video: Hans Stauttener).

Als de bouwkuip vol water staat, start het nat ontgraven; het zogenaamde baggeren. Met een kraan wordt het zand uit de bouwkuip gezogen en door een twee kilometer lange persleiding afgevoerd tot aan een depot buiten het centrum. Vandaar wordt het zand per schip afgevoerd voor hergebruik. Door het zand op deze manier af te voeren, rijden er zo’n 2.000 vrachtwagens minder rondom de Garenmarkt. In totaal wordt er circa 40.000 m3 zand uit de bouwkuip gegraven. Na de zomer wordt de bouwkuip weer leeggepompt.

Met omwonenden en buurtondernemers wordt intensief gecommuniceerd om verwachte overlast aan te kondigen en uit te leggen en klachten snel op te vangen en vragen te beantwoorden. En daar hoort ook een geregeld bezoek aan de bouwplaats bij.

Een reportage van Gerry van Bakel, in gesprek met omwonenden van de bouwplaats aan de Garenmarkt.

De overlast blijkt mee te vallen en er is altijd een gewillig oor voor hun zorgen, vragen en klachten in de persoon van omgevingsmanager Marieke Duineveld. Verder is iedereen erg onder de indruk van de gebruikte bouwtechnieken.

Reanne van Kleef vroeg aan omgevingsmanager Marieke Duineveld van bouwcombinatie Dura Vermeer-Besix wat er precies gaat gebeuren.

Ook bouwwethouder Paul Laudy kwam nog een laatste kijkje nemen op de bouwplaats voordat deze straks een aantal maanden onder water staat.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×