Vergadering Burgerraadscommissie Voorschoten. (Foto: Daan van Veen).

Onderzoek naar bestuurlijke toekomst Voorschoten van start

De komende periode zal er een verdiepend onderzoek plaatsvinden over de bestuurlijke toekomst van Voorschoten. De Commissie Burger & Bestuur kreeg afgelopen donderdag 25 januari het onderzoeksplan over de Bestuurlijke Toekomst van het dorp voorgelegd. De raadsleden konden op- of aanmerkingen maken tegenover het college en de uitvoerende onderzoekers.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Prof. dr. Klaartje Peters en Dr. Marieke van Genugten en zal de aankomende periode kijken naar de verschillende scenario’s die in de toekomst mogelijk zijn. Hiermee proberen ze een objectief overzicht te geven van de diverse opties die er zijn voor de bestuurlijke toekomst van Voorschoten.

Prof. dr. Peters begon in haar presentatie over het onderzoeksplan met de stelling dat Voorschoten zich in een complexe bestuurlijke situatie bevindt. Zo is de financiële positie van de gemeente is nog steeds zorgelijk, volgt er de komende periode een onderzoek naar de bestuurskracht en krijgt de gemeente er de komende periode veel taken bij. Bovendien bevindt de gemeente zich tussen twee metropoolregio’s in en is de samenwerking met Wassenaar ook nog in ontwikkeling.

Mede om deze redenen heeft het college besloten de verschillende opties met betrekking tot gemeentelijke samenwerking te laten onderzoeken. Aan de hand van een documentenanalyse en een reeks gesprekken met onder andere portefeuillehouders in de raad, de gemeentesecretaris en beleidsadviseurs zal een objectief beeld moeten worden geschetst van de verschillende mogelijkheden.

Daan van Veen ging in gesprek met fractievoorzitter Henk Overbosch (PvdA) en vroeg hem naar zijn visie over het onderzoeksplan.

Objectief onderzoek
De raadscommissie had veel vragen en opmerkingen voor het gepresenteerde onderzoeksplan. Zo vroeg fractievoorzitter Lamers van GroenLinks zich af waarom er in het onderzoek alleen gesprekken plaats zouden vinden met raadsleden van de coalitiepartijen en niet van de oppositiepartijen. Zeker met het oog op de veranderende situatie na de verkiezingen.

Fractievoorzitter Overbosch (PvdA) wilde weten waarom de buitenwereld, zoals burgers en maatschappelijke organisaties, niet bij de gesprekken worden betrokken. Prof. dr. Peters benadrukte dat het in deze fase juist niet verstandig is de buitenwereld erbij te betrekken. “Het gaat in het onderzoek om een objectieve opsomming van de voor- en nadelen van elke optie. Het is hierin belangrijk geen meningen vanuit de buitenwereld te betrekken maar juist alleen te kijken naar de bestuurlijke opties binnen de gemeente op basis van schriftelijk onderzoek.”

Burgemeester Bouvy-Koene voegde hieraan toe dat het niet de bedoeling is een normatief onderzoek te doen naar de mening van verschillende groepen. Het zou daarentegen objectief onderzoek moeten zijn dat als input dient om daarna een maatschappelijk debat aan te gaan over de toekomst van Voorschoten.

Na de verkiezingen
De raad is ongelukkig met de timing van het proces. De uitslag van het debat staat volgens de raadsleden wel op een ongelukkig tijdstip gepland, namelijk vlak na de verkiezingen. Het was beter geweest als er ruim voor de verkiezingen al meer duidelijk was over de voor- en nadelen van de verschillende bestuurlijke opties. De raad kon echter niet anders dan zich erbij neer te leggen.

Commissievoorzitter Sjoerd van den Dool vroeg of het onderzoek ook nog open staat voor suggesties over nieuwe opties voor de gemeente. Prof. dr. Peters antwoordde dat zij de huidige opgestelde opties ruim voldoende acht, maar wel open staat voor onvoorziene suggesties. De komende periode zal het onderzoek plaatsvinden en in april verwachten de onderzoekers een eindrapportage van het onderzoek te kunnen publiceren.

Advertentie

Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×